Pretraga

Sveučilište u Zadru

Odjel za kroatistiku

Adresa Odjela:
Sveučilište u Zadru
Obala kralja P. Krešimira IV 2 23000 Zadar
E-mail: kroatistika.slavistika@unizd.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!