Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

O nama Povijest škole Fotogalerija Uvjeti upisa Kontakt podaci Aktivnosti u školi Posebnosti škole

Centar je namijenjen školovanju i rehabilitaciji djece i mladeži s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima koja se u primjerenim uvjetima mogu osposobiti za zanimanja po redovitim, prilagođenim i posebnim programima.

Također provodimo program samozbrinjavanja za adolescente koji ne mogu nastaviti obrazovane za zanimanje te program radno-okupacijskih aktivnosti za odrasle osobe s višestrukim teškoćama.

Obrazovni programi:
1. Ekonomist – 4 godine
2. Pomoćni administrator – 3 godine
3. Grafički tehničar pripreme – 4 godine
4. Pomoćni grafičar za unos teksta – 3 godine
5. Upravni referent – 4 godine
6. Krojač – 4 godine
7. Pomoćni krojač – 3 godine
8. Galanterist – 4 godine
9. Pomoćni galanterist – 3 godine

Ulaz COO Dubrava
Ulaz COO Dubrava

1966. godine na velikoj ledini u Dubravi niknula je nova zgrada namjenski građena za školovanje i rehabilitaciju djece i mladeži s motoričkim poremečajima. U njoj je započela radom specijalna socijalna ustanova pod nazivom “Zavod za rehabilitaciju tjelesno invalidne djece i omladine”. Nastava započinje 16. listopada 1966. g.

Od 1966. godine postupno se stvara stručni tim (soc. radnik, psiholog, pedagog, defektolog, logoped, fizioterapeut, medicinska sestra i ostali stručnjaci po potrebi).

Upisano je u osnovnu školu 602 učenika, u srednju školu 2580 učenika. S njima je radilo 940 djelatnika kao i sedam ravnatelja

Na tradicionalnim “Lipanjskim susretima” saznajemo što rade i kako žive naši bivši učenici.
Neki se zaposle i osnuju obitelj te žive kao i većina drugih ljudi.

Prva saborska zastupnica u kolicima naša je bivša učenica.

Neki studiraju na različitim fakultetima – pravni, ekonomski, socijalni rad, filozofski, edukacijsko-rehabilitacijski, KBF, likovna akademija, pedagoška akademija…

Neki se nisu uspjeli zaposliti, ali su aktivni u svojim udrugama i u lokalnoj zajednici.
Neki nisu niti to uspjeli, no njihov život ipak nije besmislen. Oni svojom osobnošću i postojanošću dokazuju da su vrijedni poštovanja.

Postani zraka sunca, topla i blistava,
možda baš tebe čekam u Centru Dubrava.
(Himna Centra)

Kandidati se upisuju temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole i Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. Javljaju se uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove obrazovanja odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju – roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave priopćiti obrazovne programe i srednje škole redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Potom će upisno povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate.

Nakon ovoga postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, navedeni kandidati rangirat će se sukladno navedenim listama prioriteta, a temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja za pojedini program propisanoga Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (prosjeci ocjena i predmeti posebno važni za upis). Kandidat će pravo upisa ostvariti u onome programu gdje je ostvario najveći broj bodova, a našao se unutar upisne kvote, sukladno mogućnostima srednje škole.

Naglašavamo da redoslijed kojim su obrazovni programi navedeni u stručnome mišljenju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje nikako ne predstavljaju listu prioriteta kandidata.
Isto tako, sam poredak programa na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu ureda državne uprave ne garantiraju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Osnovni kriterij za upis učenika u COO Dubrava je tjelesno oštećenje i/ili kronična bolest uz moguće pridružene razvojne smetnje.

Dokumentacija potrebna za upis:

• rješenje o primjerenom obliku školovanja
• mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje
• pedagoško zapažanje iz osnovne škole
• svjedodžbe 7. i 8. razreda
• domovnica
• rodni list

Za dodatna pitanja o upisu u školu poslati upit na barbara.horvatic2@skole.hr .

Adresa škole: Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb
Broj telefona: 01/2911-665 porta
Mail škole: centar-dubrava@zg.t-com.hr
Oib škole: 31982620821
Link na web stranicu škole: http://centardubrava.hr/

Aktivnosti u školskoj godini 2019./2020.:

Pripreme za državnu maturu:
• hrvatski jezik
• matematika
• engleski jezik
• njemački jezik
• biologija

Dopunska nastava:
• matematika

Izvannastavne aktivnosti:
• plesna skupina Nikoline
• zadruga Ispod duge
• plivanje
• kazališno-scenska skupina
• recitatori
• šah
• sekcija Mladi knjižničari
• ukrasno bilje
• litetarna skupina
• ekološka skupina
• španjolski jezik

Dodatne sportske aktivnosti:
• boćanje
• stolni tenis
• terapeutsko jahanje
• alpsko i nordijsko skijanje

1. Kvalitetan stručni kadar
• defektolozi
• psiholozi
• logoped
• socijalni radnik
• nastavnici
• fizioterapeuti
• radni terapeuti
• medicinske sestre

2. Velika funkcionalno izgrađena zgrada
• unutarnji bazen
• sportska dvorana
• zgrada bez arhitektonski h barijera

3. Osigurano financiranje
• osigurano financiranje od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (osim za investicijsko održavanje zgrade)

4. Radionice za provođenje praktične nastave
• krojačka
• galanterijska

5. Informatička i grafičke radionice
• suvremeno opremljene informatička i grafičke radionice

6. Tiskara u kojoj učenici grafičkih zanimanja imaju mogućnost i tiskati vlastite radove

7. Dobra prometna povezanost

Centar je smješten u blizini tramvajskog i autobusnog stajališta

8. Vježbaonica za studente

9. Izvannastavne aktivnosti za stjecanje životnih vještina

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 9 Ocjena: 4.07
Kvaliteta nastave 4.33
Opremljenost učionica 3.78
Knjižnica 4.56
Izvannastavne aktivnosti 4.44
Dostupnost interneta 2.56
Prostori za druženje 4.67
Mogućnosti zapošljavanja 3.44
Preporuka upisa 4.78

Odgovori