Pretraga

Visoke škole

VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu

Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu (VSITE) najstarije je privatno visoko učilište računarstva i informacijskih tehnologija u Hrvatskoj. Od 2006. godine upisujemo studente na predddiplomski, a od 2013. godine i na diplomski specijalistički stručni studij informacijskih tehnologija.

Visoka škola za informacijske tehnologije

Klaićeva 7, 10000 Zagreb

www.vsite.hr

referada: 01/3764 200

[email protected]

IBAN: HR9724880011100137190

OIB: 28017824635

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!