Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijeske znanosti

Već je godine 1972. Pedagoška akademija u Zadru (kao dio tadašnjeg Filozofskog fakulteta) osnovala dvogodišnji turistički studij humanističke orijentacije s dva usmjerenja: Turistička kultura i Selektivni turizam. Svrha dvogodišnjeg studija u Zadru bila je da se našoj turističkoj praksi ponude stručnjaci koji se do tada u Hrvatskoj nisu obrazovali, a za kojima je u mnogim turističkim i kulturnim djelatnostima bila izražena jaka potreba. Zato je 1994. pokrenut četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij Kulture i turizma na istoimenom novoosnovanom Odsjeku, koji osnivanjem Sveučilišta u Zadru 2002. godine postaje Odjel za informatologiju i komunikologiju, gdje se stjecao akademski naziv diplomiranog turističkog komunikologa. Temeljna je pretpostavka bila da odgovorne i osjetljive poslove koji uključuju široku organizaciju, komunikaciju i animaciju turista i domicilnog stanovništva ne mogu voditi i obavljati ljudi koji su usko obrazovani za jednostavan praktičan rad u turizmu, nego svestrano obrazovane osobe koje su u stanju razumjeti složeni fenomen turizma u njegovoj cjelovitosti.
Sadašnji zadarski studij obrazuje stručnjake za brojne i odgovarajućim kadrom dosad nepokrivene poslove u turizmu i kulturi, mahom one u kojima je bitan izravan kontakt i komunikacija kao i poslove kojima se na organizirani način rješavaju ključna pitanja gospodarskog i turističkog razvoja. To su dakle oni poslovi koji zahtijevaju, uz ekonomsku, prije svega kulturološku, pedagošku, komunikološku i humanističku izobrazbu. 
Svrhovitost zadarskog studija jest upravo u njegovoj interdisciplinarnosti koja studentima omogućava stjecanje širokog spektra znanja potrebnih za tržišne potrebe rada u javnom i privatnom sektoru. Zastupljeni su važni principi racionalizacije nastavnog procesa, te međusobna povezanost i funkcionalnost svakog predmeta s obzirom na spomenute djelatnosti, pojedinačno i s obzirom na kadrovski profil kao cjelinu. 
Usvajanjem Bolonjskog procesa i uvođenjem nove organizacije rada na visokim učilištima od 2005. na Odjelu za informatologiju i komunikologiju, koji 2009. mijenja naziv u Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, izvodi se preddiplomski studij Kulture i turizma. Studij nudi pristupnicima znanja i vještine potrebne za obavljanje sljedećih poslova: organizator aktivnosti u kulturi i turizmu; organizator recepcijskih poslova; kreator turističkog proizvoda; savjetnik – informator za turističke potrebe; turistički kulturolog i pedagog; muzejski pedagog; agencijski predstavnik; turistički animator; turistički vodič; turistički komunikolog, kao i poslova u turističkim receptivnim i inicijativnim organizacijama, turističkim profitnim i neprofitnim organizacijama, sredstvima javnog komuniciranja, poslova turističkog marketinga i ostalih srodnih poslova u kulturi i turizmu. Završetkom preddiplomskog studija sječe se akademski naziv Prvostupnik kulture i turizma. 
Po okončanju preddiplomskog studija Kulture i turizma, student može nastaviti s jednim od četiri usmjerenja diplomskog studija na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti s odobrenom dopusnicom ministarstva: 
Ekologija u kulturi i turizmu: studij pruža produbljena znanja iz područja ekologije s posebnim osvrtom na značenje ekologije u kulturi i održivom turizmu; s obzirom na rastuću potrebu stjecanja općih i posebnih znanja koja razvijaju ekološku svijest o čovjekovu razvoju i djelovanju u skladu s prirodom. Završetkom studija stječe se naziv: magistar ekologije u kulturi i turizmu. 
Kulturna baština i turizam: imajući u vidu činjenicu da kulturni turizam kao fenomen suvremenog čovječanstva raste godišnjom stopom od 15%, studij pruža potrebna znanja za otkrivanje, valorizaciju, zaštitu i prezentaciju kulturne i prirodne baštine, kako turistima (domaćim i stranim posjetiteljima) tako i domicilnom stanovništvu. Završetkom studija stječe se naziv: magistar kulturne baštine i turizma.
Novinarstvo i odnosi s javnošću: osposobljava za složenije poslove za trenutno vrlo traženi profil stručnjaka koji može adekvatno pratiti, valorizirati i primijeniti potrebna znanja u području novinarstva i odnosa s javnošću. Završetkom studija stječe se naziv: magistar  novinarstva i odnosa s javnostima. 
Poduzetništvo u kulturi i turizmu: studij osposobljava za obavljanje složenijih poslova u poduzetništvu privatnog sektora, posebno u kulturi i turizmu, s ciljem zadovoljavanja vrlo velike potrebe za stručnjacima tog profila, imajući u vidu trenutno stanje tranzicijskih trendova u Republici Hrvatskoj. Završetkom studija stječe se naziv: magistar ekonomije.
Adresa
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar, Hrvatska
V. d. pročelnika Odjela
Doc. dr. sc. Vlado Sušac
tel. +385(0)23 345 034
email: vsusac@unizd.hr
Zamjenik v. d. pročelnika Odjela
Doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona
tel. +385(0)23 345 028
email: ljkorona@unizd.hr
 
Tajnica Odjela (privremena zamjena)
Marija Škoda, dipl.tur.kom.
tel. +385(0)23 345 010
email: marija.skoda@unizd.hr
ECTS koordinator
Mr. sc. Vinko Bakija
tel. +385(0)23 345 061
email: vinko.bakija@unizd.hr

Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Odjela
Doc. dr. sc. Božena Krce Miočić
tel. +385(0)23 345 028
email: krceb@unizd.hr
Predstavnici studenata Odjela
Predstavnica 
Marina Guteša
email: mgutesa@gmail.com
Zamjenica 
Marija Gale
email: marijagale007@gmail.com 

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!