Pretraga

Digitalna transformacija u projektu e-Škole: Čak 93% škola sada se nalazi na razini digitalno osposobljenih ili naprednih

A- A+

Prema vrednovanju digitalne zrelosti, koje je u sklopu projekta e-Škole proveo CARNET zajedno s akademskim partnerom Fakultetom organizacije i informatike, škole koje su sudjelovale u projektu digitalno su izrazito napredovale. Nakon 18 mjeseci provođenja projekta, od vremena kada je prosječna ocjena digitalne osvještenosti bila 2, što je kategorija digitalnih početnica, do današnjeg dana naše su škole skoro skočile na četvorku.

FOTO: Učionica budućnosti u Karlovcu

Foto: Učionica budućnosti u Karlovcu

U listopadu 2016. godine provedeno je početno vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti koje je pokazalo kako su na skali od 1 (digitalno neosviještene škole) do 5 (digitalno zrele škole), naše škole u prosjeku na razini 2, odnosno u kategoriji digitalnih početnica. Tada nijedna od 151 škole u projektu nije bila digitalno napredna ni digitalno zrela, dok se tek svaka peta škola smatrala digitalno osposobljenom (razina 3).

Nakon 18 mjeseci provođenja projekta, rezultati su znatno bolji. Promatrajući ukupnu razinu, čak 93 % škola sada se nalazi na razini digitalno osposobljenih (razina 3) odnosno digitalno naprednih (razina 4) škola.

Prvi puta u Hrvatskoj imamo dubinski uvid u stanje digitalne zrelosti škola

Pilot projekt e-Škole obuhvatio je 10 posto škola u Hrvatskoj, odnosno 151 osnovnu i srednju školu. U svim školama u projektu provedeno je početno i završno vrednovanje digitalne zrelosti. Zahvaljujući ovome istraživanju, prvi puta u Hrvatskoj dobiven je dubinski uvid u stanje digitalne zrelosti škola.

– Završno vanjsko vrednovanje provedeno s ciljem identifikacije područja unutar kojih je postignut porast razina digitalne zrelosti, pokazalo je kako projekt e-Škole može pomoći u podizanju te razine u svim hrvatskim školama. Iznimno smo zadovoljni dobivenim rezultatima koji su ukazali na niz poboljšanja, a pred nama je sad digitalna transformacija cijeloga školskog sustava. Vjerujem da ćemo prave učinke pilot projekta vidjeti tek nakon školske godine 2019./2020., izjavila je zamjenica ravnatelja CARNET-a i voditeljica pilot projekta e-Škole, Andrijana Prskalo Maček.

Digitalna zrelost škola

Digitalna zrelost škola podrazumijeva sustavnu primjenu digitalnih tehnologija u obrazovnim i poslovnim procesima u školama. Temeljni dokument pod nazivom Okvir za digitalnu zrelost škola, kojeg su izradili stručnjaci Fakulteta organizacije i informatike (FOI) u suradnji sa stručnjacima iz CARNET-a, definira pet područja i pet razina digitalne zrelosti škola. Područja obuhvaćaju različite aspekte integracije i korištenja digitalnih tehnologija, a za svako područje definirane su razine: digitalno neosviještena (1), digitalna početnica (2), digitalno osposobljena (3), digitalno napredna (4) i digitalno zrela (5).

Najviši skok u planiranju, upravljanju i vođenju

Područje digitalne zrelosti u kojem je zabilježen najznačajniji prosječni skok je područje „Planiranje, upravljanje i vođenje“ (postojanje vizije, strateških smjernica i/ili planova primjene IKT-a na razini cijele škole, kao i upravljanje njihovom implementacijom). Ovo područje je u početnom vrednovanju imalo najlošije rezultate (prosječna razina: 1,88) da bi u završnom vrednovanju prosječna razina bila 3,4 (od čega je 20 škola u ovom području uspjelo postići najvišu razinu digitalne zrelosti). Ovakvi pozitivni pomaci mogu se pripisati brojnim aktivnostima koje su provođene u sklopu pilot projekta e-Škole, kao što su radionice, webinari za ravnatelje, izrada strateških dokumenata i sl.

U području „IKT u učenju i poučavanju“ (planiranje i primjena IKT-a u učenju i poučavanju, uključujući razvoj i korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja, kao i digitalnih resursa za vrednovanje) također je vidljiv pozitivan pomak, posebno na višim razinama. Prema završnom vrednovanju nijedna škola u ovom području više nije digitalno neosviještena. Slična situacija je i u području „Razvoj digitalnih kompetencija“ (sistematično unapređivanje digitalnih kompetencija djelatnika i učenika, uključujući razmjenjivanje znanja, ideja i primjera dobre prakse), gdje također nijedna od 151 škole više nije na najnižoj razini. U ovom području kod početnog vrednovanja većina škola (njih 78 %) bila je na razini digitalnih početnica (razina 2) dok je nakon završnog vanjskog vrednovanja najveći broj škola (64 %) na razini digitalno osposobljenih (razina 3). 

Informacijsko-komunikacijska kultura došla na zavidnu razinu

Područje koje je prema početnom i prema završnom vrednovanju ocijenjeno kao ono s najvećom razinom digitalne zrelosti jest područje IKT kulture (korištenje digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu škole, kultura suradnje i komunikacije putem digitalnih tehnologija koja omogućuje povezivanje i dijeljenje iskustava nastavnika i učenika unutar i izvan škole). Više nijedna škola od onih koje su sudjelovale u pilot projektu u ovom području ne ulazi u dvije najniže razine, a gotovo 50 % škola postiglo je najvišu razinu – digitalno zrela škola (prosječna razina: 4,45).

Evaluirane škole zabilježile su značajan skok i u području „IKT infrastruktura“ (mrežna infrastruktura, računalna oprema, programski alati, tehnička potpora i računalna sigurnost) što se treba pripisati nabavi kvalitetne računalne opreme i uspostavi mreže u sklopu projekta. Ni ovdje, prema završnom vrednovanju, ne postoje škole ocijenjene kao digitalno neosviještene (razina 1) ili digitalne početnice (razina 2) te se sada gotovo 50 % škola nalazi na razini digitalno naprednih škola (razina 4). 

Uspoređujući oba vrednovanja, zahvaljujući sudjelovanju u projektu e-Škole u većini je uključenih škola došlo do češće primjene digitalnih tehnologija u svakodnevnom radu nastavnika, učenika i vodstva škole te je vidljiv njihov  značajan napredak u digitalnoj zrelosti.

Copy link
Powered by Social Snap