Pretraga

Dobili certifikate: Ovi fakulteti u Hrvatskoj najbolje prate svoju kvalitetu

A- A+

Agencija za znanost i visoko obrazovanje redovito provodi reakreditacije visokih učilišta. Onim najboljima dodjelju i certifikate izvrsnosti za osiguravanje kvalitete. Zamolili smo ih stoga da nam pojasne o čemu je riječ te da nam dostave popis najboljih.

fakultet

Nicolo S, Unsplash

– Ne radi se o certifikatu izvrsnosti već o certifkatu koji potvrđuje da se vrednovani sustav osiguravanja kvalitete visokog učilišta nalazi najmanje u razvijenoj fazi po svakom pojedinom elementu vrednovanja u postupku audita (vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete), napominju iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Navedenu agenciju smo zamolili da nam pojasni princip dodjele certifikata izvrsnosti.

Ocjena sustava

– Audit je postupak vanjskog vrednovanja kojim se utvrđuje je li sustav osiguravanja kvalitete visokog učilišta učinkovit i razvijen prema Kriterijima za audit AZVO-a te Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (tzv. ESG standardi). Postupkom se procjenjuje funkcionalnost unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta u smislu svakodnevne potpore i doprinosa ostvarenju misije visokog učilišta kroz prihvaćene politike, koje se dalje realiziraju u procesima planiranja i upravljanja, provedbe i praćenja, procjene, do razvojnih poboljšanja i inovacija, kažu iz Agencije.

Pojašnjavaju kako je, drugim riječima, cilj audita ocijeniti je li sustav osiguravanja kvalitete visokog učilišta svrsishodan (fit for purpose) i koherentan te doprinosi li ostvarenju misije i ukupnom razvoju visokog učilišta i svih njegovih djelatnosti.

– Ishod je ovoga postupka izvješće s preporukama za unapređenje te, kako je već navedeno, certifikat – ako je sustav osiguravanja kvalitete vrednovanog visokog učilišta najmanje u razvijenoj fazi razvoja prema kriterijima AZVO-a (ukupno je tri faze: početna, razvijena i napredna). Certifikat se uručuje na razdoblje od 5 godina, objašnjavaju.

Dva navrata dodjele

Certifikate su dosad dodjeljivali u dva navrata.

Prvi ciklus audita proveden je od 2010. do 2016. godine. Njime je bilo obuhvaćeno 7 javnih sveučilišta, 15 veleučilišta, 2 visoke škole te 10 sveučilišnih sastavnica (fakulteti/akademije), a certifikat za učinkovit sustav osiguravanja kvalitete dobilo je 17 hrvatskih visokih učilišta.

Redni broj Visoko učilište Datum certificiranja
1. Građevinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 20.9.2011.
2. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 12.6.2012.
3. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 24.9.2012.
4. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 24.9.2012.
5. Visoka škola za primijenjeno računarstvo 23.10.2012.
6. Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 18.12.2012.
7. Sveučilište u Dubrovniku 18.12.2012.
8. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 22.1.2013.
9. Veleučilište u Rijeci 28.5.2013.
10. Sveučilište u Rijeci 5.7.2013.
11. Veleučilište VERN 17.6.2014.
12. Tehničko veleučilište u Zagrebu 16.6.2015.
13. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 16.6.2015.
14. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 13.10.2015.
15. International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenija 22.03.2016.
16. Veleučilište Velika Gorica 19.04.2016.
17. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 17.05.2016.
18. Veleučilište u Slavonskom Brodu 20.12.2016.

O svojoj kvaliteti sada najbolje brinu sljedeća visoka učilišta:Drugi ciklus audita započeo je 2018. godine. Do sada je postupak završen na 8 visokih učilišta, a na dva je u tijeku. Certifikat je dobilo njih četiri.

Redni broj Visoko učilište Datum certificiranja
1. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 19. lipnja 2018.
2. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 19. lipnja 2018.
3. Visoko učilište Algebra 19. lipnja 2018.
4. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment 18. veljače 2020.

Nadopuna teksta, 22. listopad 2020. u 15:00 sati

U prvoj verziji ovoga teksta bila je objavljena nepotpuna tablica certificiranih visokih učilišta iz prvog ciklusa. Iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje napominju kako se radi o omašci, pa je tablica nadopunjena kako u ovome članku, tako i na stranicama Agencije.

Dobili certifikate: Ovi fakulteti u Hrvatskoj najbolje prate svoju kvalitetu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap