Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sredozemlja započeo je s radom 2006. godine kada su i primljeni prvi djelatnici. Od 2010. godine kreće i studij iz područja primijenjene ekologije u poljoprivredi (Biljna proizvodnja Sredozemlja i Gospodarenje ekosustavima Sredozemlja). Poljoprivrednoj proizvodnji pristupa se na način nešto drugačiji od dosadašnjih konvencionalnih, što uključuje integrirani i ekološki prihvatljiv pristup u uvjetima Mediterana. Naglasak je stavljen na ekološku komponentu i na gospodarenje, a ne iskorištavanje. Hranu više nije prihvatljivo proizvesti pod svaku cijenu, već se u obzir moraju uzeti i ekološka ravnoteža i raznolikost te ekonomska isplativost imajući u vidu i održivost sustava.
Za potrebe studija osigurani su i praktični poligoni – Sveučilišno dobro Baštica i Centar za samoodrživost u Velikoj plani (Lika). U planu je i izgradnja vinarije i podruma za samostalnu proizvodnju sveučilišnog vina i nekih drugih proizvoda kao što su prirodni jabučni sok i jabučni ocat.
Upis redovnih studenata vrši se kroz NISPVU sustav (sustav državne mature). Trošak redovitog studija u cijelosti se ili dijelom subvencionira iz državnog proračuna, ovisno o odluci Vlade RH za svaku pojedinu akademsku godinu.
Više o prijavama za redovite studente ovdje. 

Natječaji za upis redovnih i izvanrednih studenata objavljuju se na službenim web stranicama u lipnju svake godine. U njima se definiraju kvote, iznosi školarina i ostali troškovi studija, navode datumi prijave, datumi upisa i dokumenti koji se trebaju donijeti.
Izvanredni studenti se mogu upisati na dva načina:
  • Studenti koji imaju položenu državnu maturu, natječu se kroz NISPVU sustav.
  • Studenti koji nemaju položenu državnu maturu i studenti koji imaju položenu državnu maturu, ali nisu prošli na rang listi u NISPVU sustavu, mogu se natjecati za upis kroz razredbeni postupak.
Razredbeni postupak za izvanredne studente sastoji se od rangiranja kandidata na temelju ocjena iz srednje škole (opći uspjeh, matematika, hrvatski, biologija, kemija i engleski). Kandidatima se boduju svi ili neki od ovih predmeta (ovisno o programu kojeg su slušali u srednjoj školi). Trenutno je iznos školarine za izvanredne studente 7.370 kuna po godini i očekuje se da će Senat potvrditi isti iznos i za iduću godinu.
Za uspješno praćenje nastave na studiju Primijenjene ekologije u poljoprivredi potrebno je predznanje četverogodišnjeg srednjoškolskog programa matematike, hrvatskog, engleskog jezika, kemije i biologije. Učenici koji tijekom srednje škole nisu imali neki od navedenih predmeta, mogu se upisati na studij, ukoliko prođu na rang listi, ali morat će se samostalno angažirati u nadoknađivanju gradiva iz srednje škole, kako bi mogli uspješno pratiti nastavu.
Prema Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Zadru, redovni studenti su obavezni prisustvovati na minimalno 70% nastave i izvršavati sve ostale obaveze predviđene izvedbenim planom nastave koji se objavljuje prije početka akademske godine. Izvanredni studenti su obavezni prisustvovati na minimalno 35% nastave. Obaveza sudjelovanja na predavanjima, seminarima i vježbama za izvanredne studente pobliže se definira za svaki pojedini predmet. Nastava se organizira tijekom cijeloga dana, ali pretežno u poslijepodnevnim satima, a ponekad i subotom. Za pojedine predmete, nastava se organizira kumulativno. Raspored predavanja biti će objavljen na početku godine. Vježbe se izvode u više grupa pa će izvanredni studenti moći odabrati grupu u skladu s vlastitim obavezama.
Nastava se tijekom studija odvija na više lokacija: učionice u zgradi Doma hrvatske mladeži, informatičke učionice i laboratorij u Donjem i Gornjem kampusu, te praktični rad i stručna praksa na terenu (poljoprivredna gospodarstva).

Preddiplomski studij

Trajanje studija
Preddiplomski studij – 3 godine odnosno šest semestara (180 ECTS bodova).
Uvjeti upisa na studij
Pravo upisa imaju sve osobe sa završenom srednjom školom, hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, strani državljani hrvatskog podrijetla (hrvatska dijaspora) i strani državljani.
Preddiplomski studij
Studij se izvodi u području biotehničkih znanosti, polje Poljoprivreda (agronomija).
Studenti se na preddiplomskom studiju osposobljuju za zvanje: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka primijenjene ekologije u poljoprivredi
Akademski naziv: univ. bacc. ing. agr. 
Smjerovi
  • Biljna proizvodnja Sredozemlja
  • Gospodarenje ekosustavima Sredozemlja
Kontakti i adrese
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu 
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar
 
Ured pročelnika:
Prof. dr. sc. Jozo Rogošić
Ured: 1.6
Tel. 023 200 841
e-mail: jrogosic(at)unizd.hr
 
Ured tajništva:
Vilma Kotlar, mag.
Ured: 0.2
Tel. 023 200 824
Fax. 023 200 822
e-mail: agronomija(at)unizd.hr
Radno vrijeme tajništva sa studentima: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 9-12, srijedom 13-15:30
Poljoprivredno dobro:
Poljoprivredno dobro Baštica, Sveučilišta u Zadru
Suhovare – Islam Grčki
Kontakt: Igor Stanišić, Mihovila Pavlinovića bb, Zadar, 023 200 665

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!