Pretraga

Studentima se dodjeljuje preko 2,5 milijuna kuna: SC otvorio poziv za financiranje projekata

A- A+

Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, 0,5% neto iznosa naknade studenata za obavljanje poslova poslodavci uplaćuju u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima. Studentski centar u Zagrebu otvorio je javni poziv za financiranje projekata, a ukupni iznos sredstava koja se dodjeljuju je 2.561.120 kuna. Poziv je otvoren do kraja siječnja 2021.

SC Zagreb| foto: Ivan Božić; srednja.hr

Studentski centar u Zagrebu otvorio je javni poziv kojim se studentima za provedbu projekata dodjeljuje ukupno 2.561.120 kuna. Uvjeti prijave na poziv za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti su sljedeći:

  • prijavitelji studentske organizacije ili studenti moraju djelovati ili studirati na visokom učilištu koje obuhvaća područje grada Zagreba ili Zagrebačke županije,
  • studentska organizacija, najmanje 6 mjeseci prije objave poziva, mora biti upisana u odgovarajući registar te svoje financijsko poslovanje mora voditi sukladno važećim zakonskim propisima, a što se odnosi na potvrdu o nepostojanju poreznog duga i uvjerenje da se protiv organizacije i prijavitelja projekta u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti,
  • student pojedinac prijavitelj mora biti upisan u akademsku godinu 2020./2021. na visokom učilištu na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije i biti član isključivo Student servisa Studentskog centra u Zagrebu što dokazuje potpisanom izjavom,
  • rad članova studentskih organizacija studentskih udruga, članova studentskog zbora, skupine studenata pojedinaca i studenata pojedinaca na prijavljenoj aktivnosti mora biti volonterski, prijava na poziv mora sadržavati sve popunjene obrasce objavljene uz javni poziv.

Isti prijavitelj, stoji u javnom pozivu, može prijaviti više projekata, ali se svaki prijavljuje na zasebnom obrascu. Popis sve dokumentacije koju je potrebno priložiti u prijavi možete pronaći u tekstu poziva, OVDJE.

Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava dostavlja se preporučenom poštom u dva primjerka na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu, Zagreb, Savska 25, s naznakom: ‘Drugi javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti – NE OTVARATI’. Rok za dostavu zahtjeva je 31. siječnja 2021.

studentski centar zagreb
Share via
Copy link
Powered by Social Snap