Pretraga

Tuga na Veterini: U 67. godini prerano ih je napustio dugogodišnji profesor

A- A+

Zagrebački Veterinarski fakultet danas je na svojim stranicama objavio tužnu vijest. U 67. godini, nakon teške bolesti, prerano ih je napustio njihov dugogodišnji nastavnik i znanstvenik, profesor emeritus Josip Kos. Cijeli svoj radni vijek proveo je na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, uz koju je vezana njegova nastavna, znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost.

Foto: vef.unizg.hr

Veterinarski fakultet danas je kolegama, prijateljima i suradnicima javio tužnu vijest o preranom odlasku profesora emeritusa Josip Kos, cijenjenog nastavnika i znanstvenika te dugogodišnjeg djelatnika Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posljednji ispraćaj profesora Kosa bit će u četvrtak 18. srpnja 2019. godine u 12.10 sati u Krematoriju – Gaj urni (Gradska groblja Zagreb).

Čitava djelatnost vezana uz Kliniku za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Profesor Kos je čitav svoj radni vijek proveo na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, uz koju je vezana njegova nastavna, znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost. Usavršavao se na kirurškim klinikama iz humane medicine u zemlji i inozemstvu, završio je AO tečajeve u inozemstvu te je bio predavač na brojnim tečajevima u Hrvatskoj. Sudjelovao je u izvođenju svih oblika diplomske nastave i bio voditelj više predmeta iz kirurgije, ortopedije i oftalmologije u okviru znanstvenih i specijalističkih poslijediplomskih studija Veterinarskoga fakulteta.

Također, bio je pročelnik specijalističkog studija Patologija i terapija domaćih životinja. Uz redoviti rad u matičnoj ustanovi bio je gostujući profesor za kolegij Kirurgija, ortopedija i oftalmologija na Veterinarskim fakultetima u Sarajevu, Skopju i Novom Sadu. Bio je voditelj i suradnik na više domaćih i međunarodnih projekata.

Priznanje za unapređenje obrazovanja, znanosti i stručnog rada u veterinarstvu

U suradnji s drugim autorima objavio je skriptu Fiziologija i patologija reprodukcije, hranidba i bolesti papaka u ovaca, udžbenike Laparotomija u desnoj slabini goveda i Veterinarska kirurgija i anesteziologija te prijevod ICAR-ova atlasa bolesti papaka, jedan od autora četvrtog i petog izdanja te urednik i suautor šestog izdanja Veterinarskoga priručnika.

U upravnim tijelima Fakulteta obnašao je više; u dva je mandata bio prodekan za nastavu (1999. – 2003.), u jednom mandatu pročelnik Odjela klinika (2008. – 2010.) i u dva mandata prodekan za kvalitetu i cjeloživotno obrazovanje (2010. – 2016.). Osim na Fakultetu, obnašao je i druge različite dužnosti; bio je predsjednik Matičnog odbora za polje veterinarske medicine (2009. – 2013.), član Područnoga znanstvenoga vijeća za biomedicinu i zdravstvo Sveučilišta u Zagrebu (2012. – 2017.), predsjednik Vijeća biomedicinskog područja (2013. – 2015. i 2015. – 2017.) i član Senata Sveučilišta u Zagrebu (2002. – 2003. i 2012. – 2017.).

Veterinarski fakultet povodom 70. godišnjice postojanja i rada dodijelio mu je priznanje za suradnju u unapređenju obrazovanja, znanosti i stručnog rada u veterinarstvu (1989.).

Tuga na Veterini: U 67. godini prerano ih je napustio dugogodišnji profesor
Share via
Copy link
Powered by Social Snap