Pretraga

Srednja škola

Druga ekonomska škola Zagreb

Druga ekonomska škola četverogodišnja je strukovna škola s iznimno dugom tradicijom od 137 godina, a nalazi se na Trešnjevci.
MOTO naše škole je „UČIMO BITI KREATIVNI, PODUZETNI, ODGOVORNI I USPJEŠNI.“

VIZIJA škole: Biti društveno usmjerena škola, otvorena prema partnerskoj suradnji s učenicima, roditeljima, lokalnom zajednicom i s ostalim dionicima u okruženju. Snaga ove suradnje je upravo u obostrano korisnom dugoročnom angažmanu koji će pozitivno utjecati na kvalitetu nastavnog procesa, na otkrivanje i razvijanje vlastitih potencijala i time na poboljšanje dobrobiti cjelokupnog društva.

MISIJA ŠKOLE: Suvremenim, stručnim umijećima poučavanja, temeljenim na načelima tolerancije, suradnje, povjerenja te slobodnog i kreativnog izražavanja osiguravamo uvjete za uspjeh svakog učenika i omogućujemo razvoj njihovih osobnih i stručnih kompetencija potrebnih za daljnje školovanje i uključivanje na tržište rada.

Školu pohađa oko 600 učenika u 22 razredna odjeljenja, smjer ekonomist. Nastava se odvija u 25 učionica te u specijaliziranim učionicama za biologiju, kemiju, poslovne komunikacije, informatiku i vježbeničku tvrtku. Uz školu se nalazi dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te višenamjensko školsko igralište. Škola ima pjevaonicu, a školska knjižnica raspolaže s oko 3.300 knjiga. U dvorištu škole nalazi se veliki park u kojem se može održavati nastava na otvorenom.

Škola ima brzi pristup internetu i kontinuirano modernizira informatičku opremu za kabinetsku nastavu. U narednih nekoliko mjeseci sve će učionice biti u potpunosti tehnički opremljene, a cijeli unutarnji prostor škole bit će obnovljen do početka nove školske godine.

Povijest Druge ekonomske škole započela je prije 137 godina. Naime, 1883. godine osnovana je Kraljevska trgovačka škola u Zagrebu. Njezin je rad, uz brojne promjene imena, spajanja i razdvajanja te mijenjanja lokacija, neprekinut do danas, a njezini su sljednici upravo zagrebačke ekonomske škole.

 1. Kraljevska trgovačka škola u Zagrebu, 1883. – 1890.
 2. Viša trgovačka škola u Zagrebu, 1890. – 1911.
 3. Kraljevska trgovačka akademija u Zagrebu, 1911. – 1925.
 4. Državna trgovačka akademija u Zagrebu, 1925. – 1940.
 5. Trgovačka akademija u Zagrebu, 1940. – 1941.
 6. Druga državna trgovačka akademija u Zagrebu, 1941. – 1945.
 7. Državna trgovačka akademija u Zagrebu, 1945. – 1947.
 8. Ekonomski tehnikum (1947.-1948.)
 9. Drugi ekonomski tehnikum (1948.-1951.)
 10. Ekonomski tehnikum (1953.)
 11. Druga ekonomska škola (1956.- 1977.)
 12. Ekonomski obrazovni centar “Boris Kidrič” (1978.-1991.)
 13. Druga ekonomska škola (od 1991.)

Pod današnjim imenom škola djeluje od 1991. godine, kada s osamostaljenjem Hrvatske dolazi i do ponovne reforme sustava obrazovanja te se 12. srpnja 1991. ukida Ekonomski obrazovni centar i iz njega nastaju tri škole: Prva ekonomska škola, sa sjedištem u Medulićevoj 33, Druga ekonomska škola i IX. (opća) gimnazija, obje sa sjedištem u Dobojskoj 12.

Arhitektonski vrijedna i vrlo funkcionalna Zgrada današnjeg sjedišta naše škole izgrađena je 1955. za potrebe tadašnje XII. I XIV. gimnazije. a tijekom godina izmijenilo se u zgradi još nekoliko gimnazija koje se spajaju i od 1966. do 1977. u zgradi djeluje Gimnazija Trešnjevka. Obrazovnom reformom 1977. godine ukinute su gimnazije i zgrada naše današnje škole postaje sjedište Centra za odgoj i obrazovanje ekonomskih djelatnika za organizaciju i informatiku (kasnije Ekonomski obrazovni centar Boris Kidrič) u koji su se udružile Prva ekonomska škola Boris Kidrič (Medulićeva 33), Druga ekonomska škola (Klaićeva 7, Savska 77), Treća ekonomska škola Božidar Adžija (Nalješkovićeva 4), X. gimnazija (Medulićeva 33), Gimnazija Trešnjevka (Dobojska 12), Srednje radničke škole Radničkog sveučilišta – danas Pučko otvoreno učilište u Ulici grada Vukovara. U školskoj godini 1989./1990. Ekonomski obrazovni centar imao je 97 razreda (uključujući i tri područna odjeljenja u Jastrebarskom te sedam za školovanje odraslih) u kojima su se učenici obrazovali za zanimanja ekonomskog stručnog radnika i inokorespondenta.

Smjer: ekonomist (060724)

Trajanje obrazovnog programa: 4 godine
Broj učenika: 130
Predmet od posebne važnosti za upis: Tehnička kultura
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu: Natjecanja iz Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Matematike, Povijesti, Geografije, Natjecanje mladih tehničara
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja: uredni vid, sluh, govor, funkcija gornjih ekstremiteta te uredno kognitivno funkcioniranje.
Dokumenti koji su uvjet za upis u program: potvrda nadležnog školskog liječnika
Provjera predznanja engleskoga jezika – samo za učenike kojima engleski dosad nije bio prvi strani jezik
Provjera predznanja njemačkoga jezika – samo za učenike kojima njemački dosad nije bio prvi strani jezik
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti: Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmeti: Vjeronauk, Etika u svim školskim godinama i razni izborni nastavni predmeti ekonomskog strukovnog sadržaja (po dva u svakoj školskoj godini)

Smjer: Ekonomist (odjel za sportaše) (060724-S)

Trajanje obrazovnog programa: 4 godine
Broj učenika: 26
Predmet od posebne važnosti za upis: Tehnička kultura
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu: Natjecanja iz Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Matematike, Povijesti, Geografije, Natjecanje mladih tehničara
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja: uredni vid, sluh, govor, funkcija gornjih ekstremiteta te uredno kognitivno funkcioniranje.
Dokumenti koji su uvjet za upis u program: potvrda nadležnog školskog liječnika
Provjera predznanja engleskoga jezika – samo za učenike kojima engleski dosad nije bio prvi strani jezik
Provjera predznanja njemačkoga jezika – samo za učenike kojima njemački dosad nije bio prvi strani jezik
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti: Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmeti: Vjeronauk, Etika u svim školskim godinama i razni izborni nastavni predmeti ekonomskog strukovnog sadržaja (po dva u svakoj školskoj godini)

Druga ekonomska škola

Dobojska 12, 10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 3097 196, 3097 195

E-mail: [email protected]

Oib škole : 58399348588

Link na web stranicu škole: http://ss-druga-ekonomska-zg.skole.hr/

Od brojnih aktivnosti ističemo:

 • NATJECANJA: natjecanje u disciplini Poduzetništvo, natjecanje u disciplini Računovodstvo, Sajam vježbeničkih tvrtki, natjecanja iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Informatike, Geografije, Prve pomoći, Lidrano, natjecanje „Ja sam pisac“, sva natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba
 • FAKULTATIVNA NASTAVA iz Engleskog i Njemačkog jezika
 • DOPUNSKA NASTAVA iz Matematike, Računovodstva i Engleskog jezika
 • PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU iz Hrvatskog jezika, Engleskog jezika i Matematike
 • SPORTSKE AKTIVNOSTI: nogomet, rukomet, odbojka, košarka, vaterpolo, atletika, stolni tenis, badminton, plivanje, ples
 • HUMANITARNE AKTIVNOSTI: “Solidarnost na djelu – Zagrepčani Zagrepčanima”, “Dobrovoljno darivanje krvi” u organizaciji Crvenog križa Zagreb, Caritasova akcija „Za 1000 radosti“, organizacija manifestacije „Dani kruha“ kada se prikupljenim novčanim iznosom kupuje hrana za Pučku kuhinju Majke Terezije, posjeti domovima za nezbrinutu djecu, Volonterski klub druge ekonomske škole
 • PROMICANJE ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI: Školski program „ZDRAVO“, obuka prve pomoći u školi te napredni tečaj prve pomoći u Novom Vinodolskom, sudjelovanje u programu prevencije ovisnosti: „Ne, zato jer ne“ i „Sigurnost u prometu“ Policijske uprave Zagrebačke
 • EKOLOGIJA: U organizaciji Hrvatskog prirodoslovnog društva (HPD) sudjelovanje u aktivnostima projekta “Mislim zeleno” Mladih čuvara prirode, ekološke radionice u sklopu Projektnog dana škole
 • PROVOĐENJE i SUDJELOVANJE U EUROPSKIM PROJEKTIMA: ERASMUS + (KA1) pod nazivom „Spremni za sutra“ – stručna praksa učenika drugih razreda u Frankfurtu, Njemačka; „Your Europe, Your Say“ – sudjelovanje učenika trećih razreda na susretu u Bruxellesu, Belgija u Organizaciji Europskog socijalnog odbora Europske unije; projekt „Imam znanje, imam struku – do novih EU prilika u punom trku“ – sudjelovanje učenika i nastavnika u projektu o pisanju i provođenju EU projekta u suradnji s Europskim edukacijskim forumom i sa stručnjacima iz Ekonomskog instituta
 • OBILJEŽAVANJE POSEBNIH DANA/DOGAĐAJA U GODINI: Dan neovisnosti, Dani kruha, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, Božićna priredba, Dan škole, Dan državnosti
 • PROMICANJE I NJEGOVANJE KULTURNE BAŠTINE: Projekt Zagrebačko prigorje – živi suvenir grada u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba; Dani baštine i turizma za mlade
 • od školske godine 2019./2020. upisujemo sportski razred
 • svake godine u okviru izborne nastave učenici biraju dva ekonomska predmeta koja gradivom prate suvremena ekonomska kretanja
 • dinamična terenska i izvanučionična nastava (posjeti i suradnja s državnim institucijama, ekonomskim ustanovama, fakultetima, školama, muzejima i sl. kao sastavni dio nastavnog procesa; upoznavanje hrvatske i europske povijesne i kulturne baštine kroz brojne izlete tijekom četverogodišnjeg programa)
 • sudjelujemo u Erasmus+ projektu
 • zahvaljujući brojnim vrhunskim sportskim rezultatima naše škole na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima, prepoznati smo kao škola u kojoj se posebno njeguje i cijeni sport i zdravi način života te se veliki broj naših učenika uključuje u školske sportske aktivnosti

Druga ekonomska škola od 1. lipnja 2019. godine provodi Erasmus+ KA1 projekt „Spremni za sutra” (Ready4tomorroW). Projekt je odobren i sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a partnerska organizacija u provedbi projekta je Hrvatski gospodarski savez iz Frankfurta (Kroatische Wirtschaftsvereinigung e. V.). Četrnaestero učenika trećih razreda sudjelovalo je u siječnju 2020. godine na dvotjednoj stručnoj praksi u renomiranim tvrtkama u Frankfurtu. Znanja, iskustva i vještine stečene tijekom mobilnosti bit će učenicima od iznimne važnosti za njihov daljnji osobni i profesionalni razvoj. Druga ekonomska škola nastavlja s projektnim aktivnostima na svim razinama i s ciljem uključivanja što većeg broja učenika.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap