Pretraga

Privatna sveučilišta Zagreb

Sveučilište VERN

Veleučilište VERN’ je kao visokoobrazovna institucija pod imenom Visoke škole za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti počelo djelovati 2000. godine. Nudi na preddiplomskoj razini: Ekonomija poduzetništva, Poslovna informatika, Turizam – turistički i hotelski menadžment, Novinarstvo, Tehnički menadžment. Na diplomskoj razini: Poduzetnički menadžment, Upravljanje poslovnim komunikacijama, Računovodstvo i financije, Menadžment održivog razvoja turizma, IT menadžmen.

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!