Pretraga

Veleučilišta

Edward Bernays University of Applied Sciences

Veleučilište Edward Bernays višestruko je nagrađivana privatna visokoobrazovna institucija koja nudi cjelovito specijalizirano obrazovanje na prijediplomskim i diplomskim studijima iz područja komunikacijskog menadžmenta i poslovne ekonomije.
Osnovano 2013. godine, iz vizionarske želje za modernim obrazovanjem u najtraženijim strukama, jedino je veleučilište u svijetu koje nosi ime Edwarda Bernaysa, utemeljitelja modernih odnosa s javnošću.

Inovativni studijski programi osiguravaju pripremu za neka od najtraženijih i najbolje plaćenih zanimanja na tržištu rada, a studenti Bernaysa se kvalitetno i brzo zapošljavaju ili unaprjeđuju svoje karijere. Kroz strukturu nastave objedinjene su suvremene znanstvene spoznaje i praktično tržišno iskustvo. Bernaysovi predavači su neki od najistaknutijih stručnjaka s domaće i inozemne poslovne scene te znanstvenici s dugogodišnjim akademskim iskustvom.

Već od prve godine studenti stvaraju svoju poslovnu mrežu te surađuju s budućim poslodavcima – ponajboljim stručnjacima, tvrtkama, agencijama, istraživačkim institutima i medijskim kućama. Svaki četvrti student zapošljava se još tijekom studija, a završetkom diplomskih programa na Bernaysu, stječu stručni naziv “magistar” te mogu nastaviti obrazovanje na poslijediplomskim studijima.

Prijediplomski studij Komunikacijski menadžment studentima pruža kompetencije važne za upravljanje komunikacijskim procesima u organizacijama, tvrtkama i institucijama te predstavlja temelj bavljenja komunikacijskim menadžmentom, odnosima s javnošću i medijskom industrijom.

Studij prema modelu „Komunikacije u 360°“ studentima pruža znanja iz odnosa s javnošću, komunikologije, menadžmenta, marketinga, odnosa s medijima, novinarstva te drugih društvenih disciplina. Studirajući komunikacijski menadžment na Bernaysu, studenti uče i pripremaju se za uspješno upravljanje komunikacijom organizacija, instituciija, brendova te osobnim brendiranjem.

Diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću temelji se na najsuvremenijim trendovima u komunikacijama i integraciji relevantnih društvenih disciplina koje su nužne za upravljanje komunikacijama na menadžerskoj razini: odnosa s javnošću, digitalne komunikacije, masovnih medija, psihologije komunikacije, leadershipa, javne diplomacije i projektnoga menadžmenta.

Snažan naglasak studija je na stjecanju praktičnog iskustva u vodećim agencijama i tvrtkama partnerima, s ciljem cjelovite pripreme studenata za izlazak na tržište rada.

Specifičnost diplomskog studija je činjenica da se studentima, uz stvaranje čvrstih interdisciplinarnih temelja na prvoj godini, omogućuje jedinstveno iskustvo usavršavanja i stjecanja najnovijih znanja i vještina iz područja strateške komunikacije.

Prijediplomski studij Poslovno upravljanje daje temelj za razumijevanje organizacijskog djelovanja, a njegova posebnost leži u specijalizaciji, odabiru jednog od četiri smjera primjene: Međunarodni menadžment, Menadžment održivog razvoja, Menadžment u sportu te Menadžment u turizmu.

Studij nudi širok spektar znanja iz poslovne ekonomije, poduzetništva i menadžmenta, strateškog i operativnog odlučivanja, kritičkog i kreativnog razmišljanja, ali i iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti, sociologije i psihologije. Studente očekuje 300 sati stručne prakse, 120 sati praktikuma na hrvatskom i engleskom jeziku te mogućnost odabira između 30 izbornih kolegija.

Diplomski studij Vodstvo i menadžment je po profilu i sadržaju jedinstven studij u Hrvatskoj te odgovara stvarnim potrebama tržišta za stručnjacima vodstva u poslovanju, koji trebaju vještine organizacije i vođenja poslova u širokom spektru poslovnih i poduzetničkih aktivnosti.

U skladu s povećanom potrebom za održivošću i konkurentnošću organizacija te rastućom potrebom za podrškom operativnom i srednjem menadžmentu, raste i potražnja za angažmanom stručnjaka vodstva i menadžmenta. Upravo takav profil bit će budući magistri poslovnog upravljanja u području vodstva i menadžmenta, a značajan dio nastave odvijat će se na engleskom jeziku.

Bernaysovi studenti imaju mogućnost provesti semestar ili raditi praksu u inozemstvu, što im omogućuje razmjenu znanja s kolegama iz drugih zemalja te stjecanje globalne perspektive i interkulturalnih vještina. Veleučilište je potpisnik više od 20 Erasmus+ sporazuma s visokoobrazovnim institucijama u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Turskoj, Francuskoj i Belgiji te za studente neprestano otvara prilike za vrijedna međunarodna iskustva.

Mogući načini upisa na prijediplomske studijske programe:

  • Izravni upis na temelju položene državne mature (bez razredbenoga ispita)
  • Upis temeljem položenoga razredbenog postupka (za kandidate bez državne mature koji su srednju školu završili prije 2010.)
  • Moguć je prelazak s drugoga visokog učilišta na 1., 2. ili 3. godinu studija uz određene uvjete koje možete pronaći OVDJE.

Mogući načini upisa na diplomske studijske programe:

  • Izravni upis prvostupnika studijskih programa iz informacijsko-komunikacijskih znanosti, ekonomije ili politologije.
  • Pravo na upis ostvaruju prvostupnici ostalih studijskih programa društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita do upisne kvote koja je određena u natječaju.
  • Kandidati studijskih programa ostalih znanstvenih ili umjetničkih područja mogu se prijaviti na natječaj ukoliko nije ispunjena kvota te uz ispunjavanje najmanje dvaju uvjeta, više o tome možete pronaći OVDJE.
  • Moguć je prelazak s drugoga visokog učilišta na 1. ili 2. godinu studija uz određene uvjete koje možete pronaći OVDJE.

Detalje o načinu upisa i uvjetima možete pronaći na web stranici Veleučilišta.

Adresa visokog učilišta: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Broj telefona: +385 (0)1 555 12 12

Mail kontakt: [email protected]

OIB: 13055296868

Link na web stranicu: www.bernays.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!