Pretraga

Ukinut prvi ljetni popravni rok u osnovnim i srednjim školama!

A- A+

U srednjim školama od ove godine više neće biti prvog ljetnog popravnog roka, za učenike srednjih i osnovnih škola, koji nisu zavrijedili prolaznu ocjenu iz jednog ili dva predmeta. Umjesto toga, učenici će morati pohađati dopunsku nastavu u trajanju od minimalno deset, a maksimalno 25 sati po predmetu, iz kojeg nisu dobili prolaznu ocjenu. Ako i nakon tog dopunskog rada, ne uspiju zadovoljiti, idu na popravni ispit, koji se održava najkasnije do 25. kolovoza.

Prema izmjenama u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koje je 12. prosinca donio Hrvatski sabor, ukida se prvi ljetni popravni rok za učenike srednjih i osnovnih škola. Umjesto njega, uvodi se dopunski rad za učenike koji nisu prošli jedan ili dva predmeta u redovnom tijeku nastave.

Izdvojeni članak

Ovo su vaša prava ako niste u mogućnosti pristupiti prvom roku popravnih ispita

Drugi ljetni popravni rok ostaje

Dopunski rad može trajati minimalno deset, a maksimalno 25 sati po predmetu, što će utvrđivati učiteljska/nastavnička vijeća.

U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada (iz stavka 1. ovoga članka) ostvari očekivane ishode, učitelj, odnosno nastavnik zaključuje mu prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj, odnosno nastavnik dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada, kaže se u stavku 3, 75. članka spomenutog Zakona.

Ako pak i nakon ove dopunske nastave učenik ne zadovolji, ide na popravni rok, koji je postojao i do sada, a koji se mora održati najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.

Izdvojeni članak

Srednjoškolci na popravni najčešće idu iz povijesti

Još neke novosti u dopunama ovog Zakona

Značajne novosti nastale dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, zabilježene su i u području pedagoških mjera.

Naime, dopunama iz prosinca, mjere opomene i ukora se izriču za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja.

Značajna novost je mjera isključenja iz srednje škole, a učenik koji ju ‘zaradi’ može polagati razredni ispit.