Pretraga

Srednja škola

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

U Centru za odgoj i obrazovanje ”Vinko Bek” djeluju osnovna i srednja škola. Trenutno se u Odjelu srednjoškolskog obrazovanja odnsono srednjoj strukovnoj školi Centra na lokaciji Kušlanova 59a, Zagreb, provodi obrazovanje po sljedećim programima:

Poslovni tajnik (u trajanju od četiri godine)
Telefonski operater (u trajanju od četiri godine)
Administrator (u trajanju od tri godine).

Svi obrazovni programi redoviti su prilagođeni programi, odnosno obrazovni programi uz individualizirane postupke za učenike s oštećenjem vida.

Srednja škola Centra nudi i programe obrazovanja i prekvalifikacije odraslih kasnije osljepljelih osoba za zanimanja poslovni tajnik i telefonski operater.

Poslovni tajnik – područje rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija; učenici se obrazuju za poslove suvremenog tajnika, školovanje traje četiri godine i stječe se srednja stručna sprema.
Obrazovni program za zanimanje poslovni tajnik/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća na području uredskih poslova koji će učeniku omogućiti da, po završetku školovanja, samostalno, i uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, kvalificirano obavlja poslove i radne zadaće u okviru stečenog zanimanja uz doživotno učenje i usavršavanje.

Učenici se osposobljavaju za obavljanje svih administrativnih i tajničkih poslova u tvrtkama i državnim institucijama, u što je uključeno i komuniciranje sa strankama, poslovnim partnerima i ostalim suradnicima te uporaba sredstava i pomagala uredskog komuniciranja, posebno računala sa specifičnom opremom za slijepe i slabovidne.

Telefonski operater – područje rada: promet i logistika; učenici se obrazuju za poslove na telefonskim kućnim centralama u pozivnim i kontaktnim centrima.

Učenici u suvremeno opremljenom telefonističkom kabinetu stječu visokofunkcionalna znanja i vještine neophodne za obavljanje poslova telefonskog operatera. Usvajaju znanja o prometu, položaju i ulozi telekomunikacija, upoznaju telekomunikacijske sustave i mreže, svladavaju vještine i tehnike telefoniranja i kompjutorsku daktilografiju te osnove rada u kontaktnim centrima.

Administrator – područje rada: ekonomija, trgovina i poslovna administracija; učenici se obrazuju za jednostavnije uredske poslove, školovanje traje tri godine i stječe se niža stručna sprema.
Kurikulum za sva ponuđena zanimanja sadrži općeobrazovne sadržaje (zajedničke za sve četverogodišnje strukovne škole) i specifične strukovne predmete čiji sadržaji proizlaze iz sveobuhvatnih poslova odabranog zanimanja.

U izbornoj nastavi učenici mogu odabrati drugi strani jezik (engleski ili njemački jezik).

Škola djeluje u okviru Centra čija povijest seže u daleku, 1895. godinu. Centar je osnovan na inicijativu tiflopedagoga Vinka Beka. U ono vrijeme bila je to jedina ustanova za obrazovanje slijepih u jugoistočnoj Europi. Birotehnička škola (u trajanju od dvije godine) počela je djelovati 1962. godine, a 1964. g. škola je imala dva odsjeka: telefonistički i daktilografski. 1992. godine opremljen je informatički kabinet, 1994. U srednjoj školi Centra oprema se suvremeni birotehnički kabinet, a 1995. godine telefonistički kabinet s novom telefonskom centralom. U posljednjih deset godina kabineti za izvođenje nastave strukovnih predmeta u Odjelu srednjoškolskog obrazovanja opremljeni su suvremenom informatičkom opremom i tiflotehničkim pomagalima.

Učenici imaju izravan upis. Osim opće dokumentacije koju je potrebno dostaviti (upisnica, rodni list, domovnica, svjedodžbe 5.- 8. razreda osnovne škole), potrebno je dostaviti i pedagoško mišljenje škole koju je učenik/ica pohađao/la, mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o profesionalnom usmjeravanju (preporuka za jedno od tri zanimanja koja nudi Centar: Poslovni tajnik, Telefonski operater, Administrator), nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (oštećenje vida) te rješenje o primjerenom obliku školovanja.

U okviru nastave i u suradnji s mentorima, nastavnicima strukovnih predmeta, za učenike se organizira stručna praksa/praktična nastava koja se provodi u trgovačkim društvima i ustanovama u mjestima prebivališta učenika.
Izannastavne aktivnosti uključuju literarnu grupu, odlaske u muzeje, kina, kazališta, školske izlete, sudjelovanje na priredbama i natjecanjima koje se organiziraju u Centru, kao i izvan Centra (sportska natjecanja za osobe s teškoćama, državne smotre radova učenika s teškoćama, natjecanja u brzini čitanja brajice, i sl).

Metode, sadržaji rada i nastavna pomagala u potpunosti su prilagođeni učenicima s oštećenjem vida. U razrednim odjelima je manji broj učenika (u prosjeku 5 do najviše 10 učenika), što nastavnicima u najvećoj mogućoj mjeri omogućuje individualiziran pristup svakom učeniku. Kabineti i učionice škole opremljeni su pomagalima za slijepe i slabovidne osobe i specifičnom informatičkom opremom (računala s čitačima ekrana, brajev redak…).

U Centru djeluje i Odjel izdavaštva na brajici i uvećanom tisku u kojem učenici mogu dobiti sve potrebne udžbenike i druge nastavne materijale na brajici ili uvećanom tisku koji su im potrebni za praćenje nastave.
Na istoj lokaciji , uz Odjel srednjoškolskog obrazovanja u Centru djeluje i Odjel odgoja i psihosocijalne rehabilitacije mladih koji učenicima s oštećenjem vida koji imaju odgovarajuće rješenje Centra za socijalnu skrb nudi brojne rehabilitacijske programe i mogućnost smještaja u dom.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni (8.00-14.00 sati), a dodatna, dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti organiziraju se u poslijepodnevnim satima nakon redovne nastave.

Adresa škole: Centar za odgoj i obrazovanje ”Vinko Bek”, Kušlanova 59a, 10000 Zagreb
Broj telefona: 01/2382 200, 01/2382 241
Mail škole:
OIB Centra: 16898882733
Link na web stranicu škole: https://www.coovinkobek.hr/

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!