Pretraga

Sveučilište u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

Pravni fakultet Osijek osnovan je 1975. godine i jedna je od starijih sastavnica osječkog sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, pri čemu je ključni poticaj osnutka ovog Fakulteta bio nedostatak pravnika na području Slavonije i Baranje. Pravni fakultet Osijek danas je suvremena visokoobrazovna institucija koja slijedi potrebe u obrazovanju. Na Fakultetu izvodimo sljedeće obrazovne programe: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo, Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Socijalni rad , Stručni upravni studij i Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava. Uz navedene programe izvodimo  i Poslijediplomski specijalistički studij „Ljudska prava“,  te Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo. Temeljna prednost obrazovanja na Pravnom fakultetu je stjecanje brojnih praktičnih znanja i vještina koje su neizostavne za kvalitetno stjecanje pravničkih kompetencija.

Pravni fakultet u Osijeku

Pravni fakultet u Osijeku | foto: PRAVOS

Uvjeti upisa na pojedine programe

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Pravo

– Vrednovanje ocjena srednje škole: 40 %

– Obvezni dio mature:

 1. Hrvatski jezik (B razina): 35 %
 2. Matematika (B razina): 5 %
 3. Strani jezik (B razina): 15 %

– Posebna postignuća: 5 % (završena gimnazija/ekonomska i upravna škola, sportaš: 1. – 6. kategorije, certifikat o znanju jezika)

 Stručni upravni studij

– Vrednovanje ocjena srednje škole: 40 %

– Obvezni dio mature:

 1. Hrvatski jezik (B razina): 35 %
 2. Matematika (B razina): 5 %
 3. Strani jezik (B razina): 15 %

– Posebna postignuća: 5 % (završena gimnazija/ekonomska i upravna škola, sportaš: 1. – 6. kategorije, certifikat o znanju jezika)

 Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

– Vrednovanje ocjena srednje škole: 30 %

– Obvezni dio mature:

 1. Hrvatski jezik (A razina): 20 %
 2. Matematika (B razina): 10 %
 3. Strani jezik (A razina): 15 %

– Test razumijevanja i logičkog zaključivanja: 20 %

– Posebna postignuća: 5 % (državno natjecanje, završena gimnazija/ekonomska i upravna škola)

 Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad

 • pristupnici koji su prethodno završili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i stekli minimalno 180 ECTS bodova
 • pristupnici koji su prethodno završili sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti i stekli minimalno 180 ECTS bodova, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita za predmete koji ukupno mogu nositi maksimalno 60 ECTS bodova (u statusu izvanrednog studenta)

Adresa visokog učilišta: Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek

Broj telefona: 031/224-500

Mail kontakt: [email protected]

OIB: 26416570803

Link na web stranicu: https://www.pravos.unios.hr/

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Pravni fakultet u Osijeku
Share via
Copy link
Powered by Social Snap