Pogledajte s kojim su se prosjekom ocjena maturanti upisivali na fakultete u 2021.

Uz državnu maturu i ponegdje prijemni ispit, jedan od glavnih kriterija prilikom sastavljanja rang-liste za upise na pojedine studijske programe je uspjeh u srednjoj školi.