Pretraga

Studenti, provjerite svoje mailove: Dodatan broj studenata dobio STEM stipendiju od 10.800 kuna

A- A+

Upravo su izašle rang liste trećeg kruga dodjele državnim stipendija za studente STEM područja znanosti. Svaki dobitnik ostvaruje pravo na ukupno devet mjesečnih stipendija, svaka u iznosu od 1.200 kuna.

Foto: srednja.hr

Izašle su rang liste za treći krug dodjele stipendija studentima STEM podrućja znanosti. Mjesečna stipendija u iznosu od 1.200 kuna dodjeljuje se za ukupno devet mjeseci akademske godine, odnosno u aktualnoj od listopada 2020. do lipnja 2021. Rang listama mogu pristupiti studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom na sljedećoj poveznici.

Studenti koji su na rang-listi prema kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju. Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do subote, 16. siječnja 2021. godine, do 12 sati na poveznici kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina. Kreiraju se i dvije zasebne rang-liste za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Studenti, provjerite svoje mailove: Dodatan broj studenata dobio STEM stipendiju od 10.800 kuna
Share via
Copy link
Powered by Social Snap