Pretraga

Srednja škola

Druga gimnazija Varaždin

Upisna struktura Druge gimnazije Varaždin obuhvaća upis učenika u ukupno 6 razrednih odjeljenja. U školskoj godini 2021./2022. upisuju se 4 razreda opće gimnazije, 1 razred prirodoslovno-matematičke gimnazije i 1 razred opće gimnazije (za sportaše). Posebnost Druge gimnazije jest upis učenika sportaša, kategoriziranih i perspektivnih učenika u području sporta u program opće gimnazije posebno namijenjene za sportaše, zbog specifičnih obrazovnih i organizacijskih zahtjeva u školovanju sportaša. Prva smo sportska gimnazija u Varaždinskoj županiji. Navedeni gimnazijski programi namijenjeni su svim učenicima koji imaju više obrazovne ciljeve, žele steći najbolju podlogu, veliki korpus znanja i kompetencija za uspješno polaganje državne mature i upisa željenog fakulteta.

Moto škole je «Škola za budućnost», a na taj način živimo i radimo, nastojeći biti inicijatori i predvodnici u postizanju školskih rezultata kroz razrađene odgojne i obrazovne strategije.

Vizija škole je postizanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja kroz procese unapređenja učinkovitosti učenja i poučavanja.

Druga gimnazija Varaždin je središte odgojno-obrazovnog rada njezinih učenika, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, roditelja i ostalih djelatnika te zajedničkim snagama određujemo misiju Škole.

Druga gimnazija Varaždin mlada je škola koja ove godine slavi 15. rođendan. Nastala je u procesu transformacije Škole za dizajn, tekstil i odjeću i kao njezin slijednik započela je s izvođenjem gimnazijskih programa 1. rujna školske godine 2006./2007.

Te školske godine u I. razred u gimnazijske programe (opću gimnaziju i prirodoslovno-matematičku gimnaziju) upisano je 5 razrednih odjela i 121 učenik. To je početak obrazovanja prvog  naraštaja gimnazijalaca u Drugoj gimnaziji Varaždin.

Na taj način  u školskoj godini 2006./2007. započeo je proces preustroja Škole za dizajn, tekstil i odjeću u Drugu gimnaziju Varaždin, odnosno započeo je proces postupnog uvođenja gimnazijskih programa u Drugu gimnaziju Varaždin te istovremeno proces postupnog „prelaska“ programa struke (tekstil i dizajn) u Srednju strukovnu školu u Varaždinu. Važnost trenutka u kojem je „rođena“ jedna nova gimnazija i to nakon punih 370 godina postojanja nadaleko priznate i poznate Varaždinske gimnazije (sada Prve gimnazije Varaždin) odredila je i strategiju razvoja Škole, ali na neki način i cjelokupnoga srednjoškolskog obrazovanja u Varaždinskoj županiji. U relativno kratkom vremenu, manje od godinu dana, nastala je nova Škola i istovremeno započela realizacija mnogobrojnih projekata i programa.

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2021. godini. Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, ako ispunjavaju propisane uvjete. U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban element o čemu se više može pročitati na www.upisi.hr/upisi/

Opća gimnazija:

Pruža najširi spektar općeobrazovnih predmeta. Latinski jezik uči se prvim dvama razredima. Obavezna su dva strana jezika (engleski i njemački jezik) tijekom cijeloga školovanja. Informatika je obavezna samo u 1. razredu, a u 2., 3. i 4. razredu obavezna je izborna nastava. Učenici individualno biraju sljedeće predmete: Informatiku i strane jezike (Španjolski, Francuski i Ruski jezik). Jedina smo državna škola u Republici Hrvatskoj u kojoj se uči ruski jezik. Također, prvi u državi uveli smo predmet Slovenski jezik i kultura po modelu C koji se fakultativno može učiti od 1. razreda.

Opća gimnazija (za sportaše):

Sportaši imaju sljedeće obavezne izborne predmete: Kondicijska priprema, Psihologija sporta, Sociologija sporta i Fiziologija sporta te fakultativni predmet Prehrana sportaša.

 Prirodoslovno-matematička gimnazija:

Informatika se uči u sva 4 razreda, a Likovna i Glazbena umjetnost predmeti su samo u 1. i 2. razredu. Matematika i Fizika imaju pojačan fond sati u 3. i 4. razredu.

Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin

042/330-844

[email protected]

OIB: 27344762042

http://gimnazija-druga-vz.skole.hr/

Individualan pristup svakom učeniku u redovnoj i dodatnoj nastavi, pomoć učenicima redovitim konzultacijama s nastavnicima, poštivanje interesnih skupina učenika u mnogobrojnim izvannastavnim aktivnostima (Foto grupa, Glazbena radionica, Humanistička grupa, Klub volontera Druge gimnazije, „Šapica“, Psiho grupa, Mladež Crvenog križa…), polaganje međunarodnih certifikata: DSD nastava – za Njemačku jezičnu diplomu i DELF – za francusku jezičnu diplomu, sudjelovanje u domaćim i europskim projektima, suradnja u području civilnog društva i poticanje učenika na aktivnije sudjelovanje u životu lokalne zajednice, ostvarenje stipendija za različite boravke, razmjene i školovanja u inozemstvu, poticanje mobilnosti. Druga gimnazija omogućuje svojim učenicima savladavanje gimnazijskog nastavnog plana i programa na što jasniji i sustavniji način, poštujući pritom tempo usvajanja gradiva te zanimanje i ambicije za dodatnim sadržajima svakog učenika. Zadaća je motivirati, usmjeravati i pomagati u razumijevanju i usvajanju temeljnih znanja i kompetencija, uz učenje ljudskim vrijednostima. Naglasak je na redovitom učenju i zalaganju, redovitom pohađanju nastave, odgovornosti i marljivosti u kreativnoj i poticajnoj školskoj atmosferi.

Posebnost Druge gimnazije jest upis učenika sportaša, kategoriziranih i perspektivnih učenika u području sporta u program opće gimnazije posebno namijenjene za sportaše, zbog specifičnih obrazovnih i organizacijskih zahtjeva u školovanju sportaša. Prva smo sportska gimnazija u Varaždinskoj županiji. Navedeni gimnazijski programi namijenjeni su svim učenicima koji imaju više obrazovne ciljeve, žele steći najbolju podlogu, veliki korpus znanja i kompetencija za uspješno polaganje državne mature i upisa željenog fakulteta.

Načini rada i nastavne metode su poticajne, kreativne, suvremene, temeljene na dosljednosti i sustavnosti rada s učenicima. Opremljenost škole je na visokom nivou s time da se nastava izvodi u suvremeno opremljenim kabinetima. Službena smo DSD škola – njemačka škola kao partner za budućnost Njemačkog ministarstva prosvjete i DELF škola – stjecanje francuske jezične diplome. Ponosni smo na naše učenike koji sve više prolaze na raznim natječajima i državnim natjecanjima, osvajaju prestižne nagrade a neki i odlaze u inozemstvo na daljnje školovanje.

Svake godine upisi u nove prve razrede i iznimno velik interes učenika dokaz su kako je Druga gimnazija Varaždin jedna od najpoželjnijih škola u regiji – škola koja priprema za budućnost i po najboljoj je mjeri budućih gimnazijalaca i mladih intelektualaca. Upisi u jedini sportski razred u Varaždinskoj županiji također su se pokazali kao najbolji izbor naših perspektivnih mladih sportaša.

Od 2012. godine učenici sportaši sudjeluju na Međunarodnoj reviji sportskih škola JI Europe u Sarajevu te je s Petom gimnazijom Sarajevo potpisan sporazum o međunarodnoj suradnji. Osim dvogodišnjeg međunarodnog Erasmus + projekta DIVERSE, možemo se pohvaliti i brojnim uspjesima naših sportaša i sportašica na ISF natjecanjima (ukupno 7 realiziranih natjecanja i osvojenih 5 medalja – 2 srebra i 3 bronce od 2016. godine).

Naši učenici postižu značajne rezultate i na županijskoj i državnoj razini natjecanja u znanju – na državnim natjecanjima iz geografije, njemačkog jezika, engleskog jezika, francuskog jezika, povijesti, matematike…

ERASMUS + PROJEKTI: 6 projekata od kojih je prvi dobiven u srpnju 2014. godine (4 završena i 2 u tijeku (“Mathbuster”, “What are we made of? Cultural heritage of Croatia, Germany and Spain” i “Our common fundament”)

Osim brojnim uspješnim međunarodnim suradnjama i projektima koji su realizirani u proteklih 14 godina, možemo se pohvaliti plaketama za Školu ambasador Europskog parlamenta i Eko školu, a također smo jedna od svega 7 srednjih škola u Republici Hrvatskoj uključenih u dvogodišnji nacionalni projekt „SHE – mreža škola koje promiču zdravlje“ u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Agencije za odgoj i obrazovanje, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Osnovni je cilj projekta promocija i zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja te važnost zdrave prehrane i bavljenja sportom.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!