Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije jedina je visokoškolska obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj u području šumarstva i drvne tehnologije, osnovana davne 1898. godine među prvim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Od samih početaka organizirane nastave u ak. god. 1898/1899. na ondašnjoj Šumarskoj akademiji pri Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pa do danas, studijski su programi uvijek bili suvremeni zahvaljujući dobro uravnoteženoj kombinaciji temeljnih, općih i stručnih znanja koja su studenti tijekom studija stjecali.

Današnja struktura studija, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih, kao i njihov nastavni sadržaj, čine studijske programe Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije usporedivim sa studijskim programima sličnih fakulteta u Europskom prostoru visokoga obrazovanja, a Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije osiguravaju zadržavanje vodeće pozicije među znanstveno-nastavnim institucijama u području šumarstva i drvne tehnologije u regionalnom okruženju.

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije danas je nositelj modernih studijskih programa svih razina studija u području biotehničkih znanosti na kojima se obrazuju stručnjaci za šumarski i drvnotehnološki sektor. Na Fakultetu se izvode tri preddiplomska sveučilišna studija: Šumarstvo, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša i Drvna tehnologija te preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija kao i četiri diplomska studija (od kojih jedan ima dva smjera): Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.

Uz teorijsko znanje koje nastavnici Fakulteta prenose studentima, poseban je naglasak stavljen na praktičnu i terensku nastavu koja se odvija u 21 fakultetskom laboratoriju, na pet nastavno-pokusnih fakultetskih šumskih objekata te u drvnoprerađivačkim pogonima i šumama u zemlji i inozemstvu.

Kriteriji za bodovanje za upis na sveučilišne preddiplomske studije:

  • Ocjene iz srednje škole
  • Prosjek svih ocjena 45 %
  • Obvezni dio državne mature
  • Hrvatski jezik (B razina) 10 %
  • Matematika (B razina) 35 %
  • Strani jezik (B razina) 10 %

Pristupnici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili 1. – 3. mjesto na državnim natjecanjima iz Biologije, Fizike, Kemije, Matematike te Šumarstva (i Stolarstva za studij Drvne tehnologije) ili su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz područja Biologije, Fizike, Kemije, Matematike ili EGMO ostvaruju pravo na izravan upis.

Pravo upisa na diplomske sveučilišne studije Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu te Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Šumarstva, preddiplomski sveučilišni studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, te sveučilišne preddiplomske studije u području biotehničkih znanosti. Pristupnici koji nisu završili navedene preddiplomske sveučilišne studije obvezni su upisati, odslušati i položiti sljedeće razlikovne predmete za stjecanje uvjeta za upis u III semestar: za diplomski sveučilišni studij Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem predmete Uzgajanje šuma I i Osnove uređivanja šuma; za diplomski sveučilišni studij Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu predmete Pridobivanje drva 1 i Osnove uređivanja šuma; a za diplomski sveučilišni studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša predmet Arborikultura.

Pravo upisa na diplomske sveučilišne studije Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija. Pristupnici koji nisu završili navedene preddiplomske studije mogu se kao redoviti studenti upisati ako su završili preddiplomske sveučilišne studije uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta (Tehnička svojstva drva I i Tehnologija finalne obrade drva) za stjecanje uvjeta za upis u III semestar.

Za sve dodatne informacije o upisima možete se obratiti Studentskoj referadi na broj telefona: +385 1 2352 400 ili adresu e-pošte voditeljice referade: dprsljin@sumfak.unizg.hr

Svetošimunska cesta 23, 10000 Zagreb, Hrvatska

+385 (0)1 2352 555

dekanat@sumfak.unizg.hr

OIB: 07699719217

https://www.sumfak.unizg.hr/

Društvene mreže

Facebook

Instagram

YouTube

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap