Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije jedina je visokoškolska obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj u području šumarstva i drvne tehnologije, osnovana davne 1898. godine. Od samih početaka organizirane nastave u ak. god. 1898/1899., pa do danas, studijski su programi uvijek bili suvremeni zahvaljujući dobro uravnoteženoj kombinaciji temeljnih, općih i stručnih znanja koja su studenti tijekom studija stjecali.

Današnja struktura preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, kao i njihov nastavni sadržaj, čine studijske programe Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije usporedivim sa onima sličnih fakulteta u Europskom prostoru visokoga obrazovanja, a Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije osiguravaju zadržavanje vodeće pozicije među znanstveno-nastavnim institucijama u području šumarstva i drvne tehnologije u regionalnom okruženju.

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije danas je nositelj modernih studijskih programa u području biotehničkih znanosti, na kojima se obrazuju stručnjaci za šumarski i drvnotehnološki sektor. Na fakultetu se izvode tri predddiplomska sveučilišna studija (Šumarstvo, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša i Drvna tehnologija), te jedan preddiplomski stručni studij (Drvna tehnologija). Na diplomskoj razini nastava se izvodi na četiri studija (od kojih jedan ima dva smjera), a to su: Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.

Uz teorijsko znanje koje nastavnici Fakulteta prenose studentima, poseban je naglasak stavljen na praktičnu i terensku nastavu koja se odvija u 21 fakultetskom laboratoriju, na pet nastavno-pokusnih fakultetskih šumskih objekata te u pogonima tvrtki koje se bave preradom drva i proizvodnjom namještaja i šumama u zemlji i inozemstvu. Uz ostale oblike nastave, Fakultet organizira i višednevnu studentsku praksa (grupnu ili individualnu), na kojoj studenti usavršavaju svoje znanje iz određenih užih područja struke, što nesumnjivo dodatno doprinosi kvaliteti nastave.

Kriteriji za bodovanje za upis na sveučilišne preddiplomske studije:

  • Ocjene iz srednje škole
  • Prosjek svih ocjena 45 %
  • Obvezni dio državne mature
  • Hrvatski jezik (B razina) 10 %
  • Matematika (B razina) 35 %
  • Strani jezik (B razina) 10 %

Pristupnici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili 1. – 3. mjesto na državnim natjecanjima iz Biologije, Fizike, Kemije, Matematike te Šumarstva (i Stolarstva za studij Drvne tehnologije) ili su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz područja Biologije, Fizike, Kemije, Matematike ili EGMO ostvaruju pravo na izravan upis.

Pravo upisa na diplomske sveučilišne studije Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu te Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Šumarstvo, preddiplomski sveučilišni studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, te sveučilišne preddiplomske studije u području biotehničkih znanosti.

Pristupnici koji nisu završili navedene preddiplomske sveučilišne studije obvezni su upisati, odslušati i položiti sljedeće razlikovne predmete za stjecanje uvjeta za upis u III semestar: za diplomski sveučilišni studij Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem predmete Uzgajanje šuma I i Osnove uređivanja šuma; za diplomski sveučilišni studij Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu predmete Pridobivanje drva I i Osnove uređivanja šuma; a za diplomski sveučilišni studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša predmet Arborikultura.

Pravo upisa na diplomske sveučilišne studije Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija ili preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija. Pristupnici koji nisu završili navedene preddiplomske studije mogu se kao redoviti studenti upisati ako su završili preddiplomske sveučilišne studije uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta (Tehnička svojstva drva I i Tehnologija finalne obrade drva) za stjecanje uvjeta za upis u III semestar.

Za sve dodatne informacije o upisima možete se obratiti Studentskoj referadi na broj telefona: +385 1 2352 400 ili adresu e-pošte voditeljice referade: [email protected]

Svetošimunska cesta 23, 10000 Zagreb, Hrvatska

+385 (0)1 2352 555

[email protected]

OIB: 07699719217

https://www.sumfak.unizg.hr/

Društvene mreže

Facebook

Instagram

YouTube

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!