Pretraga

Često postavljana pitanja: Alumni

Često postavljana pitanja: Alumni

Što je ‘Alumni’ dio portala srednja.hr?
U ovom dijelu portala nudimo lako pretraživ popis svih dobitnika Oskara znanja od 2005. do danas. Oskar znanja je nagrada koja se dodjeljuju učenicima za izniman uspjeh i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju te državnom natjecanju glazbe i plesa. Partneri projekta su Hrvatska zajednica županija i Agencija za odgoj i obrazovanje.
Rezultati kojih natjecanja se mogu pronaći u ovoj tražilici?

Oskar znanja dodjeljuje se za izniman uspjeh i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju te državnom natjecanju glazbe i plesa. U ovoj tražilici nalaze se samo imena ljudi koji su dobili Oskar znanja od 2005. godine.

Kako je sve moguće pretraživati dobitnike Oskara znanja?

Dobitnike Oskara znanja moguće je pretraživati prema natjecanjima, gradu ili županije iz koje učenik dolazi, prema školi, mentoru profesoru te prema imenima. Preko tražilice je moguće jednostavno doći do traženog pojma.

Mogu li vidjeti koliko su nagrada dobili učenici pojedine škole?

Da. Kod svakog dobitnika Oskara znanja piše i broj dobivenih Oskara te županiju i grad iz kojih dolaze, školu i mentora profesora.

Je li moguće pronaći učenike po imenu?

Da. Ime se može upisati u tražilicu pojmova.

Je li moguće pronaći profesore koji su bili mentori učenicima na natjecanjima?

Da, moguće je pretraživati samo mentore.

Što je sve vidljivo na stranici svakog učenika?

Klikom na ime učenika otvara se nova stranica gdje su raspisana sva natjecanja na kojima je učenik sudjelovao i postigao rezultate, škola iz koje dolaze, razred u kojem su dobili nagradu te mentor koji ih je pripremao za natjecanje.

Što je sve vidljivo na stranici svakog mentora?

Klikom na ime mentora otvara se nova stranica gdje su raspisana sva natjecanja na kojima su učenici koje su oni pripremali postigli rezultate, škola u kojoj predaju, ime učenike kojeg su mentorirali te razred koji je taj učenik pohađao prilikom ostvarivanja rezultata na natjecanju.

Kako da prijavim grešku?

Ako ste uočili grešku, javite nam se na mail [email protected]

Mislim da bih trebao biti na popisu, ali me nema, kome da se javim?

Ako mislite da biste trebali biti na popisu, javite nam se na mail [email protected]

Kako su zaštićeni osobni podaci?

Objavljujemo obujam podataka u slijedu: ime, prezime, razred, školu, ime i prezime mentora te naziv natjecanja i status nagrade.

Riječ je o podacima koje objavljuje Agencija za odgoj i obrazovanje ili drugi tip institucije (najčešće međunarodna organizacija obrazovnog karaktera).

Prilikom izrade navedene sekcije stranice smo proveli konzultacije s dijelom uključenih škola neposredno s ravnateljima/icama koji su pokazali želju i namjeru kako se radi o kvalitetnoj ideji promocije izvrsnosti među mladima kojima se uspjeh valorizira u vidu pogodnosti poput direktnog upisa na željeni fakultet ili dodatnim bodovima za smještaj u domu, za stipendije ili neku drugu pozitivnu svrhu, a izvještavanje o kojoj ima karakter zadaće od javnog interesa.

Pri analizi legitimnog interesa ispitanika uzeli smo u obzir mišljenje ravnatelja, javnu dostupnost podataka na drugim mjestima te smo uradili procjenu učinka na zaštitu podataka s pripadajućim provjerama statusa visokog rizika i rizika te rad i djelovanje Agencije za odgoj i obrazovanje i svih relevantnih institucija.

Naime,  Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 (dalje: “Uredba”) te pripadajući Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje: “Zakon”) propisuju važnost ne nadjačavanja legitimnog interesa ispitanika.

Gledajući svrhu ovakvog karaktera definirali smo istu kao jačanje javne percepcije o izvrsnosti među učenicima (te studentima) kao populaciji u kojoj je društveno važno promovirati one koji su primjeri izvrsnosti te smo našu ulogu Voditelja obrade postavili u dimenziju legitimne svrhe koja ima karakter zadaće od javnog interesa. S druge strane procjena visokog rizika i rizika je ukazala kako ne postoje ugroze visokog rizika za objavu ovog prethodno javno dostupno obujma podataka u osnovne četiri kategorije visokog rizika: sigurnosnog, reputacijskog, diskriminacijskog te financijskog

Sva četiri kriterija procjene ukazuju kako se ne nadjačavaju prava te interesi ispitanika prenošenjem i obradom takvih podataka u drugu javno dostupnu bazu podataka.

Radi se o javno dostupnim podacima (pravni izvori: Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o pravu na pristup informacijama) te istovremeno Uredba u članku 6., stavak e) koji izričito propisuje pravni temelj “zadaću od javnog interesa” uz puno poštivanje integrirane zaštite podataka Voditelja obrade web-mjesta srednja.hr poslovnog subjekta Pametna kuća d.o.o. uz važeću politiku privatnosti, procjenu učinka na zaštitu podataka te studiju legitimnog interesa.

S obzirom na status Voditelja obrade Pametna kuća d.o.o. propisanim kodeksom ponašanja zaštite podataka zaposlenika utvrđuje zaposlenike kao osobe (prethodno educirane i o zaštiti podataka te važnosti zaštite podataka) koje javno dostupne podatke unose u bazu podataka po već prethodno izrečenim standardima. Radi se primarno o podacima Agencije za odgoj i obrazovanje ili drugim tipovima međunarodnih institucija. Podaci nisu prikupljani mimo javnih objava.

S obzirom na to da se radi o javno dostupnim podacima rok čuvanja je trajan uz zaključak studije legitimnog interesa ispitanika kako se time ne nadjačavaju prava i interesi ispitanika uz mogućnost brisanja iz naše baze upitom ispitanika prema redakciji koja prosljeđuje nalog službeniku za zaštitu podataka ili direktno na e-mail službenika za zaštitu podataka na [email protected]

Svi ispitanici su o načinu prikupljanja i obrade podataka Voditelja obrade Pametna kuća d.o.o. te pripadajućeg web-mjesta obaviješteni putem politike privatnosti Voditelja obrade dostupnoj na https://www.srednja.hr/politika-privatnosti/ adresi.