Pretraga

Sveučilište u Zadru

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sredozemlja započeo je s radom 2006. godine kada su i primljeni prvi djelatnici. Od 2010. godine kreće i studij iz područja primijenjene ekologije u poljoprivredi (Biljna proizvodnja Sredozemlja i Gospodarenje ekosustavima Sredozemlja). Poljoprivrednoj proizvodnji pristupa se na način nešto drugačiji od dosadašnjih konvencionalnih, što uključuje integrirani i ekološki prihvatljiv pristup u uvjetima Mediterana. Naglasak je stavljen na ekološku komponentu i na gospodarenje, a ne iskorištavanje. Hranu više nije prihvatljivo proizvesti pod svaku cijenu, već se u obzir moraju uzeti i ekološka ravnoteža i raznolikost te ekonomska isplativost imajući u vidu i održivost sustava.
Za potrebe studija osigurani su i praktični poligoni – Sveučilišno dobro Baštica i Centar za samoodrživost u Velikoj plani (Lika). U planu je i izgradnja vinarije i podruma za samostalnu proizvodnju sveučilišnog vina i nekih drugih proizvoda kao što su prirodni jabučni sok i jabučni ocat.
Kontakti i adrese
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap