Pretraga

Sveučilište u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

Pravni fakultet Osijek osnovan je 1975. godine i jedna je od starijih sastavnica osječkog sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, pri čemu je ključni poticaj osnutka ovog Fakulteta bio nedostatak pravnika na području Slavonije i Baranje. Pravni fakultet Osijek danas je suvremena visokoobrazovna institucija koja slijedi potrebe u obrazovanju. Na Fakultetu izvodimo sljedeće obrazovne programe: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo, Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Socijalni rad , Stručni upravni studij i Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava. Uz navedene programe izvodimo  i Poslijediplomski specijalistički studij „Ljudska prava“,  te Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo. Temeljna prednost obrazovanja na Pravnom fakultetu je stjecanje brojnih praktičnih znanja i vještina koje su neizostavne za kvalitetno stjecanje pravničkih kompetencija.

Adresa visokog učilišta: Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek

Broj telefona: 031/224-500

Mail kontakt: [email protected]

OIB: 26416570803

Link na web stranicu: https://www.pravos.unios.hr/

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!