Pretraga

Srednja škola

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

U Centar se smještavaju djeca i mladež oba spola s mentalnom retardacijom uz utjecajne teškoće u razvoju, u dobi od 7. do 21. godine. Temeljem rješenja nadležnih Centara za socijalnu skrb ovaj Centar prihvaća djecu i mladež s mentalnom retardacijom uz pridružene teškoće u razvoju, kao što su: emocionalna oštećenja, teškoće u govorno-glasovnom i jezičnom razvoju, teškoće u početnom pisanju i čitanju, minimalne cerebralne disfunkcije, epilepsije, poremećaji u ponašanju; kao i djecu i mladež s promjenama u ličnosti uzrokovane endogenom psihozom.

Centar svoju djelatnost obavlja u okviru različitih oblika smještaja i boravka:

 • stalni smještaj

 • tjedni smještaj

 • privremeni smještaj

 • dnevni boravak

 • poludnevni boravak

 • povremeni boravak

Centar raspolaže: kuharskim kabinetom, tekstilnom radionicom, računalnom radionicom, knjižnicom, dječjim igralištem, boćalištem, prostorom za fitness, sportskim terenima, gospodarskim objetktom, te poljoprivrednim zemljištem površine 32 432 m².

VIZIJA

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda želi postati Centar za pružanje usluga u zajednici. Kroz različite oblike usluga omogućiti sadašnjim i budućim korisnicima Centra zadovoljavanje njihovih potreba u skladu sa društvenim i kulturnim načelima te osiguravanje njihovih prava da postanu ravnopravni članovi društva.

MISIJA

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda je ustanova socijalne skrbi čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju, njihova socijalizacija, psihosocijalna rehabilitacija te briga o zdravlju.

Povijest Centra vezana je uz Dvorac Patačić. Radi se o baroknom dvorcu kojeg je podigla stara hrvatska plemićka obitelj Patačić sredinom 18. st. kada je napustila svoju srednjovjekovnu utvrdu Milengrad. Početkom 1980-tih godina bio je obnovljen, a zatim 1982. godine oštećen potresom i od tada je prazan i ruševan.

Prvi službeni dokument o početku radu Centra donio je Narodni odbor Kotara Zlatar 20.03.1954. god. kada je tadašnji Specijalni zavod za učenice u privredi proglašen ustanovom sa samostalnim financiranjem.

Međutim, prvi službeni upis u Matičnu knjigu učenica napravljen je 04.10.1951. god. kada je upisana prva učenica.

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda se nalazi u malom mjestu Zajezda koje je smješteno na brežuljku južnih obronaka Ivanščice, malo ispod Milengrada, u istočnom dijelu Hrvatskog zagorja, sjeveroistočno od Zlatara, između općine Budinščina i mjesta Zajezda.

ODJEL OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OSPOSOBLJAVANJA

U COO Zajezda provode se sljedeći programi:

 • programi odgojno-obrazovnog rada učenika osnovne škole s većim teškoćama u razvoju

 • programi odgojno-obrazovnog rada učenika na stupnju umjerene mentalne retardacije uključenih u odgojno-obrazovno-rehabilitacijska odjeljenja

 • programi strukovnog osposobljavanja učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Polaznicima strukovnog osposobljavanja nude se slijedeća zanimanja:

 • pomoćni kuhar

 • pomoćni vrtlar

 • pomoćni krojač

ODJEL ODGOJA I PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE

Cilj odgojnog rada s korisnicima je omogućiti svakom korisniku pravilan psihofizički razvoj uz pružanje mogućnosti za oblikovanje socijalno kompetentne osobe.To se provodi kroz razvijanje pravilnih higijenskih i kulturnih navika,poticanje kreativnog stvaralaštva,samostalnosti u svakodnevnim situacijama te pružanje podrške i poticaja pri razvoju emocionalne zrelosti i stabilnosti pojedinca.

Učenici na tjednom i stalnom smještaju borave u odgojnim grupama. Svaka odgojna grupa sastoji se od 4 trokrevetne sobe, dnevnog boravka, kupaonice, WC-a i spremišta. Odgajatelji dviju susjednih grupa dijele kancelariju koja u svom sastavu ima kuhinju namijenjenu korisnicima – za učenje pripremanja manjih obroka, korištenja kućanskih aparata, pranje posuđa i sl.

U kupaonici je smještena perilica za rublje pa korisnici uče kako samostalno koristiti taj kućanski aparat uz nadzor i vođenje odgajatelja.

U sklopu odjela nalazi se blagovaonica u kojoj se djeci serviraju sljedeći glavni obroci: doručak, ručak i večeru. Uz nadzor i vođenje odgajatelja uče postavljati stolove, koristiti pribor za jelo te očistiti prostor nakon jela i odlagati posuđe u kuhinju na pranje.

O zdravlju i njezi korisnika brine se 5 medicinara i 2 njegovatelja. Svi korisnici su u tretmanu liječnika opće medicine u Budinščini. Provodi se redovito cijepljenje korisnika prema kalendaru cijepljenja u suradnji s timom školske medicine. Svake godine služba Zavoda za javno zdravstva obavlja sistematske preglede zaposlenih te učenika ugostiteljske struke za koje je to obveza.

Korisnicima se pružaju različite mogućnosti uključivanja u izvannastavne aktivnosti:

 • SPORSTKA SEKCIJA – kao poseban rezultat izdvojili bi nastup naših dviju korisnica na Specijalnoj olimpijadi u Ateni 2011. god. gdje su osvojile zlatnu medalju

 • DRAMSKA SEKCIJA

 • PLESNA SEKCIJA

 • MALI FOLKLOR

 • INFORMATIČKA SEKCIJA

 • RECITATORSKA SEKCIJA

 • LIKOVNA SEKCIJA

 • TERAPIJSKO JAHANJE

 • ZBOR I TAMBURAŠI

U sklopu Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda djeluje Učenička zadruga “Zajček“ sa svojim sekcijama

 • ZLATNE RUKE

 • KERAMIČARI

 • VRTLARSKA SEKCIJA.

RAVNATELJ: 049/459-001

CENTRALA: 049/459-002

FAX: 049/459-225

RAČUNOVODSTVO: 049/458-246

FAX: 049/301-773

STRUČNA SLUŽBA: 049/458-115

E-mail: zajezda@kr.t-com.hr

Matični broj: 3126862

OIB: 03599152506

ADRESA: Zajezda 31, 49284 Budinščina

Ravnatelj: Srđan Džakula, prof.def.-logoped

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!