Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel

Pomorski odjel osnovan je krajem 2004. godine i izvođač je dvaju studijskih smjerova:
  • Nautika i tehnologija pomorskog prometa
  • Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Ti su studiji započeli u Zadru školske godine 2000/2001 kao dislocirani studiji Pomorskog fakulteta u Rijeci, a od školske godine 2005/2006 počinju funkcionirati kao studiji Sveučilišta u Zadru, uz suradnju s Pomorskim fakultetom u Rijeci i s novim ustrojem usklađenim s Bolonjskom deklaracijom.
U tom smislu postoji preddiplomski studij u trajanju od tri godine i diplomski studij u trajanju od dvije godine (model 3 2), pri čemu je u Zadru organiziran samo preddiplomski studij dok je s diplomskim studijem moguće nastaviti u Rijeci ili na nekom drugom sveučilištu.
Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa osposobljava studente za vođenje broda, ali istodobno i za mogućnost sudjelovanja u upravljanju brodarskim tvrtkama ili upravljanju pomorskom plovidbom. Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 78/95 koji su potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (I časnik palube i Zapovjednik broda na brodu većem od 3000 BT) obuhvaćeni su u prve dvije studijske godine.
Studij brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa osposobljava studente za obavljanje poslova održavanja i upravljanja brodskim postrojenjem, ali istodobno i za mogućnost sudjelovanja u upravljanju brodarskim tvrtkama upošljavanju u brodogradilištima itd. Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 78/95 koji su potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (II časnik stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim i Upravitelj stroja broda na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim) obuhvaćeni su u prve dvije studijske godine.

Možete upisati nautiku i tehnologiju pomorskog prometa ili pak brodostrojarstvo i tehnologiju pomorskog prometa. Za oba smjera će vam dobro doći završena srednja pomorska škola i to s deset posto od ukupnog broja bodova. Ukoliko još uz to imate položen poručnički ispit i predate dokaznu dokumentaciju zaradit ćete pet posto pri upisu na jedan od ta dva smjera.

Program studija usmjeren je osposobljavanju studenta za obavljanje poslova održavanja i upravljanja brodskim postrojenjem, ali istodobno i za mogućnost sudjelovanja u upravljanju brodarskim tvrtkama, upošljavanju u brodogradilištima itd.. Nastavni program sadrži znanja iz područja tehnike, tehnologije, elektrostrojarstva, održavanja, informatike, ekologije, brodostrojarstva, ekonomike, prava, te upravljanja. Primjena tih znanja omogućuje zapošljavanje i uspješan rad u užoj struci ali i različitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom (lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, luke, lučke uprave, brodari, agencije, otpremnici, carina, transportne tvrtke i dr.). Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 78/95 koji su potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (II časnik stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim i Upravitelj stroja broda na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim) obuhvaćeni su u prve dvije studijske godine.

Program studija usmjeren je osposobljavanju studenta za vođenja broda, ali istodobno i za mogućnost sudjelovanja u upravljanju brodarskim tvrtkama ili upravljanja pomorskom plovidbom. Nastavni program sadrži znanja iz područja tehnike, tehnologije, ekonomike, prava, te upravljanja. Primjena tih znanja omogućuje zapošljavanje i uspješan rad u užoj struci ali i različitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom (lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, luke, lučke uprave, brodari, agencije, otpremnici, carina, transportne tvrtke i dr.). Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 78/95 koji su potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (I časnik palube i Zapovjednik broda na brodu većem od 3000 BT) obuhvaćeni su u prve dvije studijske godine.

Posebni program obrazovanja detaljnije proučite ovdje.

Poveznice za pregleda nastavnih materijala.

Adresa Odjela
Mihovila Pavlinovića bb
Pročelnik Odjela: Toni Bielić
tbielic@unizd.hr
Zamjenica pročelnika Odjela: Bosiljka Mustać
bmustac@unizd.hr
Tajnica: Anela Jurišić
ajurisic@unizd.hr
 

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!