Pretraga

Rigorozno postrožene kazne za prepisivače na državnoj maturi

A- A+

Maturanti i ostali pristupnici državnoj maturi, ove će godine mnogo riskirati odluče li se za prepisivanje, varanje ili krađu ispita. Naime, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja umnogostručio je kazne te će kandidatima koji budu uhvaćeni u nekoj od navedenih prevara, biti onemogućeno pristupanje ostalim ispitima državne mature u tekućoj godini, kao i zabranjen izlazak na ispite u narednoj. Kradljivci ispita će moći biti kažnjeni i novčanom kaznom, nakon utvrđivanja razine prekršaja odnosno eventualnog pokretanja postupka.

ravnateljica NCVVO Maja Jukić/ foto: Ivan Božić|srednja.hr

Ponukan negativnim iskustvima u prošloj godini, kao i praksama te standardima u drugim europskim zemljama, NCVVO je ove godine odlučio postrožiti kazne za varalice na državnoj maturi, kao i eventualne kradljivce ispita. Kako je na današnjoj konferenciji za medije posvećenoj državnoj maturi naglasila voditeljica Centra Maja Jukić, oni koji budu uhvaćeni u  prepisivanju, drugoj vrsti prevare na ispitu ili pokušaju ispit otuđiti, bit će sankcionirani onemogućavanjem pristupanja daljnjim ispitima državne mature u ovoj i idućoj godini.

Izdvojeni članak

Najvažniji datumi prijave ispita i polaganja državne mature

Prepisivači i kradljivci ispita po novom puno riskiraju

Ta nova pravila jasno su naznačena u Pravilima o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature.

 • Za
  pristupnika
  počinitelja
  krađe
  Centar
  donosi
  odluku
  o
  poništenju
  ispita
  i
  o
  zabrani
  polaganja
  ispita
  u
  tekućoj
  i
  sljedećoj školskoj
  godini
  zbog
  tešikih
  povreda
  kojima
  je
  dovedena
  u
  pitanje
  zakonitost
  provedbe
  državne
  mature
  prema članku
  31.,
  stavku
  4.
  Pravilnika
  o
  polaganju
  državne
  mature.

Kao što smo napomenuli, kradljivci ispita, moći će biti i zakonski gonjeni te terećeni materijalnom kaznom, ako tako utvrdi NCVVO, a što se propisuje na sljedeći način u Pravilima:

 • Centar će
  nakon
  utvrđivanja štetnih
  posljedica
  krađe
  i/ili
  otkrivanja
  ispita
  odlučiti
  o
  mogućoj
  materijalnoj šteti
  i
  pokretanju
  postupka
  za
  naknadu štete.

Kada je riječ o prepisivanju te drugim oblicima varanja na ispitima državne mature, Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature, kažu sljedeće:

Prepisivanje
ili
omogućivanje
prepisivanja

 • Osim
  mjera
  koje
  su
  propisane
  i
  koje
  se
  poduzimaju
  prema članku
  38.
  Pravilnika
  o
  polaganju
  državne
  mature
  Centar
  donosi
  odluku
  o
  zabrani
  polaganja
  ispita
  u
  tekućoj
  i
  sljedećoj školskoj
  godini
  zbog
  teških
  povreda
  kojima
  je
  dovedena
  u
  pitanje
  zakonitost
  provedbe
  državne
  mature
  prema člancima
  29.
  i
  31.,
  stavku
  4.
  Pravilnika
  o
  polaganju
  državne
  mature.

Dakle uz naznačena pravila, sankcije za varanje, pogledajte i u spomenutom Pravilniku, koji se nalazi u dokumentu ispod.


Izdvojeni članak

Ovih deset predmeta izabralo je najviše pristupnika državnoj maturi

Modernizirani ispitni katalozi iz kemije i biologije

Ove će godine ispitima državne mature pristupiti gotovo 40 tisuća pristupnika od čega je 13.286 maturanata gimnazija, 19.313 maturanata iz strukovnih škola te oko 7.000 ostalih pristupnika, u koje ubrjamo primjerice one koji su završili srednju školu prethodnih godina.

Od izbornih predmeta, najviše je učenika prijavilo fiziku, biologiju te politiku i gospodarstvo, dok je najmanje zainteresiranih za logiku, etiku i glazbenu umejtnost. Detaljnije o broju prijavljenih po predmetima pročitajte na ovoj poveznici.

Na današnjoj press konferenciji, ravnateljica NCVVO-a Maja Jukić naglasila je da se u ovoj godini nastojao napraviti iskorak u ispitnim katalozima biologije i kemije, gdje se uključilo više praktične primjene znanja te zaključivanja, a što je na tragu smjera Cjelovite kurikularne reforme.

Kalendar polaganja ispita, pogledajte na ovom linku.