Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

https://www.efzg.unizg.hr/

Ekonomski fakultet – Zagreb predstavlja najstariju instituciju visokog obrazovanja u području ekonomije i poslovne ekonomije u Republici Hrvatskoj, ali i u širem međunarodnom okruženju. Ekonomski fakultet svrstava se među najstarija sveučilišta u Europi a danas predstavlja vodeću i najveću instituciju ekonomskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i široj regiji.

Ekonomski fakultet – Zagreb izvodi studijske programe na svim razinama studiranja i to: prijediplomske i specijalističke diplomske stručne studije, integrirane prijediplomske i diplomske sveučilišne studije, zatim prijediplomske i diplomske sveučilišne studijske programe na engleskom jeziku, kao i poslijediplomske specijalističke i sveučilišne doktorske studijske programe iz područja ekonomije i poslovne ekonomije te ekonomije i globalne sigurnosti. Svi studijski programi Ekonomskog fakulteta – Zagreb usklađeni su prema načelima Bolonjske deklaracije i posjeduju valjane dopusnice izdane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ekonomski fakultet – Zagreb organizira i ugošćuje brojne znanstvene i stručne konferencije te je izdavač šest znanstvenih časopisa iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, od kojih je većina zastupljena u vodećim međunarodno relevantnim citatnim bazama (npr. WoS i Scopus). Ekonomski fakultet – Zagreb važan je savjetodavan čimbenik u gospodarstvu Republike Hrvatske, a njegovi profesori, u većoj ili manjoj mjeri, utječu na stvaranje gospodarske politike ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini Europske unije. Od strane najvećih poduzeća u Republici Hrvatskoj Ekonomski fakultet – Zagreb prepoznat je kao važan i poželjan strateški partner, a nositelj je i većeg broja znanstvenih i stručnih projekata čiji je sadržaj usmjeren na rješavanje suvremenih ekonomske izazove. Takva orijentacija našim nastavnicima i suradnicima omogućuje ostvarenje vlastitih istraživačkih i savjetodavnih potencijala.

S ponosom ističemo da je Ekonomski fakultet – Zagreb nositelj nacionalne akreditacije, koju potpisuju Agencija za znanosti i visoko obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i triju međunarodnih akreditacija i to EQUIS i AACSB Business akreditacije na razini institucije i EFMD Programme Accreditation za sveučilišni studijski program na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business. Ekonomski fakultet – Zagreb je jedini u Republici Hrvatskoj akreditiran EQUIS-om, najprestižnijom svjetskom akreditacijom i jedini je nositelj tri vrlo prestižne međunarodne akreditacije, što nas svrstava među 1% najboljih fakulteta na svijetu, mjereno prema objektivnim međunarodnim kriterijima.

Foto: EFZG

Pravo na upis u prvu godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovna ekonomija, Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Ekonomija, Sveučilišnog prijediplomskog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business, Sveučilišnog prijediplomskog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics te Stručnog prijediplomskog studija Poslovna ekonomija imaju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Strani državljani imaju pravo upisa na redoviti Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Poslovna ekonomija, redoviti Sveučilišni prijediplomski studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business i redoviti Sveučilišni prijediplomski studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvati izvan Republike Hrvatske imaju pravo upisa na redoviti Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Poslovna ekonomija, redoviti Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Ekonomija i redoviti Stručni  Prijediplomski  studij Poslovna ekonomija u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati za upis u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske prijave na studij podnose putem molbe direktno na Ekonomski fakultet – Zagreb na adresu: Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb, uz potrebnu dokumentaciju za kandidate koji su završili srednju školu u inozemstvu i prijavljuju samo studijske programe. Kandidati molbe podnose u ljetnom roku od 31. svibnja do 28. lipnja 2023. godine, odnosno jesenskom roku od 21. kolovoza do 06. rujna 2023. godine za akademsku godinu 2023./2024.

Sveučilišni studiji

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovna ekonomija i Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Ekonomija za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar ekonomije, odnosno sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.) te Sveučilišnog prijediplomskog studija Poslovne ekonomije na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business i Sveučilišnog prijediplomskog studija Ekonomije na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics za stjecanje akademskog naziva sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za integrirane prijediplomske i diplomske sveučilišne studije te prijediplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku je ukupno 1.530 studenata, a uključuje:

  • Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija – redoviti (970), izvanredni (280), strani državljani (10), ukupno (1260), Hrvati izvan RH (15)
  • Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija – redoviti (125), izvanredni (50), strani državljani (-), ukupno (175), Hrvati izvan RH (5)
  • Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business  – redoviti (50), izvanredni (5), strani državljani (5), ukupno (60), Hrvati izvan RH (-)
  • Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics – redoviti (20), izvanredni (5), strani državljani (10), ukupno (35), Hrvati izvan RH (-)
  • Ukupno  – redoviti (1165), izvanredni (340), strani državljani (25), ukupno (1530), Hrvati izvan RH (20)

Stručni studiji

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Stručnog prijediplomskog studija Poslovna ekonomija za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za prijediplomski stručni studij je ukupno 705 studenata, a uključuje:

  • Računovodstvo i financije – redoviti (135), izvanredni (100), ukupno (235)
  • Trgovinsko poslovanje – redoviti (135), izvanredni (100), ukupno (235)
  • Turističko poslovanje – redoviti (135), izvanredni (100), ukupno (235)
  • Ukupno  – redoviti (405), izvanredni (300), ukupno (705), Hrvati izvan RH (5)*

*Hrvati izvan RH (ukupno 5 na sva tri smjera)

 

Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet

Trg J. F. Kennedyja 6

10000 Zagreba

Broj telefona: +385 1 238 3333

Mail kontakt: [email protected]; [email protected] 

Oib: 27208467122

Link na web stranicu pronađite ovdje.

Društvene mreže:

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!