Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku

Program studija obrazuje nastavnike/nastavnice u osnovnim i srednjim školama, drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, javnim i privatnim, višim i visokim učilištima i fakultetima te prevoditelje/prevoditeljice. Studij osposobljava za rad u izdavaštvu, uredništvima za kulturu, diplomatskim predstavništvima, redakcijama novina, radija i televizije, u gospodarskoj i turističkoj djelatnost. Studij je, također, programiran kao osnova za daljnji znanstveni rad i usavršavanje u znanstvenim ustanovama.
Na Odjelu za germanistiku od 2008. godine  izvodi se diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer. Diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, aktiviran je u akademskoj godini 2012./2013.
Nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti student/studentica stječe akademski naziv/akademski stupanj: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) njemačkoga  jezika i književnosti (kratica: univ. bacc. philol. germ.). Ovaj stupanj omogućuje upis dvogodišnjeg diplomskog studija, nastavničkog ili prevoditeljskog smjera.
Nakon završenog dvogodišnjeg diplomskog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer, stječe se akademski naziv/akademski stupanj: magistar/magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti (kratica: mag. educ. philol. germ.).

Što se tiče Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru bitno je da poznajete njemački jezik na B razini, što je zapravo srednjoškolska razina znanja. Ovo predznanje je uvjet za upis ovog fakulteta i kao takvo samo ne donosi dodatne bodove

Informacije o predavanjima i preddiplomskom studiju možete detaljno proučiti ovdje.

Pravilnik sveučilišnog Odjela za njemački jezik i književnost

Adresa:
Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku
Obala Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Hrvatska
Pročelnica
doc.dr. sc. Zaneta Sambunjak
Telefon:
+385 23 200-547
E-mail:
zsamb@unizd.hr
Tajnica:
Ingeborg Sladović-Maričić
Telefon:
+385 23 200-517
Telefax:
+385 23 200-606
E-mail:
isladovi@unizd.hr
ECTS i Erasmus koordinatorica
Helga Begonja, prof.
Telefon:
+385 23 200-720
E-mail:
hbegonja@unizd.hr
 
 

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!