FAKULTET SVEUČILIŠTE OCJENA
VPS: Visoka poslovna škola Višnjan Visoka poslovna škola Višnjan 5
Visoka škola za ekonomiju, upravljanje i poduzetništvo Nikola Šubić Zrinski Privatne visoke škole Zagreb 5
RIT Croatia: Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju Privatne visoke škole Zagreb 4.81
Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo Privatne visoke škole Zagreb 4.79
Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru 4.5
Visoka poslovna škola Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 4.5
Veleučilište VERN Privatna veleučilšta Zagreb 4.5
MEFST: Medicinski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 4.44
Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo Privatne visoke škole Zagreb 4.1
Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije Sveučilište u Zadru 4.06
VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu Privatne visoke škole Zagreb 4
Sveučilište u Zadru Sveučilište u Zadru 3.94
Veleučilište Baltazar Privatne visoke škole Zaprešić 3.92
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 3.89
Sveučilište u Zadru, Odjel za ruski jezik i književnost Sveučilište u Zadru 3.88
Visoka tehnička škola u Bjelovaru Privatne visoke škole Bjelovar 3.78
Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA Privatne visoke škole Zagreb 3.76
FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 3.73
Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja Sveučilište u Zadru 3.67
Visoka poslovna škola ‘Libertas’ Privatne visoke škole Zagreb 3.66
Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju Sveučilište u Zadru 3.61
Veleučilište Velika Gorica Privatna veleučilišta Velika Gorica 3.6
Zagrebačka škola ekonomije i managementa: ZŠEM Privatne visoke škole Zagreb 3.56
RRiF Visoka škola za financijski menadžment Privatne visoke škole Zagreb 3.5
Edward Bernays prva visoka škola za komunikacijski menadžment Privatne visoke škole Zagreb 3.42
FSB: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3.35
Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilište u Osijeku 3.26
IGBS: Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 3.25
Sveučilište u Zadru, Odjel za povijesti umjetnosti Sveučilište u Zadru 3.22
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju Sveučilište u Zadru 3.19
Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije Sveučilište u Zadru 3.13
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci 3.11
PMFST: Prirodoslovno-matematički fakultet Split Sveučilište u Splitu 2.98
GRADST: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu 2.98
Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru 2.89
Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku Sveučilište u Zadru 2.88
Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilište u Zadru 2.67
Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku Sveučilište u Zadru 2.67
GEOF: Geodetski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2.56
Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju Sveučilište u Zadru 2.03
Visoka škola za sigurnost Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 1.92
Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku Sveučilište u Zadru 1.88
Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel Sveučilište u Zadru 1.63
Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju Sveučilište u Zadru 1.56
GFV: Geotehnički fakultet u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu 1.5
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti Sveučilište u Zadru 1.22
SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1
Učiteljski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1
Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu 1
Sveučilište u Zadru, Odjel za filologiju Sveučilište u Zadru -
1 2