Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku

Studijski programi Upisi Info letak za studente Redovi predavanja Kontakti
Diplomski jednopredmetni studij lingvistike traje četiri (4) semestra.

Studenti biraju jednu od mogućih specijalizacija:
 • Empirijska lingvistika
 • Teoretska lingvistika
 • Psiholingvistika/istraživanje višejezičnosti
Uvjeti: Uvjet za upis ovog studija je završen preddiplomski studij (minimalno 180 bodova) iz polja humanističkih, društvenih ili tehničkih znanosti. Od studenata sa završenim preddiplomskim studijem izvan tih polja, koji se zanimaju za interdisciplinarne studije lingvistike, može se zahtijevati polaganje diferencijalnog ispita kojim se provjerava njihovo poznavanje jezika, lingvističkih teorija, psihologije i kognitivnih znanosti.
Preddiplomski studiji u Republici Hrvatskoj koji su dovoljni za praćenje diplomskog studija lingvistike na Sveučilištu u Zadru su:

a. svi preddiplomski studiji nekog jezika na Sveučilištu u Zadru i na drugim sveučilištima Republike Hrvatske te preddiplomski studij lingvistike (općeg jezikoslovlja),
b. preddiplomski studij psihologije, sociologije, informacijskih znanosti, računarstva, knjižničarstva, uz moguće uvjetovanje polaganja diferencijalnoga ispita,
c. svaki drugi preddiplomski studij jednog Sveučilišta u Republici Hrvatskoj nakon polaganja diferencijalnoga ispita i usmenu provjeru znanja i sposobnosti za Diplomski jednopredmetni studij lingvistike Sveučilišta u Zadru.

Završetak studija: Za završetak diplomskoga studija student mora prikupiti najmanje 120 ECTS bodova (od toga 30 bodova nosi diplomski, odnosno magistarski rad). Diplomski studij završava obranom diplomskoga, odnosno magistarskog rada.
Stečene kompetencije: Stečene sposobnosti ovise o izabranoj specijalizaciji. Opisane su u ishodima učenja na razini programa, odnosno, u ishodima učenja pojedinačnih kolegija.
Stečeni akademski naziv: Završetkom diplomskog jednopredmetnog studija lingvistike na Sveučilištu u Zadru stječe se akademski naziv magistra lingvistike.
 Ishodi učenja na razini programa:
Na razinama fonetike/fonologije, morfologije, sintakse i semantike studenti će moći:
 • navesti i definirati temeljne pojmove dotičnih disciplina
 • primijeniti te pojmove u analizi jezika na pripadajućim razinama (fonetičkoj/fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, semantičkoj)
 • samostalno istraživati teme od posebnog interesa
 • kritički diskutirati o teorijskim pozicijama, modusima analize i hipotezama unutar dotičnih disciplina.
Unutar lingvistike, a posebno u područjima istraživanja višejezičnosti, psiholingvistike, te kognitivno orijentiranih i drugih interdisciplinarnih istraživanja, studenti će moći:
 • prikazati i evaluirati suvremene teorijske pristupe
 • identificirati i primijeniti istraživačke metode
 • evaluirati valjanost rezultata i zaključaka istraživanja.
 
Diplomski jednopredmetni program lingvistike upisuje maksimalno 25 studenata uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dodatno se upisuje maksimalno 5 stranih studenata.
Prijemni ispit i upis
Uz prijavu treba priložiti: dokaz o hrvatskom ili drugom državljanstvu (putovnica, osobna iskaznica, ili domovnica); rodni list; potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku); svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju, odgovarajućem za diplomski studij lingvistike; dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima; dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna za razredbeni postupak diplomskih studija lingvistike.
Mogućnost kombiniranja s drugim studijima
Jednopredmetni diplomski studij Lingvistike se može kombinirati
 • s još jednim jednopredmetnim diplomskim studijem ili
 • s još jednim dvopredmetnim diplomskim studijem ili
 • s još dva dvopredmetna studija na Sveučilištu u Zadru.
Senat Sveučilišta u Zadru je na svojoj X. sjednici u akad. godini 2010./2011. održanoj 30. lipnja 2011. godine donio Odluku o pravu upisa gore navedenih kombinacija.
Uvjeti za upis jednog ili dva dodatna diplomska studija su sljedeći:
 • da postoje slobodna mjesta unutar odobrene kvote,
 • da je student/ica završio/la odgovarajući/e preddiplomski/e studij/e,
 • da tijekom preddiplomskog/ih studija ima prosjek ocijena 3,0 ili viši.

Info letak pogledajte ovdje.

Redove predavanja možete proučiti klikom na poveznicu.

Adresa Odjela za lingvistiku
Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar

Pročelnica Odjela
Doc. dr. sc. Marijana Kresić
tel. +385 200 837  fax. 023 200 829
e-mail: mkresic(at)unizd.hr
Tajništvo
Vilma Kotlar, mag.
tel. +385 23 200 824   fax. 023 200 822
e-mail: lingvistika(at)unizd.hr
Radno vrijeme tajništva sa studentima: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 9-12, srijedom 13-15:30
Ocjene Glasova: 0 Ocjena: -
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Odgovori