Pretraga

Visoke škole

VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu

Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu (VSITE) najstarije je privatno visoko učilište računarstva i informacijskih tehnologija u Hrvatskoj. Od 2006. godine upisujemo studente na predddiplomski, a od 2013. godine i na diplomski specijalistički stručni studij informacijskih tehnologija.

Svjesni  jako brzih promjena u IT području i potrebe za obrazovanim stručnjacima,  usavršavamo studijske programe uvođenjem nastavnih  sadržaja o najnovijim tehnološkim rješenjima u silabuse predmeta. Na tom tragu realizirano je partnerstvo VSITE-a na istraživačko-razvojnom projektu umjetne inteligencije koji razvija nov i inovativan sustav ASTERISK te nov sigurnosni proizvod ATLAS. Taj projekt se bavi primjenom obrade podataka, umjetne inteligencije i računalnog vida te integracijom različitih informacijskih tehnologija u optimizaciji, automatizaciji i nadgledanju trgovačkih centara.

VSITE se može pohvaliti s izrazito visokim stupnjem zapošljivosti prvostupnika i specijalista koji zahvaljujući stečenim  znanjima i vještinama lako pronalaze svoje mjesto na tržištu rada.

Na putu do sticanja inženjerskog zvanja veliku pomoć imaju u nastavnicima koji ih uče kako prepoznati i rješavati probleme te primijeniti stečena znanja u praksi, potiču njihovu kreativnost i inovativnost te cjeloživotno usavršavanje u struci.

Studijski program našeg preddiplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija je u STEM području znanosti pa je dodatni poticaj studentima  i mogućnost ostvarivanja prava na STEM stipendiju koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Osim ostvarivanja studentskih prava na temelju studentskog statusa (redoviti/izvanredni), upis na VSITE osigurava čitav niz pogodnosti kao što su:

 • prijenosno računalo na korištenje (nakon završetka studija prelazi u vlasništvo) s instaliranim svim programima potrebnim za studiranje
 • besplatna literatura (u tiskanom i/ili elektroničkom obliku)
 • besplatno korištenje Springer e-biblioteke (više od 900 naslova iz stručne literature)
 • troškovi svečane promocije te izdavanje diplome i dopunske isprave (diploma supplement) na hrvatskom i engleskom jeziku
 • besplatne radionice (Duboko učenje, Osnove umjetne inteligencije, Arduino, Linux, Digitalna elektronika, Mikrokontroleri, Izrada računalnih igara, Cloud Computing, Photoshop, Illustrator, After Effects, Canva..)
 • korisnički račun za [email protected]
 • pristup informacijskom sustavu SChool ADministration (SCAD) koji pruža sve potrebne informacije i omogućava komunikaciju između svih sudionika u procesu studiranja
 • 24 satno osiguranje od nezgode
 • mogućnost sudjelovanja na stručnim projektima i skupovima, klubu inovatora VSITE-a, sportskim aktivnostima,… –
 • raspored nastavnih aktivnosti prilagođen je navikama i obavezama, kako redovitih, tako i izvanrednih studenata.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

traje 3 godine, a završetkom se stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka informacijskih tehnologija. https://www.vsite.hr/hr/studiraj-it/preddiplomski-strucni-studij Studenti mogu birati jedan od 4 smjera: programiranje, računalni sustavi i mreže, baze podataka i web dizajn te informacijski sustavi (https://www.vsite.hr/hr/studiraj-it/preddiplomski-strucni-studij).

Redoviti studenti prve godine pohađaju nastavu u prijepodnevnim terminima, a s višim godinama sve više u poslijepodnevnim jer s lakoćom pronalaze poslove u struci preko studentskog ugovora.  Nastava za izvanredne studente odvija se isključivo u poslijepodnevnim satima kako bi studirajući uz rad mogli ispuniti sve nastavne obaveze.

Kako se radi o stručnom studiju posebna važnost pridaje se laboratorijskim vježbama, a sastavni dio studijskog programa je i stručna praksa tijekom koje studenti u realnom okruženju uče kako primijeniti stečena znanja i vještine. Često je to prilika predstaviti se poslodavcima jer se nerijetko događa da nakon odrađene prakse upravo tu pronađu svoje buduće radno mjesto.

Traje 2 godine i nosi 120 ECTS bodova  što zajedno s prethodno završenim preddiplomskim studijem iznosi 300  ECTS-a https://www.vsite.hr/hr/studiraj-it/specijalisticki-diplomski-strucni-studij

studija stječe se naziv stručni/a specijalist/ica inženjer/ka informacijskih tehnologija. Studijski program specijalističkog diplomskog stručnog studija nudi studentima 3 smjera: programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, računalni sustavi te ugradbena i prijenosna računala (https://www.vsite.hr/hr/studiraj-it/specijalisticki-diplomski-strucni-studij)

Za upis se mogu prijaviti kandidati koji su završili srednju školu u Hrvatskoj ili dostave Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Prijave za upis podnose se:

 1. ispunjavanjem obrasca za prijavu na mrežnoj stranici https://www.vsite.hr/hr/applicationform ili
 2. na portalu Postani student http://www.postani-student.hr (uvjeti za upis su položeni obavezni predmeti državne mature – razina B).

Razredbeni postupak obavlja se na temelju rezultata državne mature, uspjeha u srednjoj školi i razgovora s kandidatom. Dokumentacija koju je potrebno donijeti na razgovor:

 • presliku svjedodžbi srednje škole i svjedodžbe o završnome radu
 • presliku svjedodžbe o državnoj maturi/potvrde o položenim ispitima državne mature
 • potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn.

Rezultati razredbenog postupka su javno dostupni i objavljuju se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči VSITE-a.

Studenti koji prelaze s drugog stručnog ili sveučilišnog studija prijavljuju se ispunjavanjem obrasca za prijavu na mrežnoj stranici https://www.vsite.hr/hr/applicationform. Uvjeti prijelaza određeni su Pravilnikom o prijelazu na stručni studij informacijskih tehnologija. Školarina studenata koji prelaze umanjuje se za broj priznatih ECTS bodova.

Dokumentacija za razredbeni postupak:

 • preslika svjedodžbi srednje škole i svjedodžbe o završnome radu
 • preslika svjedodžbe o državnoj maturi/potvrde o položenim ispitima državne mature
 • ovjereni prijepis ocjena položenih ispita
 • ovjereni program položenih predmeta
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn.

Upis na VSITE obavlja se u studentskoj referadi, a što je potrebno donijeti možete vidjeti na https://www.vsite.hr/hr/studiraj-it/prijava-razredbeni-postupak-upis

VSITE preko Ureda za međunarodnu suradnju organizira za redovite studente VSITE-a stručnu praksu i studij u inozemstvu kroz programe Erasmus+.

Visoka škola za informacijske tehnologije

Klaićeva 7, 10000 Zagreb

www.vsite.hr

referada: 01/3764 200

[email protected]

IBAN: HR9724880011100137190

OIB: 28017824635

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap