Pretraga

Sveučilište u Zadru

Odjel za germanistiku

Program studija obrazuje nastavnike/nastavnice u osnovnim i srednjim školama, drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, javnim i privatnim, višim i visokim učilištima i fakultetima te prevoditelje/prevoditeljice. Studij osposobljava za rad u izdavaštvu, uredništvima za kulturu, diplomatskim predstavništvima, redakcijama novina, radija i televizije, u gospodarskoj i turističkoj djelatnost. Studij je, također, programiran kao osnova za daljnji znanstveni rad i usavršavanje u znanstvenim ustanovama.
Na Odjelu za germanistiku od 2008. godine  izvodi se diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer. Diplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, aktiviran je u akademskoj godini 2012./2013.
Nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti student/studentica stječe akademski naziv/akademski stupanj: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) njemačkoga  jezika i književnosti (kratica: univ. bacc. philol. germ.). Ovaj stupanj omogućuje upis dvogodišnjeg diplomskog studija, nastavničkog ili prevoditeljskog smjera.
Nakon završenog dvogodišnjeg diplomskog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer, stječe se akademski naziv/akademski stupanj: magistar/magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti (kratica: mag. educ. philol. germ.).
Adresa:
Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku
Obala Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Hrvatska

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap