Pretraga

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci osnovan je 1955. godine i, u proteklih više od pet desetljeća, izrastao je u visokoškolsku ustanovu zavidnog ugleda u Hrvatskoj i u inozemstvu, od višestruke važnosti za ovu regiju kao i za cijelu našu Domovinu.
Medicinski fakultet paralelno obavlja i razvija obrazovnu i znanstveno-istraživačku aktivnost te stoga s ponosom možemo istaknuti kako naši studenti tijekom studija stječu integrirano predmetno znanje i vještine za nadolazeću radnu aktivnost, mogućnost samostalne i kritičke procjene znanja, rješavanja specifičnih pitanja, bavljenja razvojnim i znanstvenim radom, te naposlijetku poznavanje važnijih etičkih pitanja. Osim zbog kvalitenog obrazovnog procesa, studiranje u Rijeci predstavlja zadovoljstvo zbog brojnih sportskih i društvenih aktivosti studentske organizacije kao i zbog ugodnog mediteranskog i srednjeevropskog okruženja koje nudi naš grad.
Stoga Vas pozivam da posjetite naš fakultet, upoznate se s mogućnostima koje nudimo te da za studiranje izaberete neki od naših studijskih programa ili za suradnju s nama neki od znanstveno-istraživačkih ili tehnoloških projekata našeg fakulteta.
Prof. dr. sc. Alan Šustić
Osnovni podaci
Medicinski fakultet u Rijeci utemeljen je 21. studenog 1955. godine i kao takav najstarija je škola Sveučilišta u Rijeci. Od vremena svog osnutka, pa sve do danas Medicinski fakultet u Rijeci predstavlja jedno od glavnih žarišta medicinske znanosti i rasadnik brojnih kvalitetnih kadrova. Na njemu se školuje veliki broj redovnih studenata koji nakon završenog studija uspješno obavljaju i najodgovornije poslove u zdravstvenim i drugim ustanovama.  
Medicinski fakultet u Rijeci
Braće Branchetta 20
Već u prvih deset godina postojanja uspio je rješiti sve temeljne pretpostavke za uspješan i cjelovit rad – vlastite kadrove, ustrojstvo jedinica temeljnih i kliničkih predmeta, što je bio preduvjet za poslove u medicinskoj nastavi, visokostručnom radu u zdravstvu i medicinskoj znanosti. Danas fakultet, u mnogočemu, predstavlja snažnu znanstveno-nastavnu ustanovu koja je značajno proširila i obogatila svoju djelatnost u posljednjih 20 godina.
Medicinski fakultet u Rijeci u dodiplomskoj nastavi ima četiri sveučilišna studija. To su studij medicine, što je njegova izvorna djelatnost, studij stomatologije, studij sanitarnog inženjerstva, te studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, prvi ovakve vrste u Hrvatskoj.
Uz sveučilišne studije fakultet danas organizira pet stručna dodiplomska studija. To su studij sestrinstva, studij fizioterapije, studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, studij medicinske radiologije te studij primaljstva.
Klinika za ortopediju Lovran
Fakultetska nastava odvija se u zgradi Medicinskog fakulteta, na klinikama Kliničkog bolničkog centra Rijeka, u Domu zdravlja Primorsko-Goranske županije, u Zavodu za javno zdravstvo Primorsko-Goranske županije, u Specijalnoj Kliničkoj ortopedskoj bolnici Lovran, u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma “Thalassotherapia” u Opatiji, u Domu zdravlja u Labinu, u Stomatološkoj poliklinici Medicinskog fakulteta, te u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć u Rijeci.
Vrijednost fakulteta, uz nastavni plan i program, broj i kvalitetu objavljenih znanstvenih radova, čine nositelji nastave.
Klinički bolnički centar Rijeka – Lokalitet Kantrida
Medicinski fakultet danas ima 167 nastavnika, s asistentima 268, u strukturi: redovnih profesora – trajno zvanje 14, redovnih profesora 16, izvanrednih profesora 54, docenata 66; zatim, viših predavača i predavača 17, asistenata 101, stručnih suradnika i suradnika u nastavi 5 te znanstvenih novaka 57.
Znanstvena djelatnost ogleda se uglavnom u znanstvenim projektima koje sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U prethodnom istraživačkom razdoblju, djelatnici Medicinskog fakulteta imali su ukupno 52 projekata. Neki od tih projekata ocijenjeni su vrlo visoko i polučili su značajne rezultate.
Klinički bolnički centar Rijeka – Lokalitet SušakMeđunarodna znanstvena suradnja, posebice putem projekata, vrlo je intenzivna, a započela je prije svega osobnim poznanstvima naših djelatnika sa znanstvenicima u Americi i Europi. Takvim se projektima osiguravaju značajna sredstva putem opreme i izobrazbe znanstvenika.
U narednom razdoblju glavni cilj je poboljšanje kvalitete obrazovanja, usklađivanje sa Bolonjskim procesom, te uvođenje fakulteta u informatičku eru kroz brojne projkte informatizacije.
Misija i vizija

Misija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Misija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci determinirana je Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju RH, drugim odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima te usvojenom Strategijom Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013.
 
Vizija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
U obrazovnom smislu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci biti će jasno prepoznatljiva i konkurentna visokoškolska ustanova prilagođena zahtjevima tržišta s jasnom strateškom koncepcijom razvoja temeljenom prvenstveno na ishodima učenja. 
U znanstveno-istraživačkom smislu Medicinski fakultet biti će dinamično istraživačko središte karakterizirano interdisciplinarnim i multidisciplinarnim znanstvenim projektima i kolaborativnim centrima izvrsnosti.
Unutar Sveučilišta u Rijeci Medicinski fakultet biti će nosioc biomedicinske misli i promotor akademske zajednice u svim segmentima društva.
 
Postoje mnogobrojni razlozi zašto biste trebali izabrati upravo naš fakultet. Prikazujemo ih nekoliko kako bismo vam pomogli donijeti pravu odluku.
1. Kvaliteta nastave i nastavnog kadra
Visoko obrazovani nastavni kadar sastavljen od cijenjenih profesora prenijeti će vam svo svoje znanje i iskustvo, kako bi vas što bolje pripremili za budući samostalni rad. Nastava je organizirana u malim grupama koje vam dopuštaju privilegiju intimnijeg rada s profesorima. Pažnja koju će vam oni posvetiti se rijetko nalazi na sličnim ustanovama. Kod nas vi niste broj i profesori znaju vaše ime.
2. Jedan od najljepših fakulteta u Hrvatskoj
Medicinski fakultet u Rijeci predstavlja mirnu oazu u samom centru grada i ne sramimo se reći da je jedan od najljepših. Fakultetskim dvorištem dominira glavna zgrada fakulteta koju su još početkom 20. stoljeća podigli i uredili braća Antonio i Constantino Branchetta. U zgradu se neprestano ulaže i restauriraju se njezine ljepote, te ona danas zadovoljava sve potrebe suvremene nastave.
Imponira veličina samog fakultetskog dvorišta u kojem ćete pronaći kantinu, parkirališta, sportsko igralište i nekoliko parkova s lijepo uređenim zelenilom u kojima se možete opustiti ili učiti.
3. Studentske udruge
Pri fakultetu djeluju tri studentske udruge u čiji se rad možete uključiti. Kroz volontiranje pomoći ćete lokalnoj zajednici, te u isto vrijeme skupljati dragocjeno iskustvo. Naravno, tu su i neizostavna druženja, putovanja i studentske razmjene.
Ukoliko ste zainteresirani za novinarstvo, tu je naš studentski časopis “Speculum”, a na ovim mrežnim stranicama uskoro pokrećemo i studentski web koji će trebati mlade urednike.
4. Rijeka grad s dušom
Rijeka je grad s preko 150 000 stanovnika i kao takav nudi velik izbor po pitanju društvenog života, umjetnosti, sporta i drugih aktivnosti u kojima studenti mogu uživati u svoje slobodno vrijeme. Kao dvije osobitosti grada izdvojili bismo Riječki karneval i snažnu rock scenu.
Grad Rijeka, poznat je po karnevalskim svečanostima još od srednjega vijeka. Gosti Riječkoga karnevala nekada su bili austrijsko i mađarsko plemstvo, ruske kneginje, njemački baruni, grofice i grofovi iz cijele Europe. Tradicionalno se, nevremenu unatoč, karnevalska događanja odvijaju na trgovima i ulicama Grada. Karnevalska zbivanja službeno počinju kada će Gradonačelnik Rijeke, simboličnom predajom ključeva u ruke Meštra karnevala, predaje vlast u Gradu maskama koje po narodnoj predaji urnebesnim veseljem rastjeruju sile zla, prizivajući proljeće, slaveći rađanje novog života. Saznajte više na službeniim internet stranicama Riječkog karnevala.
Rijeka i njena potentna rock scena imaju značenje jednog Manchestera u Engleskoj ili, pak, Seattlea i tamošnje scene u SAD-u. I to ne samo u metaforičkom značenju nego i po kvaliteti izvođača i autora koje je dala. Zahvaljujući brojnim kreativnim idejama i izričajima iznjedrila je prepoznatljiv duh i postala jedno od najoriginalnijih obilježja grada. I danas ovaj duh živi kroz brojne klubove iz kojih se čuje glasna i živa rock glazba. Pročitajte više na internet stranicama RI-ROCK.COM.
5. Ujutro na predavanju, popodne na moru ili skijanju

Grad Rijeka ima gotovo idealan zemljopisni položaj, tako da je ono što nudi vrlo rijetko. Kupanje po ljeti i skijanje po zimi. I sve to udaljeno samo 30-tak kilometara od centra.
Tijekom ljetnog semestra zaputite se na kupanje i uživanje u moru i suncu. Vrlo lako i brzo stići ćete do bisera Jadrana, grada Opatije. Predivna priroda, parkovi, stare austro-ugarske ville, šetališta i plaže, već 160 godina privlače turiste iz Europe i svijeta u ovaj predivan grad. Naravno tu su i druga mjesta kao Kostrena, Ičići, Lovran, Mošćenička draga, itd.
Skijalište Platak nalazi se u blizini Rijeke i svake godine se sve više razvija. Tako od prošle godine možete uživati u posebnoj atrakciji, noćnom skijanju pod reflektorima. Za one koji nisu vični skijaškim sportovima tu je lijepo uređeni planinarski dom u kojem možete popiti šalicu toplog čaja i udahnuti svježi planinski zrak s pogledom na more.
Upisi u akad. godinu 2013/14. preko NISpVU sustava (državna matura)- I. LJETNI ROK
Objavljujemo uvjete vrednovanja za upis na I. godinu svih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci u akademskoj 2013/2014. godini (Odluka Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta od 23.10.2012. i Odluka Senata od 13.11.2012.)
Preduvjet za upis medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci jest da ste u srednjoj školi najmanje dvije godine pohađali biologiju, fiziku i kemiju. Na istom fakultetu možete izabrati i smjer medicinsko laboratorijske dijagnostike, primaljstva ili pak sestrinstva. 
Međutim za svaki od tri navedena smjera morate priložiti dokaz o zaposlenju na radnom mjestu koji je povezan sa strukom koju želite studirati i to najmanje u jednoj godini radnog iskustva. Ukoliko imate do pet godina radnog iskustva dobit ćete pet posto od ukupnog broja bodova, odnosno za godine iskustva koje prelaze pet, pripisat će vam se deset dodatnih posto.
Poštovani nastavnici i studenti,
naš je Fakultet nedavno osnovao Ured za međunarodnu suradnju, a osnovna zadaća Ureda 
biti će suradnja s Vama na području mobilnosti, te pružanje potrebnih informacija 
vezanih za prijavu i vođenje međunarodnih projekata.
Molimo Vas da se javljate sa svim Vašim pitanjima, komentarima, prijedlozima…
Ured za međunarodnu suradnju
 
 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina 

Trajanje studija
Studij medicine traje šest godina, što je jednako trajanju studija u zemljama Europske zajednice i gotovo svih drugih europskih zemalja.
Ustrojstvo studija i nastave
Obrazovanje obuhvaća obvezatne općeobrazovne i stručne predmete (tzv. temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određeni broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, putem vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, rada na kliničkim odjelima te u domovima zdravlja.
U općeobrazovnim predmetima student se upoznaje s fizikalnim, kemijskim i biološkim osnovama života, a u temeljnim medicinskim predmetima s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci, te vrste i način djelovanja lijekova. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihovog prepoznavanja, sprečavanje i liječenje te rehabilitacija posljedičnih oštećenja. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje te djelovanje liječnika u suzbijanju i liječenju bolesti u okviru čovjekove prirodne životne sredine. Na studiju se student upoznaje i s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike.
Na kraju studija polaže se diplomski ispit u kojem se provjerava sposobnost studenta da prepozna bolesti i usmjeri bolesnika na najpravilnije liječenje i rehabilitaciju.
Zvanje
Studenti se školuju za zvanje liječnika opće medicine, odnosno za liječnika osposobljenog za poslove primarne zdravstvene zaštite. Nakon završena studija student stječe zvanje doktora medicine.
Nakon diplome
Nakon završetka jednogodišnjeg liječničkog staža i položenog stručnog ispita, liječnik dobiva dopusnicu za samostalan rad kao liječnik opće prakse. Tako može nastaviti raditi tijekom čitavog radnog vijeka, uz obvezu povremenog pohađanja stručnih tečajeva, u kojima se upoznaje s najnovijim stručnim dostignućima. Brojni liječnici nakon položenog stručnog ispita ili nakon nekoliko godina rada u primarnoj zaštiti odabiru neku od kliničkih, pretkliničkih ili javnozdravstvenih specijalizacija, npr. specijalizaciju interne medicine, kirurgije, pedijatrije, psihijatrije, ginekologije i porodništva, mikrobiologije, patologije i sl. Nakon višegodišnjeg rada na klinikama Medicinskog fakulteta specijalistu iz određene grane pruža se mogućnost izbora supspecijalizacije, npr. iz bolesti srca, intenzivne medicine, plastične kirurgije itd.
Manji broj liječnika opredjeljuje se za profesionalni znanstveni rad iz područja temeljnih medicinskih znanosti, gdje se bave istraživanjima iz područja fiziologije, histologije i embriologije, farmakologije, anatomije, biokemije, molekularne medicine, genetike, imunologije i dr. Ti liječnici obvezatno upisuju znanstveni poslijediplomski studij, nakon obrane disertacije mnogi od njih postaju nastavnici Medicinskog fakulteta na zavodima temeljnih medicinskih znanosti, a dio njih se trajno zapošljava u specijaliziranim znanstvenim ustanovama.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

Trajanje studija
Studij stomatologije traje pet godina, što je jednako trajanju studija u zemljama Europske zajednice i gotovo svih drugih europskih zemalja.
Ustrojstvo studija i nastave
Obrazovanje za stručno zvanje doktor stomatologije obuhvaća obvezatne općeobrazovne medicinske te stomatološke pretkliničke i kliničke predmete. 
Nastava se obavlja u manjoj mjeri u obliku predavanja, a većim dijelom putem vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, kliničkog rada na kliničkim odjelima i u domovima zdravlja, dakle praktičnom nastavom. 
U općeobrazovnim medicinskim predmetima student se upoznaje s fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a u temeljnim medicinskim predmetima s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci, vrste i način djelovanja lijekova, te pristup i način pregleda bolesnika. U kliničkim medicinskim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, sprečavanje i liječenje, te rehabilitacija posljedičnih oštećenja. U javnozdrastvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje, te djelovanje liječnika u suzbijanju i liječenju bolesti u okviru čovjekove prirodne sredine. 
Na studiju se student upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike. 
U okviru stomatološke pretklinike student uči osnove stomatološke propedeutike i dijagnostike, te stomatološke zahvate na fantomu. U stomatološkim kliničkim predmetima student uči sve grane stomatološke znanosti i praktično se educira u okviru kliničkih vježbi radom s pacijentima. 
Također, uči se medicinska i stomatološka terminologija i pristup medicinskoj literaturi na jednom od svjetskih jezika. 
Na kraju studija polaže se diplomski ispit u kojem se provjerava sposobnost studenta da prepozna najvažnije bolesti i usmjeri pacijenta na najpravilnije stomatološko liječenje i rehabilitaciju.

Zvanje
Na studiju stomatologije Medicinskog fakulteta studenti se školuju za zvanje liječnika stomatologa osposobljenog za poslove primarne stomatološke zaštite. Nakon završena studija student stječe zvanje doktora stomatologije.
Nakon diplome
Nakon završetka jednogodišnjeg stomatološkog liječničkog staža i položenog stručnog ispita, liječnik stomatolog dobiva dopusnicu za samostalan rad kao liječnik stomatolog. Liječnik stomatolog može nastaviti rad tijekom čitavog radnog vijeka, uz obavezu povremenog pohađanja stručnih tečajeva, u kojima se upoznaje s najnovijim stručnim dostignućima, i obnavljanja dopusnice svakih šest godina. Brojni liječnici stomatolozi nakon položenog stručnog ispita ili nakon nekoliko godina rada u primarnoj stomatološkoj zaštiti, odabiru neku od kliničkih stomatoloških specijalizacija. Liječnici stomatolozi mogu polaziti i završiti i poslijediplomski znanstveni studij, baviti se kliničkim znanstvenim istraživanjima i, kada obrane doktorski rad ( disertaciju ), mogu postati nastavnici studija stomatologije Medicinskog fakulteta.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine

Trajanje studija
Studij dentalne medicine traje šest godina, što je jednako trajanju studija u zemljama Europske zajednice i gotovo svih drugih europskih zemalja.

Ustrojstvo studija i nastave
Obrazovanje za stručno zvanje doktora dentalne medicine obuhvaća obvezatne općeobrazovne medicinske te dentalno-medicinske pretkliničke i kliničke predmete. 
Nastava se obavlja u manjoj mjeri u obliku predavanja, a većim dijelom putem vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, kliničkog rada na kliničkim odjelima i u domovima zdravlja, dakle praktičnom nastavom. 
U općeobrazovnim medicinskim predmetima student se upoznaje s fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a u temeljnim medicinskim predmetima s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci, vrste i način djelovanja lijekova, te pristup i način pregleda bolesnika. U kliničkim medicinskim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, sprečavanje i liječenje, te rehabilitacija posljedičnih oštećenja. U javnozdrastvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje, te djelovanje liječnika u suzbijanju i liječenju bolesti u okviru čovjekove prirodne sredine. 
Na studiju se student upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike. 
U okviru dentalno-medicinske pretklinike student uči osnove propedeutike i dijagnostike u dentalnoj medicini, te dentalno-medicinske zahvate na fantomu. U dentalno- medicinskim kliničkim predmetima student uči sve grane dentalno-medicinske znanosti i praktično se educira u okviru kliničkih vježbi radom s pacijentima. 
Također, uči se medicinska i dentalno- medicinska terminologija i pristup medicinskoj literaturi na jednom od svjetskih jezika. 
Na kraju studija polaže se diplomski ispit u kojem se provjerava sposobnost studenta da prepozna najvažnije bolesti i usmjeri pacijenta na najpravilnije dentalno-medicinsko liječenje i rehabilitaciju.
Zvanje
Na studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta studenti se školuju za zvanje doktora dentalne medicine osposobljenog za poslove primarne dentalno- medicinske zaštite. Nakon završena studija student stječe zvanje doktora dentalne medicine.

Preddiplomski i diplomski studij Sanitarno inženjerstvo

Svjetska zdravstvena organizacija (World Helth Organisation – WHO) već je prije pedeset godina prihvatila i odredila zadatak da će “promicati i, zajedno s drugim specijaliziranim agencijama, gdje je god nužno, težiti poboljšanju prehrane stanovništva, stanovanja, sanitarnih uvjeta, rekreacije, gospodarskih i radnih uvjeta te drugih oblika higijene okoliša”, što je istaknuto i člankom 2. Statuta WHO-a. 
Da bi omogućila ostvarenje tog zadatka, zajedno s Fondom za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF), a u sklopu općeg pokreta za očuvanje okolišnog zdravlja kao preduvjeta za očuvanje zdravlja čovjeka, pristupila je stvaranju odgovarajućeg profila stručnjaka koji bi se mogli nositi s tim, sve težim, problemom čovječanstva.
Zajednički odbor za zdravstvenu politiku WHO/UNICEF (Joint Comitee for Health Policy) izradio je studiju koja je istaknula neizmjerno značenje u prihvaćanju odgovornosti nacionalnih zdravstvenih služba prema okolišnom zdravlju, što se očitovalo izgradnjom novih struktura unutar zdravstvenih služba, osposobljavanjem i postavljanjem specijaliziranih stručnjaka za očuvanje okolišnog zdravlja, među kojima i inženjera sposobnih da pripreme i provedu odgovarajuću akciju u okolišu i surađuju s vladinim i nevladinim organizacijama koje sudjeluju u provođenju zaštite javno-zdravstvenog interesa populacije.
Stručni odbor za sanitaciju okoliša (Expert Comitee for Environmental Sanitation, ECES), na svojoj je konferenciji,  još 1951. godine, donio zaključak da je prijeko potrebno ustanoviti profesionalno sanitarno inženjerstvo jer sanitacija okoliša uključuje različite inženjerske tehnike i postupke koji moraju biti potpuno proučeni kako bi ti sustavi za zaštitu okoliša omogućili željen pozitivni učinak na zdravlje stanovništva.
Godine 1990. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci otvoren je Studij za diplomirane sanitarne inženjere (DSI) te se pristupilo obrazovanju prve generacije diplomiranih sanitarnih inženjera. U proteklih petnaest godina studij se usavršavao prema potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru.
Bit zvanja diplomiranoga sanitarnog inženjera postaje očuvanje i unapređivanje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevencija bolesti, koja se obavlja primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi. U suradnji s drugim zdravstvenim profilima treba uočavati, definirati i sanirati čimbenike okoline koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu te provoditi opće i ciljano zdravstveno prosvjećivanje stanovništva poradi unapređivanja zdravlja šire populacije.
Budući da su programi i projekti za unapređenje i zaštitu okoliša, koje su usvojili WHO, Program za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP), Organizacija za hranu i poljoprivredu UN (FAO) i druga tijela UN-a više tehničke nego medicinske prirode, Stručni odbor za obrazovanje inženjera za okolišno zdravlje (ECEEEH, 1967.), istaknuo je potrebu za obrazovanjem sanitarnih inženjera i sanitarnog osoblja u ministarstvima zdravstva koje bi se učinkovito suočilo s problemima vodoopskrbe, gospodarenja otpadom, higijenom prehrane, kontrolom prijenosnika bolesti, unapređivanjem uvjeta stanovanja i dr.
Ti stručnjaci trebaju biti osposobljeni za suočavanje s novim rizicima za okoliš i zdravlje čovjeka, izazvanim različitim agensima prisutnim u zraku, vodi, tlu i hrani te potencijalno štetnim fizikalnim čimbenicima.
Takvi bi stručnjaci bili osposobljeni samostalno ili timski pripremati i predlagati programe i projekte kojima bi se kontrolirali čimbenici iz okoliša štetni za ljudsko zdravlje te obavljati nadzor i procjenu učinkovitosti provedenih mjera. 
Takav bi stručnjak bio osposobljen za rad unutar sustava zdravstvene zaštite, s posebnim težištem na zaštiti stanovništva od negativnih utjecaja okoline, zaštiti okoline od potencijalno negativnih učinaka djelatnosti čovjeka i na poboljšanju kvalitete životne okoline. 
Globalna strategija Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje i okoliš (WHO Global Strategy for Health and Environment, 1993.) temelji se na shvaćanju zdravlja kao esencijalne komponente samoodrživog razvoja koji se može postići jedino pažljivim i koncentriranim djelovanjem svih segmenata društva. Ta strategija osigurava jedinstven okvir unutar kojega WHO može odrediti složene veze između zdravlja, okoliša i samoodrživog razvoja te se osloniti na intersektorsku i interdisciplinarnu suradnju kao osnovu napretka. Djelovanje diplomiranih sanitarnih inženjera kao multidisciplinarnoga zdravstvenog profila, svakako je jedna od karika u tom sustavu. 
Hrvatska se prihvaćanjem Nacionalnog akcijskoga plana za zdravlje i okoliš (NEHAP) svrstala u krug zemalja koje su krenule u organiziranu borbu za očuvanje kvalitetnih međuodnosa zdravlja, okoliša i samoodrživog razvitka. Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992.) ističe da se nacionalne razvojne strategije trebaju kretati prema povećanju broja kvalificiranih stručnjaka čiji je nedostatak glavni razlog spora napretka u smanjenju ekoloških rizika. Edukacija kadra koji će se baviti time, a tu zasigurno spadaju i diplomirani sanitarni inženjeri (environmental and health officials), treba biti temeljena na zdravstvenoj ekologiji i javno zdravstvenom interesu.
Kao posljedica donošenja Globalne strategije, donesen je Akcijski plan okolišnog zdravlja za Europu (Environmental Action Plan for Europe, WHO/EURO and CEC, Copenhagen, 1995.) Među ciljevima je istaknuto da treba osigurati obrazovanje na svim razinama da bi se razvili kadrovi koji će se baviti okolišnim zdravljem.
Sve to pokazuje da su fakultetski obrazovani stručnjaci prijeko potrebni Hrvatskoj, to više što je Republika Hrvatska tradicionalno turistički usmjerena zemlja u kojoj se moraju spriječiti sve negativnosti koje bi dovele do narušavanje osjetljive biološke ravnoteže.
Dosadašnji studij DSI-ja, koji se održavao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, uređen je prema Bolonjskom procesu kao nov znanstveni studij u trajanju od 5 godina (3 + 2), pod nazivom Diplomski studij sanitarnog inženjerstva. Po završetku studija student bi stekao akademski naziv magistar sanitarnog inženjerstva, i bio bi osposobljen za samostalan i kreativan rad na velikom broju različitih područja kao što su poslovi sanitarne inspekcije, poslovi DDD-a, rad s otrovima, prehrambena industrija, kontrola kvalitete hrane, vode i zraka, procjena utjecaja različitih djelatnosti na okoliš, zaštita na radu, turizam i drugo. Uz to mu je otvorena mogućnost nastavka znanstvenog usavršavanja na matičnom Sveučilištu u Rijeci (Medicinski fakultet, Fakultet za turistički i hotelski menadžment) i na Sveučilištu u Zagrebu (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Agronomski fakultet, Veterinarski fakultet) i Sveučilištu u Osijeku (Prehrambeno-biotehnološki fakultet). 
Slijedom gore navedenog  po završetku studija magistar sanitarnog inženjerstva pristupa pripravničkom stažu u javno-zdravstvenim ustanovama kao što su zavodi za javno zdravstvo, komunalna i javna poduzeća te tijela državne uprave i lokalne samouprave (u prvome redu sanitarna inspekcija).

Studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu

Razlozi pokretanja studija
Brze promjene, kako u društvu, a tako i u sustavu zdravstva zahtjevaju nove školovane profesionalce, koji potpuno razumjevaju procese u zdravstvu i zdravstvene organizacijske probleme, te imaju znanja i vještine koje im omogućava uvođenje i upravljanje promjena i organizaciji zdravstvenih institucija i tvrtki udruženih s potrebama zdravstva (farmaceutske kuće, osiguravatelji u zdravstvu, proizvođaci i dobavljači medicinske opreme itd.). Ovaj studij ima nakanu školovati profesionalce interdisciplinarnarnim i internacionalnim programima specifično fokusiranim na planiranje, upravljanje i rukovođenje zadaćama i resursima u zdravstvu. Ovakve osobe će imati dovoljno znanja za analizu podataka u istraživanju velikih zdravstvenih institucija, u sakupljanju statističkih informacija na kojima se bazira dugoročno planiranje, za kontrolu i cirkulaciju dokumentacija pacijenata i drugih povjerljivih informacija i kao diplomirani magistri struke, poslovni tajnici klinika ili rukovoditelji odjela i drugih ustanova vezanih uz zdravstvo, bit će odgovorni u odlučivanju i svakodnevnom djelovanju.
Svrsishodnost studija s obzirom na potrebe u javnom i privatnom sektoru je više nego očita. Imamo preeducirane liječnike koji rade kao zastupnici farmaceutskih kuća ili dobavljači medicinske opreme, skupo i dugotrajno školovanje koje u jednom dijelu čak i nije dostatno, jer ne pokriva ekonomske zakonitosti i organizacijske sposobnosti. Kombinirajući znanje iz informatike, medicine i medicinske terminologije, etike, prava, ekonomije, upravljanja, njihova znanja mogu pomoći u razvijanju sistema koji će biti uspješniji u liječenju, njezi pacijenata, medicinskom istraživanju, planiranju, promjenama i inovacijama u sustavu, te financijskom boljitku organizacijske jedinice – ustanove. Edukacija je usmjerena za funkcije upravljanja ili aktivnog sudjelovanja u dijelu rukovodećih struktura.
Moguća mjesta zapošljavanja:
 • poslovni tajnik klinike
 • asistent direktora i supervizor
 • supervizor u zapošljavanju pomoćnog medicinskog osoblja
 • u firmi – predstavništvu dobavljača medicinske opreme
 • farmaceutska industrija
 • ured za dugoročna planiranja zdravstvenih ustanova
 • medicinsko osiguranje
 • odjeli za planiranje rizika
 • na poslovima planiranja i istraživanja u zdravstvu
 • odjeli kućne njege, domova njege okrenutim specifičnim populacijama
 • vladine organizacije vezane za nadzor i rad u zdravstvu
 • sektori zdravstvene i socijalne skrbi lokalne uprave i samouprave
Obrazovanje za ovakva radna mjesta je insuficijentno u svim nam susjednim zemljama i smatramo da je tržište rada za naše buduće studente iznimno veliko.

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Stručni studij Sestrinstvo

Trajanje studija
Studij sestrinstva traje tri godine, što je jednako trajanju studija u zemljama Europske zajednice i gotovo svim drugim europskim državama.
Ustrojstvo studija i nastave
Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete (tzv. temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, putem vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, rada na kliničkim odjelima te u domovima zdravlja. 
U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci te vrsta i način djelovanja lijekova. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, spriječavanje i liječenje te njega i rehabilitacija posljedičnih oštećenja. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje te djelovanje medicinske sestre u suzbijanju bolesti u okviru čovjekove prirodne životne sredine. Na studiju se student upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se diplomski rad.
Zvanje
Nakon završetka studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik sestrinstva.
Nakon diplome
Nakon završetka studija stručni prvostupnik sestrinstva imat će usvojena znanja i vještine za obavljanje sestrinske prakse. Bit će sposoban raditi po načelima jedinstvene sestrinske skrbi, primjenjivati proces sestrinske skrbi te voditi sestrinsku dokumentaciju. Njegova uloga u zdravstvenom timu na raznim razinama zdravstvene zaštite bit će praćenje zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih osoba. Stručni prvostupnik sestrinstva moći će procjeniti potrebe za edukacijom te primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imat će mogućnost daljnjeg kontinuiranog učenja, praćenja srodnih struka te istraživanja u sestrinstvu, a moći će sudjelovati i u obrazovanju sestara.

Stručni studij Fizioterapija

Trajanje studija
Stručni strudij fizioterapije traje tri godine, što je jednako trajanju studija u zemljama Europske zajednice i gotovo svim drugim europskim državama.
Ustrojstvo studija i nastave
Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete, tzv. temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete te se stječu znanja i vještine iz svih područja fizioterapije. Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, vježbi, seminara, demonstracija i konzultacija u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nastava u obliku stručne prakse održava se u kliničkim bolničkim centrima, županijskim bolnicama, općim i specijalnim bolnicama te domovima zdravlja.
U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela s posebnim osvrtom na građu i funkciju mišićno-koštanog i živčanog sustava.
U pretkliničkim predmetima proučavaju se osnove fizioterapije odnosno mehanizmi i načini djelovanja fizikalne terapije na pojedina tkiva, organe i organske sustave.
U kliničkim predmetima proučava se primjena fizioterapije po pojedinim bolestima, uz obvezatno stjecanje znanja i vještina u habilitaciji djece i u rehabilitaciji djece i odraslih. Naime, fizioterapija je zdravstvena profesija koja svoju primjenu nalazi kod osoba svih dobnih skupina, a osim fizioterapijskih postupaka u bolesti obuhvaća postupke unaprijeđenja zdravlja i prevencije te habilitacije i rehabilitacije. Na studiju se student upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, medicinske statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se diplomski rad.
Zvanje
Nakon završetka studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik fizioterapije.
Nakon diplome
Nakon završetka studija stručni prvostupnik fizioterapije imat će usvojena znanja i vještine za obavljanje stručnog rada koji obuhvaća postupke unaprijeđenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti te habilitacije i rehabilitacije. stručni prvostupnik fizioterapije radit će po načelima medicinske etike poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu. On je aktivan član stručnog rehabilitacijskog tima te s liječnikom odgovarajuće specijalizacije planira, primjenjuje kineziterapijske postupke i aplicira ostale fizikalne procedure imajući na umu individualan pristup bolesniku po holističkom principu. stručni prvostupnik fizioterapije moći će procjeniti potrebe za edukacijom i primjeniti načela i tehnike podučavanja pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imat će mogućnost prepoznati vlastite potrebe i mogućnost daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u fizioterapiji i sudjelovati u njima.

Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika 

Trajanje studija
Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike traje tri godine, što je jednako trajanju studija u zemljama Europske zajednice i gotovo svim drugim europskim državama.
Ustrojstvo studija i nastave
Studij omogućava stjecanje teorijskog i praktičnog znanja, umijeća i sposobnosti samostalnog stručnog rada. Studij pokriva sva područja medicinsko-laboratorijske dijagnostike – od onih najjednostavnijih primjenjivih u manjim, slabije opremljenim laboratorijima do visoko diferenciranih, eksperimentalnih i znanstvenih.
Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete (tzv. temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, putem vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, rada na kliničkim odjelima te u domovima zdravlja. Nastava u obliku semestralne stručne prakse održava se u županijskim bolnicama, općim i specijalnim bolnicama, u domovima zdravlja koji zadovoljavaju uvjete predviđene programom ovog studija. Na kraju studija brani se diplomski rad.
Zvanje
Nakon završetka studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike.
 
Nakon diplome
Nakon završetka studija stručni prvostupnik će imati usvojena znanja i vještine za obavljanje svih vrsta medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Bit će sposobni raditi po načelima medicinske etike poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu. Moći će izvršavati sve poslove inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike u laboratorijskoj medicini.

Po završetku studija stručni prvostupnik će biti pripremljen za:
 • organizaciju uzimanja, transport i pohranu biološkog materijala,
 • organizaciju poslova iz djelokruga radnog programa na analizama biološkog materijala usmjeravanjem i kontrolom rada zdravstvenih tehničara i inženjera laboratorijske medicine,
 • održavanje i baždarenje pojedinih aparata uz primjenu principa kvalitete rada,
 • samostalno izvođenje složenih pretraga iz svih područja laboratorijske medicine sa znanjem rukovanja jednostavnim i složenim aparatima koji rade na principu spektrofotometrije, fluorimetrije, polarimetrije, nefelometrije, turbidimetrije, denzitometrije, atomske apsorpcijske spektrofotometrije, plinske kromatografije, elektroforeze,
 • dokazivanje i određivanje supstrata, aktivnosti enzima, hormona, vitamina, lijekova,
 • izradu hemograma te ostalih citokemijsko-hematoloških pretraga, uključujući i koagulacijske i transfuziološke pretrage,
 • rad u specijalnim uvjetima,
 • izradu histoloških, patohistoloških i citoloških preparata u svim njihovim fazama,
 • rad u svim vrstama laboratorija u medicini i srodnim znanostima.

Stručni studij Radiološka tehnologija (stari naziv: Medicinska radiologija) 

Trajanje studija
Stručni studij medicinske radiologije traje tri godine, što je jednako trajanju studija u zemljama Europske zajednice te gotovo svim drugim europskim državama.
Ustrojstvo studija i nastave
Obrazovanje za stručno zvanje inženjera medicinske radiologije obuhvaća obvezatne opće medicinske, pretkliničke i kliničke predmete.
Nastava se obavlja u manjoj mjeri u obliku predavanja, a većim dijelom u obliku seminara, vježbi, demonstracija te praktičnog rada na kliničkim zavodima za onkologiju s radioterapijom i nuklearnu medicinu.
U općeobrazovnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova organizma. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi nastanka bolesti, njihovi uzroci te načini djelovanja lijekova. U kliničkim medicinskim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja te njihovo sprječavanje i liječenje. Tijekom studija student se upoznaje i s osnovama statistike i informatike.
U okviru radiologijske pretklinike student uči osnove radiologijske anatomije i patologije, tehnike slikovnog prikaza, konvencionalne radiologijske dijagnostičke metode, osnovne principe građe radiologijske aparature, nastanak i biološko djelovanje te zaštitu od ionizirajućeg zračenja. U stručnim predmetima student uči sve radiologijske konvencionalne i kompjuterizirane tehnologije, metode radioterapije kao i dijagnostiku i terapiju radionuklidima.Uči se medicinska i radiologijska terminologija te pristup radiologijskoj literaturi na jednom od stranih jezika. Na kraju studija brani se diplomski rad.
Zvanje
Nakon završetka studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik medicinske radiologije.
Nakon diplome
Nakon završetka jednogodišnjeg stručnog staža i položenog stručnog ispita stručni prvostupnik medicinske radiologije dobiva dopusnicu za samostalan rad. Stručni prvostupnik medicinske radiologije može nastaviti rad tijekom čitavog radnog vijeka uz obvezu pohađanja svakih pet godina stručnih tečajeva iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja s polaganjem testova i dobivanjem licence za rad. Također je poželjno povremeno pohađanje stručnih tečajeva te upoznavanje s najnovijim stručnim dostignućima. Brojni stručni prvostupnik medicinske radiologije nakon položenog stručnog ispita odabiru rad u nekoj od bolničkih ustanova, domovima zdravlja ili specijaliziranim radiologijskim ustanovama.

Stručni studij Primaljstvo

Naziv studija: Stručni studij Primaljstvo
Nositelj studija i izvođač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
Uvjeti upisa: Završen program četverogodišnje srednje škole i razredbeni ispit
O studiju
Prva primaljska škola u Hrvatskoj osnovana je 1786. godine na Rijeci pod vodstvom riječkog kirurga Jakoba Cosminija. Održala se samo godinu dana, jer kao privatna nije imala potporu države. Tek je 1821. godine u Zadru počela s radom prva primaljska škola, temeljem dekreta cara Franje I. Bilo je to u času kada je čitava pokrajina Dalmacija imala svega jednu izučenu primalju. 
Primaljsko učilište počelo je s radom 1877. godine u sklopu Opće i javne bolnice sestara milosrdnica u Zagrebu, gdje je otvoreno rodilište kao vježbalište za učenice primaljstva. 
Kontinuitet školovanja primalja prekinut je 1987. godine kada je školovanje za primalje ukinuto, nakon stodeset godina uspješnog djelovanja ove škole. Ubrzo je na ginekološkim odjelima i u rodilištima uočen nedostatak ovoga osoblja te je nakon protesta mnogih uglednih liječnika ginekologa i na traženje strukovnih udruga 1991. godine opet otvorena Škola za primalje u Zagrebu. To je jedina škola u državi koja kontinuirano školuje primalje, dok se u našim većim gradovima one školuju povremeno, prema potrebama lokalnoga zdravstva.
S obzirom na velik napredak perinatalne medicine, uvođenje mnogih novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, primalji je potrebna naobrazba na visokoškolskoj razini Također, u procesima liječenja i zdravstvene njege uvedeni su visoki tehnološki standardi. Kao protuteža, posljednjih desetljeća javlja se pokret usmjeren na zdravlje i njegovo unapređenje čiji je pokretač Svjetska zdravstvena organizacija. Bitne odrednice projekta ”Zdravlje za sve do 2010. godine” su unapređenje i očuvanje zdravlja kroz znanje, slobodno odlučivanje i odgovornost, te osiguravanje kvalitete življenja u zdravlju i bolesti (WHO – European Health 21 – WHO Regional Committee for Europe, Copenhagen, 1998.).
Jedna od najvažnijih preporuka WHO je i ostvarenje Cilja 18 – Razvoj ljudskih resursa u zdravstvu: do 2010. godine, sve zemlje članice EU trebaju osigurati da svi zdravstveni radnici u sustavu zdravstva, ali i u drugim srodnim područjima, posjeduju odgovarajuća znanja, stavove i sposobnosti sa svrhom očuvanje i unaprjeđenje zdravlja. 
Prema preporukama i standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Europske zajednice, a s obzirom na velik napredak perinatalne medicine, uvođenja mnogih novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, na svim razinama zdravstvene zaštite potrebne su stručne i obrazovane primalje. U skladu s tim hrvatsko zdravstvo treba primalje koje će vladati elementarnim znanjima i vještinama zdravstvene njege, ali i visokoobrazovane primalje za područje upravljanja i rukovođenja, javnog zdravstva i školovanja. 
Visoko obrazovane i humanistički odgojene primalje, koje poštuju život, učinkovito će pridonositi zdravlju naših žena, majki i djece te pronatalitetnoj politici Republike Hrvatske.
Predloženi program školovanja primalja na našem fakultetu usklađen je sa predloženim europskim standardima.
Ritam studiranja
Studij se odvija kroz 6 semestara tijekom tri (3) godine
Obveze studenata
Pohađanje nastave, polaganje ispita uz obvezu skupiti 30 ECTS bodova po semestru, odnosno 60 ECTS-a po godini.
U slučaju izostanka s manje od 20% seminara i vježbi na pojedinom predmetu u jednom semestru studentu se može omogućiti nadoknada propuštenih seminara/vježbi ako je izostanak bio opravdan.
Dopušteno je izostati s 30% predavanja, bez obzira na razloge izostanka.

Uvjeti upisa u višu godinu: položeni svi ispiti iz prethodne godine studija.

Kriteriji i uvjeti prenošenja ECTS bodova
Student mora tijekom jednog semestra prikupiti 30, a tijekom godine 60 ECTS bodova, što mu omogućava upis na slijedeću godinu studija.

Način završetka studija
Završni ispit
Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij
Odluka dekana na temelju podataka o tijeku studija prije prekida i razlozima za prekid, u skladu s Pravilnikom o studiju.
Kompetencije koje student stječe završetkom Studija
Po završetku studija studenti će biti pripremljeni za obavljanje primaljske prakse, jer će imati primjerena znanja iz bioloških i humanističkih znanosti , biti će sposobni upozoriti na etičke dimenzije zdravstvene skrbi te povredu prava pacijenata i vladati će vještinama primaljske prakse. Profesionalna kompetencija u području zdravstvene njege sastoji se od slijedećih skupina aktivnosti: procjene prikupljanjem, analizom, interpretacijom i predstavljanjem podataka; planiranja i provođenja osnovne i specijalne zdravstvene njege kao i provođenje algoritama; briga o okolišu; evaluacije, izvještavanja i dokumentiranja pružene zdravstvene njege; promocije zdravlja i zdravstvenog obrazovanje; koordinacije zdravstvenom njegom na mikro i makro razini; nadziranje i upravljanje kvalitetom zdravstvene njege; unapređivanje profesionalne kompetencije na makro razini.
Stručni naziv
Prvostupnik primaljstva
 

Poslijediplomski studiji i trajna medicinska izobrazba

Poslijediplomski doktorski studij
 • Biomedicina
 • Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Poslijediplomski specijalistički studij
 • Menadžment u zdravstvu
 • Obiteljska medicina
 • Interna medicina
 • Biomedicina razvojne dobi
Trajna medicinska izobrazba
 • Cjeloživotno obrazovanje – Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na
 • sveučilišni diplomski studij Fizioterapije, Sestrinstva i Primaljstva
Studentski zbor
Studentski zbor je nepolitička i neprofitabilna organizacija, a uključuje studente upisane u sveučilišta, veleučilišta i od potonjih izdvojene visoke škole. Prema tome razlikujemo Studentski zbor sveučilišta i Studentski zbor visokih škola. Prvi obuhvaća studente dodiplomskih sveučilišnih i veleučilišnih studija, dok studenti visokih škola formiraju istoimeni zbor.
Predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta
Studenti pojedinih studija i studentskih godina izborima utvrđuju predstavnika i njegovog zamjenika koji su zaduženi za studente svoje izborne jedinice. Mandat im traje dvije godine, po čijem isteku slijede izbori. 
Predsjednica Studentskog zbora Medicinskog fakulteta: Domagoj Gajski
Zamjenik predsjednice Studentskog zbora Medicinskog fakulteta: Danijel Brletić
Aktivnosti Studentskog zbora

Članovi SZ-a nastoje u najvećoj mjeri odgovoriti potrebama studenata u ostvarivanju njihovih prava koja su im eventualno uskraćena ili ih u njih upućuje. U isto vrijeme, SZ je odgovoran Ministarstvu znanosti i tehnologije kojem podnosi financijsko izvješće. Organiziranost studenata je preduvjet u ostvarivanju njihovih zahtjeva pred Fakultetskim vijećem, stoga SZ u tom smislu ima osobiti značaj. Nejasnoće i problemi među studentima i Katedrama vezani za primjerice termine ispitnih rokova, nekorektnih odnosa između studenata i autoriteta, te kršenje statutom i drugim aktima (npr. etički kodeks) utvrđenih pravila, domena su SZ-ovog angažmana.
SZ aktivno potiče mehanizme za poboljšanje kvalitete obrazovanja, osnivajući pojedina povjerenstva. Nadalje, SZ je dužan brinuti o ustroju i provedbi studentskih programa u oblastima kulture, sporta, tehničke kulture; ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski status studenata, te drugim zakonom ili statutom određenih zadaća.

Medicinski fakultet Rijeka  

Braće Branchetta 20 + 51 000 Rijeka 
tel: + 385 (0)51 651-111 
fax: + 385 (0)51 675-806 

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!