Pretraga

Srednja škola

Druga gimnazija Varaždin

Upisna struktura Druge gimnazije Varaždin obuhvaća upis učenika u ukupno 6 razrednih odjeljenja. U školskoj godini 2020./2021. upisuju se 4 razreda opće gimnazije, 1 razred prirodoslovno-matematičke gimnazije i 1 razred opće gimnazije (za sportaše). Posebnost Druge gimnazije jest upis učenika sportaša, kategoriziranih i perspektivnih učenika u području sporta u program opće gimnazije posebno namijenjene za sportaše, zbog specifičnih obrazovnih i organizacijskih zahtjeva u školovanju sportaša. Prva smo sportska gimnazija u Varaždinskoj županiji. Navedeni gimnazijski programi namijenjeni su svim učenicima koji imaju više obrazovne ciljeve, žele steći najbolju podlogu, veliki korpus znanja i kompetencija za uspješno polaganje državne mature i upisa željenog fakulteta.

Moto škole je «Škola za budućnost», a na taj način živimo i radimo, nastojeći biti inicijatori i predvodnici u postizanju školskih rezultata kroz razrađene odgojne i obrazovne strategije.

Vizija škole je postizanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja kroz procese unapređenja učinkovitosti učenja i poučavanja.

Druga gimnazija Varaždin je središte odgojno-obrazovnog rada njezinih učenika, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, roditelja i ostalih djelatnika te zajedničkim snagama određujemo misiju Škole.

Misija škole usmjerena je na vrijednosti rada, znanja, postizanja rezultata, međusobnog poštovanja, suradnje, podrške, ravnopravnosti, interkulturalnosti, samostalnosti i odgovornosti prema sebi, obitelji i društvu u cjelini te stvarati uspješno školsko ozračje i okružje koje će učenici i djelatnici voljeti i primjenjivati za osobni i profesionalni rast i razvoj

foto: Druga gimnazija Varaždin | privatna arhiva

Druga gimnazija Varaždin mlada je škola koja ove godine slavi 14. rođendan. Nastala je u procesu transformacije Škole za dizajn, tekstil i odjeću i kao njezin slijednik započela je s izvođenjem gimnazijskih programa 1. rujna školske godine 2006./2007.

Te školske godine u I. razred u gimnazijske programe (opću gimnaziju i prirodoslovno-matematičku gimnaziju) upisano je 5 razrednih odjela i 121 učenik. To je početak obrazovanja prvog naraštaja gimnazijalaca u Drugoj gimnaziji Varaždin.

Na taj način u školskoj godini 2006./2007. započeo je proces preustroja Škole za dizajn, tekstil i odjeću u Drugu gimnaziju Varaždin, odnosno započeo je proces postupnog uvođenja gimnazijskih programa u Drugu gimnaziju Varaždin. Važnost trenutka u kojem je „rođena“ jedna nova gimnazija odredila je i razvojnu strategiju Škole, koja je danas prepoznatljiva svojim rezultatima i obrazovnom kvalitetom na lokalnom , nacionalnom i međunarodnom nivou.

Županijska skupština Varaždinske županije je na svečanoj sjednici 06.09.2019.godine dodijelila Drugoj gimnaziji Varaždin javno priznanja i Nagradu za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu.

Škola se u kratkom razdoblju istaknula na područjima inovativnosti odgoja i obrazovanja, kreativnosti i izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i svijetu, Danas Druga gimnazija Varaždin broji 78 zaposlenih i 560 učenika u 24 razredna odjela. Vizija “Škole za budućnost” pokazala se odličnim primjerom školske prakse u eksperimentalnom programu “Škola za život”, a inovativan pristup vidljiv je u organizacijskoj strukturi nastave kojom je uvedena blok nastava u gimnazije. Druga gimnazija Varaždin je zahvaljujući svom radu s učenicima i nastavnicima posjetila i radila u ukupno 23 države svijeta. Obrazovnom diplomacijom promiče kulturne i obrazovne vrijednosti te razvojne strategije Varažinske županije.

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2020. godini. Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, ako ispunjavaju propisane uvjete. U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban element o čemu se više može pročitati na www.upisi.hr/upisi/

Opća gimnazija:
Pruža najširi spektar općeobrazovnih predmeta. Latinski jezik uči se prvim dvama razredima. Obavezna su dva strana jezika (engleski i njemački jezik) tijekom cijeloga školovanja. Informatika je obavezna samo u 1. razredu, a u 2., 3. i 4. razredu obavezna je izborna nastava. Učenici individualno biraju sljedeće predmete: Informatiku i strane jezike (Španjolski, Francuski, Ruski i Talijanski jezik). Jedina smo državna škola u Republici Hrvatskoj u kojoj se uči ruski jezik. Također, prvi u državi uveli smo predmet Slovenski jezik i kultura po modelu C koji se fakultativno može učiti od 1. razreda.

Opća gimnazija (za sportaše):
Sportaši imaju sljedeće obavezne izborne predmete: Kondicijska priprema, Psihologija sporta, Sociologija sporta i Fiziologija sporta.

Prirodoslovno-matematička gimnazija:
Informatika se uči u sva 4 razreda, a Likovna i Glazbena umjetnost predmeti su samo u 1. i 2. razredu. Matematika i Fizika imaju pojačan fond sati u 3. i 4. razredu.

Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin

042/330-844

2gimnvz@gmail.com

OIB: 27344762042

http://gimnazija-druga-vz.skole.hr/

Individualan pristup svakom učeniku u redovnoj i dodatnoj nastavi, pomoć učenicima redovitim konzultacijama s nastavnicima, poštivanje interesnih skupina učenika u mnogobrojnim izvannastavnim aktivnostima (Foto grupa, Glazbena radionica, Humanistička grupa, Klub volontera Druge gimnazije, „Šapica“, Psiho grupa, Mladež Crvenog križa…), polaganje međunarodnih certifikata: DSD nastava – za Njemačku jezičnu diplomu i DELF – za francusku jezičnu diplomu, sudjelovanje u domaćim i europskim projektima, suradnja u području civilnog društva i poticanje učenika na aktivnije sudjelovanje u životu lokalne zajednice, ostvarenje stipendija za različite boravke, razmjene i školovanja u inozemstvu, poticanje mobilnosti. Druga gimnazija omogućuje svojim učenicima savladavanje gimnazijskog nastavnog plana i programa na što jasniji i sustavniji način, poštujući pritom tempo usvajanja gradiva te zanimanje i ambicije za dodatnim sadržajima svakog učenika. Zadaća je motivirati, usmjeravati i pomagati u razumijevanju i usvajanju temeljnih znanja i kompetencija, uz učenje ljudskim vrijednostima. Naglasak je na redovitom učenju i zalaganju, redovitom pohađanju nastave, odgovornosti i marljivosti u kreativnoj i poticajnoj školskoj atmosferi.

Posebnost Druge gimnazije jest upis učenika sportaša, kategoriziranih i perspektivnih učenika u području sporta u program opće gimnazije posebno namijenjene za sportaše, zbog specifičnih obrazovnih i organizacijskih zahtjeva u školovanju sportaša. Prva smo sportska gimnazija u Varaždinskoj županiji. Navedeni gimnazijski programi namijenjeni su svim učenicima koji imaju više obrazovne ciljeve, žele steći najbolju podlogu, veliki korpus znanja i kompetencija za uspješno polaganje državne mature i upisa željenog fakulteta.

Načini rada i nastavne metode su poticajne, kreativne, suvremene, temeljene na dosljednosti i sustavnosti rada s učenicima. Opremljenost škole je na visokom nivou s time da se nastava izvodi u suvremeno opremljenim kabinetima. Službena smo DSD škola – njemačka škola kao partner za budućnost Njemačkog ministarstva prosvjete i DELF škola – stjecanje francuske jezične diplome. Ponosni smo na naše učenike koji sve više prolaze na raznim natječajima i državnim natjecanjima, osvajaju prestižne nagrade a neki i odlaze u inozemstvo na daljnje školovanje.

Svake godine upisi u nove prve razrede i iznimno velik interes učenika dokaz su kako je Druga gimnazija Varaždin jedna od najpoželjnijih škola u regiji – škola koja priprema za budućnost i po najboljoj je mjeri budućih gimnazijalaca i mladih intelektualaca. Upisi u jedini sportski razred u Varaždinskoj županiji također su se pokazali kao najbolji izbor naših perspektivnih mladih sportaša.

Od 2012. godine učenici sportaši sudjeluju na Međunarodnoj reviji sportskih škola JI Europe u Sarajevu te je s Petom gimnazijom Sarajevo potpisan sporazum o međunarodnoj suradnji. Škola smo primjer dobre prakse koja aktivno provodi sportska natjecanja, aktivnosti i projekte te se odlikuje uzornim sportskim vladanjem učenika i profesionalnošću profesora TZK. Osim dvogodišnjeg međunarodnog Erasmus + projekta DIVERSE, možemo se pohvaliti i brojnim uspjesima naših sportaša i sportašica na ISF svjetskim školskim sportskim natjecanjima: od 2016. godine ukupno 7 realiziranih ISF svjetskih školskih sportskih natjecanja i osvojenih 5 medalja – 2 srebra i 3 bronce

  1. SOKOL EURO UEFA 2016. (FRANCUSKA): 3. mjesto u Europi (nogomet)
  2. SVJETSKO ŠKOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO: 2017. (ČEŠKA) – 11.mjesto u svijetu
  3. GIMNAZIJADA 2018. (MAROKO): srebrna medalja (hrvanje) i brončana medalja (biciklizam)
  4. SVJETSKO ŠKOLSKO NOGOMETNO PRVENSTVO: 2019. (SRBIJA) – 11. mjesto u svijetu (mladići), 14. mjesto u svijetu (djevojke – prva ženska školska nogometna reprezentacija u povijesti Republike Hrvatske).
  5. SVJETSKO ŠKOLSKO PLIVAČKO PRVENSTVO: 2019. (BRAZIL) – srebrna medalja (leđno plivanje)
  6. SVJETSKO ŠKOLSKO PRVENSTVO U BORILAČKIM SPORTOVIMA: 2019. (Mađarska), brončana medalja – hrvanje
  7. SVJETSKO ŠKOLSKO PRVENSTVO U ODBOJCI NA PIJESKU: 2019. (Italija) – 8. mjesto djevojke

Naši učenici postižu značajne rezultate i na županijskoj i državnoj razini natjecanja u znanju – na državnim natjecanjima iz geografije, njemačkog jezika, engleskog jezika, francuskog jezika, povijesti, matematike…

ERASMUS + PROJEKTI: 6 projekata od kojih je prvi dobiven u srpnju 2014. godine (3 završena i 3 u tijeku (“Mathbuster”, “What are we made of? Cultural heritage of Croatia, Germany and Spain” i “Our common fundament”)

Osim brojnim uspješnim međunarodnim suradnjama i projektima koji su realizirani u proteklih 14 godina, možemo se pohvaliti plaketama za Školu ambasador Europskog parlamenta i Eko školu, a također smo jedna od svega 7 SHE srednjih škola u Republici Hrvatskoj uključenih u dvogodišnji nacionalni projekt „SHE – mreža škola koje promiču zdravlje“ u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Agencije za odgoj i obrazovanje, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Osnovni je cilj projekta promocija i zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja te važnost zdrave prehrane i bavljenja sportom.

U školskoj godini 2018./2019. Druga gimnazija Varaždin uključila se u eksperimentalni program „Škola za život“ u kojem su sudjelovali učenici svih 1. razreda te 29 nastavnika i stručnih suradnika. U školskoj godini 2019./2020. u Školu za život uključeni su učenici svih 1. i 2. razreda te 34 nastavnika i stručnih suradnika. Prednosti ulaska u eksperimentalni program «Škole za život» su primjena novih predmetnih kurikulumima koji se uspješno primjenjuju već drugu godinu, novoj organizaciji nastave koja uključuje suvremene metode učenja i pristupa poučavanju, brojna stručna usavršavanja i opremanje škole najsuvremenijim tehnologijama i alatima za kvalitetno provođenje nastave. Ono što je specifično za Drugu gimnaziju Varaždin je provođenje blok nastave u svim 1. i 2. razredima. Blok predmeti održavaju se samo u prvom ili drugom obrazovnom razdoblju po četiri sata tjedno, što znači da učenici imaju veći broj sati nastave pojedinih predmeta koji su u određenom obrazovnom razdoblju u bloku, dok neke nastavne predmete u tom periodu nemaju.. Od školske godine 2019./2020. u 2. razredima provodi se Tjelesna i zdravstvena kultura kroz izbornost sportova. Učenici su birali između 4 ponuđena sporta (nogomet, košarka, odbojka, plivanje) i klasične nastave TZK te su samo odabrani sport trenirali cijelu školsku godinu. Ovakvom organizacijskom strukturom Druga gimnazija Varaždin dala je ogroman doprinos eksperimentalnom programu «Škola za život» i kurikularnoj reformi.

Razvoj ove škole temelji se na multijezičnosti, interkulturalnosti, mobilnosti učenika i nastavnika, međunarodnoj suradnji i školskom sportu.

foto: Druga gimnazija Varaždin | privatna arhiva

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap