Pretraga

NCVVO kreće u analizu sadržaja ispita mature: Traže one koji će pročešljati sve ispite

A- A+

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2021./2022. Rok za prijavu je 15. rujna, a ne mogu se prijaviti svi čija će djeca ili srodnici do četvrtog stupnja srodstva iduće godine pisati maturu.

maturantica

Foto: srednja.hr

– Sadržajna recenzija popratnih ispitnih materijala podrazumijeva provjeru nacrta svih inačica ispita, ključeva za odgovore i transkripata za snimanje slušnih dijelova ispita iz stranih jezika. Sadržajna recenzija radi se isključivo u prostorijama Centra i koordiniraju je predmetni koordinatori Centra, napominju iz NCVVO-a.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2021./2022. Recenzirat će se sadržaj ispita mature iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Engleskoga jezika, Francuskoga jezika, Njemačkoga iezika, Talijanskoga jezika, Španjolskoga jezika, Latinskoga jezika, Grčkoga jezika, Češkoga materinskog jezika, Mađarskoga materinskog jezika, Srpskoga materinskog jezika, Talijanskoga materinskog jezika, Biologije, Etike, Filozofije, Fizike, Geografije, Glazbene umjetnosti, lnformatike, Kemije, Likovne umjetnosti, Logike, Politike i gospodarstva, Povijesti, Psihologije, Sociologije i Vjeronauka.

Da bi sudjelovali u recenziji, kandidati moraju imati završen diplomski studij te najmanje pet godina rada u srednjoj školi, na fakultetu ili u istraživačkome radu. Također, moraju znati napredno se koristiti računalom, imati sklonost timskome radu, biti organizirani i profesionalni u poslu te trebaju moći raditi u za to predviđeno vrijeme.

Nije dopušteno da recenzenti budu osobe čija će djeca, pastorčad ni ostali srodnici do četvrtog stupnja srodstva u školskoj godini 2021./22. pisati maturu. Rok za prijave je 15. rujna, a dokumenatcija se šalje e-mailom.

PROUČITE JAVNI POZIV:

Ako vam se dokument ne učitava, osvježite stranicu.

Dokumente potrebne za prijavu pronađite na stranicama NCVVO-a.

 

NCVVO kreće u analizu sadržaja ispita mature: Traže one koji će pročešljati sve ispite
Share via
Copy link
Powered by Social Snap