Pretraga

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet u Splitu

https://www.ffst.unist.hr/

Povijest Filozofskog fakulteta u Splitu dulja je od povijesti samog Sveučilišta unutar kojeg djeluje. Naime, svoju povijest Filozofski fakultet u Splitu gradi na temeljima Više pedagoške škole koja je osnovana još 1945. godine. Fakultet je prošao kroz brojne ustrojbene promjene, no u sadašnjem obliku djeluje od 2005. godine, kada su se spojile Visoka učiteljska škola i Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu u jedinstvenu ustrojbenu jedinicu – Filozofski fakultet.

U sklopu fakulteta djeluje 12 odsjeka: Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Odsjek za engleski jezik i književnost, Odsjek za talijanski jezik i književnost, Odsjek za njemački jezik i književnost, Odsjek za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest, Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju, Odsjek za pedagogiju, Odsjek za učiteljski studij, Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Odsjek za psihologiju koji provode niz studijskih programa.

Vizija Fakulteta je jačanje i promoviranje humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti u lokalnom, nacionalnom i europskom kontekstu te privlačenje izvrsnih znanstvenika i studenata iz regije temeljem izvrsnosti i uvođenja inovacija u nastavi, učenju, istraživanju i razmjeni znanja. Iz navedene vizije proizlaze i posebne vrijednosti koje Filozofski fakultet u Splitu njeguje, a to su: znanje i izvrsnost, otvorenost, tolerancija i etičnost, društvena odgovornost i kulturna baština.

Filozofski fakultet u Splitu okosnica je razvoja društva, perjanica budućih intelektualaca i ustanova koja pruža izvor znanja svim pripadnicima društva, u svim životnim periodima učenja. Tako pri fakultetu djeluje i snažan Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja, kroz koji je do sada prošlo više od 1200 polaznika kroz razne programe cjeloživotnog obrazovanja.

Foto: FFST

Na Filozofskom fakultetu u Splitu, koji je smješten u zgradi od 8000 četvornih metara, s 28 predavaonica, knjižnicom, kopirnicom i studentskim restoranom, trenutno studira preko 1300 studenata. Svoje zadovoljstvo studiranjem su studenti iskazali i kroz nedavne anketne upitnike o zadovoljstvu, gdje su cjelokupno zadovoljstvo studiranjem procijenili visokim ocjenama, s posebnim naglaskom na zadovoljstvu općom razinom studiranja, administrativnim službama, suradnjom s nastavnim bazama, čistoćom Fakulteta te suradnjom i otvorenošću uprave. Poticanje studenata na samoostvarivanje jedna je od premisa razvoja Fakulteta, stoga se posebno potiče sudjelovanje studenata u radu studentskih udruga (na Fakultetu trenutno djeluju tri udruge i uređuju se tri studentska časopisa: The Split Mind, Humanist i Pleter), sudjelovanje studenata u radu Studentskog zbora te prijave na razne projekte i natjecanja. Studenti su posebno aktivni u organizaciji kulturnih, društvenih i humanitarnih aktivnosti tijekom dviju već tradicionalnih manifestacija – Advent na Filozofskom i Friendship in May. Obje manifestacije uključuju niz predavanja, radionica, prezentacija, koncerata, izložbi i drugih događanja s ciljem konkretizacije suradnji s drugim institucijama i dionicima, a ponajviše otvaranja prema lokalnoj zajednici. Samo u 2023. godini, kroz dva mjeseca kada se Filozofski fakultet u potpunosti otvara svima koji ga žele upoznati i posjetiti, bilo je organizirano gotovo 80 takvih događaja, čime Fakultet postaje aktivna točka kulturnog i društvenog života grada.

Posebnost Filozofskog fakulteta u Splitu je prijediplomski sveučilišni studijski program Psychology, jedini sveučilišni studij psihologije u regiji koji se izvodi u potpunosti na engleskom jeziku, a osim njega, izvodi se cijeli niz prijediplomskih i diplomskih studijskih programa, integrirani studij te poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti

Prijediplomski studiji

 • Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
 • Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
 • Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
 • Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
 • Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
 • Povijest (dvopredmetni)
 • Filozofija (dvopredmetni)
 • Sociologija (jednopredmetni)
 • Pedagogija (dvopredmetni)
 • Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni)
 • Psychology (jednopredmetni)

Diplomski studiji

 • Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
 • Anglistika (dvopredmetni)
 • Talijanistika (dvopredmetni)
 • Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
 • Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
 • Povijest (dvopredmetni)
 • Filozofija (dvopredmetni)
 • Pedagogija (dvopredmetni)
 • Sociologija (jednopredmetni)
 • Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni) – izvanredni studij

Integrirani prijediplomski i diplomski studij

 • Učiteljski studij

Poslijediplomski studij

 • Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na integrirani prijediplomski i diplomski studij te sve sveučilišne prijediplomske studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu, osim na studijski program Psychology, izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice Postani student.

Rang-lista za upis na pojedine studije Filozofskog fakulteta u Splitu sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici, na temelju vrednovanja:

• Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

• Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica Postani student.

• Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Za upis sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij te sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti.

• Vrednovanje posebnih postignuća

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranici Postani student.
Sve informacije vezane uz upise možete pratiti na web stranici.

Brošura za maturante i sve zainteresirane za upis kao i informativni letak za brucoše dostupni su ovdje.

Zašto upisati Filozofski fakultet u Splitu?

 • Filozofski fakultet u Splitu, iako naizgled mlad, najstarija je sastavnica Sveučilišta u Splitu koju odlikuje tradicija i društveni utjecaj u lokalnoj zajednici
 • U sklopu fakulteta djeluju tri studentske udruge, tri studentska časopisa te fakultetski akademski zbor
 • Kvalitetna suradnja s brojnim nastavnim bazama i brojne mogućnosti za studente
 • Slobodno kombiniranje dvopredmetnih studijskih programa
 • Fakultet se nalazi u Splitu koji ima 2700 sunčanih sati godišnje i kojem sveučilišni društveni, sportski i kulturni život raste iz godine u godinu
 • Fakultet je aktivan član lokalne zajednice kroz dvije velike manifestacije koje se godišnje organiziraju u svibnju i prosincu, u koje su studenti aktivno uključeni
 • Brojne su mogućnosti mobilnosti, studiranja i prakse u međunarodnim institucijama kao i obavljanja prakse u međunarodnim nastavnim bazama
 • Brojni besplatni tečajevi i radionice organizirani za studente, pogotovo u mjesecima svibanj i prosinac kroz manifestacije Fakulteta
 • Potpora mentalnom zdravlju, akademskom životu i profesionalnom razvoju kroz Centar za savjetovanje studenata i Centar za planiranje i razvoj karijera
 • Bogata ponuda fakultetske knjižnice s fondom od preko 27 099 svezaka, od čega u otvorenom pristupu 15 627.

Adresa: Poljička cesta 35, Split

Telefon: 021 32 92 84

Mail kontakt: [email protected]

OIB: 98004523293

Web stranica: https://www.ffst.unist.hr/

Društvene mreže Filozofskog fakulteta u Splitu:

 

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!