Pretraga

Kalkulator matura

FAQ

Prošle akademske godine minimalni broj bodova potreban za upis bio je {{ admissionPoints.required }}, a u prosjeku je ostvareno {{ admissionPoints.average }} bodova


Prosjek ocjena

Prosjek svih ocjena, svi razredi ({{ course.all_grades_factor }}%)

Državna matura - obvezni predmeti

%
* {{ course.mandatory_note }}

Državna matura - izborni predmeti

%
{{ item }}
{{ item.label }}
  • {{ condition }}
{{ item.label }}
  • {{ achivement }}
Izračunaj!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap