Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Geotehnički fakultet

Geotehnički fakultet svoje studije izvodi u interdisciplinarnom području tehničkih znanosti i dio smo STEM područja. Već više od 50 godina predstavljamo jezgru visokoškolskog obrazovanja u tehničkome području u sjeverozapadnome dijelu Hrvatske kao ravnopravna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Jedini smo fakultet u Hrvatskoj završetkom kojega se stječe akademski naziv: sveučilišni magistar inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša (mag. ing. amb.)

Titula je u Europskoj klasifikaciji zanimanja (ESCO) navedena kao: Environmental Engineer.

Geotehnički fakultet izradio je standard zanimanja „Inženjer okoliša“ koji je u velikoj mjeri usklađen s ESCO. Standard zanimanja uspješno je upisan u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira čime se i od strane Republike Hrvatske jamči potrebnost i prepoznatljivost ovoga zanimanja u Republici Hrvatskoj.

Zašto su potrebni inženjeri okoliša?

Inženjeri okoliša pomažu u rješavanju problema sprječavanja nastanka onečišćenja tla, vode i zraka te sanacije postojećih onečišćenja, probleme sprječavanja nastanka klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama i probleme koje utječu na živote i zdravlje ljudi.

Inženjeri okoliša imaju izuzetno značajno mjesto u razvoju kružnog gospodarstva kojemu je cilj smanjenje prirodnih resursa te ponovna uporabu recikliranih sirovina, ali i zelenoj infrastrukturi kao i u zelenoj tranziciji i dekarbonizaciji, koje su ključni izazovi 21. stoljeća!

Studijski programi

Na Geotehničkom fakultetu izvode se sveučilišni prijediplomski, diplomski i doktorski studij Inženjerstva okoliša, kroz koje studenti stječu kompetencije iz područja gospodarenja otpada, zaštite okoliša, zaštite voda, geotehnike, zelene energije i kružnog gospodarstva te otvaraju vrata u područje tzv. zelenih poslova.
Na prijediplomskoj i diplomskoj razini studij završava obaveznom stručnom praksom, čime studenti rano dolaze u priliku primijeniti naučeno.

Praktična nastava se odvija u vrhunski opremljenom Geotehnikom laboratoriju, Laboratoriju za geokemiju okoliša i Laboratoriju za inženjerstvo okoliša, u STEM centru i informatičkim učionicama, a terenska nastava je neizostavan dio studija.

Prijediplomski studij Inženjerstvo okoliša

Prijediplomski studij inženjerstva okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te ostalih mjera i postupaka u zaštiti okoliša.

Sama nastava koncipirana je na bazičnim znanjima iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti koja su preduvjet za razumijevanje osnovnih načela inženjerstva okoliša. Na taj način student tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih problema u inženjerstvu okoliša, sposobnost usvajanja najkvalitetnijih rješenja u struci, sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima.

Također će steći sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom. Više detalja o pogodnostima studiranja na sastavnici Sveučilišta u Zagrebu može se saznati u našoj web stranici posvećenoj maturantima.

Diplomski studijski program Inženjerstvo okoliša

Kroz diplomski studijski program studenti detaljnije ulaze u problematiku inženjerstva okoliša kroz tri studijska usmjerenja:

  • Geoinženjerstvo okoliša omogućava sudjelovanje u planiranju, projektiranju, organiziranju i izvođenju poslova na projektima i studijama: očuvanja, nadzora, zaštite i remedijacije okoliša, procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš, istraživanja terena u okolišne i geotehničke svrhe kao i stručnih poslova u niskogradnji i rudarstvu.
  • Upravljanje vodama obrađuje problematiku vodnih resursa, gdje se podjednaka težina daje količini i kakvoći vode za piće, problematici otpadnih voda, njihovoj dispoziciji i remedijaciji, složenom području energetskog iskorištavanja vodnih potencijala te melioracijskim sustavima i regulaciji vodotoka.
  • Upravljanje okolišem interdisciplinarni je smjer koji obuhvaća inženjerski pristup u identificiranju, sprječavanju i ublažavanju nepovoljnih utjecaja na okoliš. Širok spektar znanja omogućava rješavanje niza okolišnih izazova poput gospodarenja otpadom, energetske tranzicije, remedijacije tla, procjene životnog vijeka proizvoda, procjene utjecaja na okoliš, inspekcijskog nadzora i primjena novih tehnologija u zaštiti okoliša i sl.

Doktorski studijski program Inženjerstvo okoliša

Od akademske godine 2018./2019. izvodimo i doktorski studij Inženjerstvo okoliša (prvi takav u Hrvatskoj). Kako bi se riješili problemi okoliša s kojima se susrećemo, kroz doktorski studijski program povezuju se teorijska znanja, znanstveno-istraživački rad i praktična iskustva u polju nterdisciplinarnih tehničkih znanosti, čime se stječu dostatna znanja kako bi se kvalitetno pristupilo problemima okoliša koji imaju multidisciplinarni karakter.

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša odgovor je na zahtjeve naše svakodnevice gdje se susrećemo s problemima onečišćenja okoliša, klimatskim promjenama, potrošnjom resursa kao što su mineralne sirovine, tlo, vode, neadekvatnog upravljanja otpadom i niz drugih okolišnih problema.

Više informacija potražite ovdje.

Kriteriji za bodovanje za upis na preddiplomski studij

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 500 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (osnovna razina): do 500 bodova
c) Na temelju dodatnih postignuća učenika – osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz matematike, fizike, kemije, biologije, informatike, astronomije ili tehničkih znanosti za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja – IZRAVAN UPIS – 1000 bodova

Za sve informacije o upisima u prvu godinu preddiplomskog studija na Geotehničkom fakultetu možete se obratiti na broj telefona: 042/408-904 ili [email protected], voditeljica studentske referade – gđa. Sanja Majer.

I ne brini ako misliš da nemaš dovoljnu podlogu za tehničke fakultete. Naši studenti mogu tijekom prve godine studija potpuno besplatno i neobavezno pohađati predmete kroz koje ponavljamo srednjoškolsko gradivo: Uvod u matematiku, Uvod u fiziku i Uvod u kemiju.

Adresa visokog učilišta: Hallerova aleja 7, 42 000 Varaždin

Upiti vezani za upise:

STUDENTSKA REFERADA: 042408904; [email protected]

Upiti vezani za dodatne informacije o studiju i uvjetima studiranja:

PROMO: 099 488 5828 (Ivana Presečki); [email protected]

OIB 16146181375

Link na web stranicu www.gfv.unizg.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!