Pretraga

Veleučilišta

Veleučilište u Virovitici

Veleučilište u Virovitici državna je institucija osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske, i studiranje za redovne studente na preddiplomskim i diplomskim studijima je besplatno.

Na Veleučilištu se izvode preddiplomski stručni studiji:

  • Elektrotehnika (smjer Telekomunikacije i informatika)
  • Računarstvo (smjer Programsko inženjerstvo)
  • Menadžment (smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma)
  • Poduzetništvo

Osim preddiplomskih, izvodimo i diplomski specijalistički stručni studiji:

  • Menadžment malih i srednjih poduzeća
  • Destinacijski menadžment.

Virovitica, Matije Gupca 78

Matije Gupca 78
33000 Virovitica
Hrvatska

Telefon: 033 721 099
Fax: 033 721 037
Web: https://www.vsmti.hr 
E-mail: [email protected]

OIB: 46576407858

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!