Pretraga

Vodič za brucoše: Imam li pravo na državnu stipendiju i kako do tih 10.800 kuna?

A- A+

Nakon što su završili upisi na fakultete, a mnogi su se već prijavili i na natječaje za studentske domove, jedno od češćih pitanja među brucošima ono je kako se prijaviti za državnu stipendiju. Odgovor na to pitanje, kao i ono tko uopće ima pravo na tih 10.800 kuna, donosimo u tekstu koji je pred vama.

Foto: Srednja.hr

Državne stipendije dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za sada postoje četiri vrste: državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog stanja i stipendije koje se dodjeljuju studentima čiji se studiji nalaze u STEM područjima znanosti, a za obje mogu konkurirati i brucoši. Nedavno su uvedene još dvije vrste državnih stipendija – one za posebne skupine studenata te stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

Važno je naglasiti da tijekom isplaćivanja bilo koje vrste državnih stipendija studenti ne smiju primati drugu stipendiju financiranu iz javnih izvora. Moguće je prijaviti se na natječaj do student prima drugi stipendiju iz javnih izvora, ali ako ostvari pravo na državnu i želi da mu se ona isplaćuje, mora se odreći druge stipendije.

Državne socio-ekonomske stipendije

Državne socio-ekonomske stipendije dodjeljuju se putem natječaja kojeg Ministarstvo raspisuje na svojim stranicama do 15. listopada tekuće akademske godine. Pravo koje ostvarite u jednoj akademskoj godini ne prenosi se u sljedeću nego se za svaku godinu prijavljujete na raspisani natječaj. Na natječaj se studenti prijavljuju elektroničkim putem, a činom sklapanja ugovora smatra se online prihvaćanje uvjeta stipendiranja.

Ova stipendija dodjeljuje se samo redovnim studentima i to u tri kategorije:

E kategorija (za redovite studente slabijeg socio-ekonomskog statusa)
D1 kategorija (za redovite studente sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata)
P kategorija (za studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije)

Na natječaj Ministarstva mogu se prijaviti samo studenti koji su u prethodnoj godini stekli najmanje 45 ECTS-a i kojima ukupan broj ECTS bodova podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina nije manji od 40. Taj se uvjet ne odnosi na studente prve godine.

Najviše stipendija dodjeljuje se u E kategoriji, a glavni uvjet su niski prihodi kućanstva. Boduju se na natječaju i drugi socijalni uvjeti u kojima student živi, poput života bez roditelja ili s jednim roditeljem, života izvan prebivališta, školovanja braće i sestara. Sve kategorije na kojima je moguće ostvariti bodove možete vidjeti na pravilniku na ovoj poveznici.

Ova stipendija dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine, isplaćuje se do 15. u mjesecu i iznosi 1.200 kuna mjesečno, odnosno 10.800 kuna godišnje. Važno je naglasiti kako je dosadašnja praksa, barem u posljednjih nekoliko godina, bila takva da se prve tri rate isplaćuju u prosincu, a posljednja u lipnju. Dakle, stipendiju nećete dobiti čim krenete na faks.

Ako student ne uspije položiti sve ispite u godini ili se ispiše s visokog učilišta, stipendiju nije potrebno vraćati.

STEM stipendije

Takozvane STEM državne stipendije dodjeljuju se studentima čiji se studiji nalaze u STEM područjima znanosti, a svake godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje listu studija čiji studenti mogu konkurirati za ovu vrstu stipendije. Pravo na 3.400 STEM stipendija, koliko ih se godišnje dodjeljuje, imaju studenti:

– koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije prvi put upisuju prvu godinu studija, a ovisno o rezultatima ispita državne mature

– koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskome programu, a nisu stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja (broj bodova može biti veći ako visoko učilište dostavi potvrdu da se jednom godinom studija u punome nastavnom opterećenju stječe više od 60 ECTS bodova). Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.

Za razliku od socio-ekonomskih stipendija, STEM stipendije ne dodjeljuju se putem natječaja. Ministarstvo samo prepoznaje studente koji imaju pravo na nju te ih automatski, putem elektroničke pošte na adresu u sustavu AAI@EduHr, obavještava da oni svoje pravo mogu ostvariti. Nakon što zaprime mail, što je obično tijekom listopada, studenti imaju određeni roku u kojemu moraju prihvatiti uvjete stipendiranja. To se smatra činom sklapanja ugovora, a za studente koji ne prihvate uvjete smatra se da su odbili stipendiju.

Ono što je još bitno za brucoše jest da se za njih određuje posebna rang-lista. Broj bodova izračunava se na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz Matematike. U slučaju istog broja bodova prednost imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta Fizike, Kemije i Biologije. Sve uvjete o ostvarivanju prava na STEM stipendiju detaljnije možete proučiti u Pravilniku Ministarstva koji se nalazi ovdje.

I ova se stipendija dodjeljuje za devet mjeseci akademske godine i iznosi 1.200 kuna, a isplaćuje se do 15. u mjesecu na žiroračun studenta. Stipendiju nije potrebno vraćati ako student ne uspije položiti sve ispite u godini ili se ispiše s visokog učilišta.

Stipendije za posebne skupine studenata

Osim navedene dvije vrste državnih stipendija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvelo je nedavno još dvije kategorije. Riječ je o stipendijama za posebne skupine studenata te stipendijama za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

Stipendije za posebne skupine studenata iznose također 1.200 kuna mjesečno za devet mjeseci akademske godine i dodjeljivat će se putem natječaja koji se raspisuje do 15. listopada.

Pravo na ovu stipendiju imaju: studenti deficitarnih studijskih programa s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe, osobe s invaliditetom, kategorizirani studenti s valjanom kategorizacijom, studenti koji su do punoljetnosti koristili uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – nadareni mladi umjetnici, studenti bez oba roditelja i studenti roditelji.

Više o nove dvije vrste državnih stipendija doznajte u našem članku na poveznici.

Copy link
Powered by Social Snap