Pretraga

Doznajte kako i do kada možete naknadno prijaviti ili odjaviti ispite mature

Do 7. svibnja uključujući i taj dan pristupnici državnoj maturi mogu prijaviti ili promijeniti pojedini ispit, dok ga do 17. svibnja mogu odjaviti. No, ne pod bilo kojim uvjetima, nego u slučaju težeg zdravstvenog stanja, smrti u obitelji ili nekog drugog specifičnog slučaja. Evo kako to čine oni koji tek završavaju srednju školu, a kako ostali kandidati.

Pristupnici su po regularnom roku mogli do 2. veljače u 12 sati, prijaviti ispite za ljetni rok državne mature. No, za one koji to nisu učinili, još uvijek nije kasno, ako imaju dobar razlog zašto su propustili navedeni termin. 

Kazne koje su namijenjene varalicama na državnoj maturi

Naime, kako propisuje 17. članak Pravilnika o polaganju državne mature, ‘ako ispit nije mogao, iz opravdanih razloga, biti prijavljen u propisanome roku, može se
prijaviti naknadno, ali najkasnije
30 dana prije početka ispitnoga roka.’

Konkretno, taj je rok ove godine 7. svibnja, dok je rok za odjavu 17. svibnja. U oba slučaja rok uključuje i ovaj dan, krajnjeg roka.

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ili odjavu ispita su prema spomenutom Pravilniku:


teži zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita,


smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,


drugi opravdani razlozi.

O opravdanosti
razloga iz odlučuje ispitno povjerenstvo na temelju
odgovarajućih dokaza, a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva. Odluku o opravdanosti razloga predsjednik ispitnoga povjerenstva dužan je donijeti, najkasnije u roku od 48 sati od dana primitka
naknadne prijave.

Naknadne prijave, promjene ispita

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, dostavljaju Centru putem pošte na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10000 Zagreb
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
uz naznaku (Povjerenstvo za ispite dm)

Ispod možete skinuti i potrebne obrasce.Dodatna napomena:

– uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.

– uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.

Provjerite koje je predmete odabralo najviše učenika za državnu maturu, a koje najmanje

Odjave ispita

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr putem koje će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Doznajte kako i do kada možete naknadno prijaviti ili odjaviti ispite mature
Share via
Copy link
Powered by Social Snap