Pretraga

Srednja škola

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar osnovana je 1955. godine pod nazivom Srednja ekonomska škola Bjelovar. Do školske godine 1960./61. djelovala je u prostoru Gimnazije, a tada je preseljena u novu zgradu u ulici Dr. Ante Starčevića 26/II, gdje ostaje sve do 2008. godine.

Od 1. ožujka 1974. do 30. rujna 1980. Škola proširuje djelatnost te obrazuje i kadrove u ugostiteljstvu, pa stoga mijenja naziv u Školski centar za obrazovanje ekonomskih i ugostiteljskih kadrova Bjelovar.

Nakon reforme školstva, sve srednje škole u Bjelovaru objedinjene su u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje p. o. Bjelovar koji je djelovao od 1. listopada 1980. do 30. lipnja 1993. i u tom je razdoblju Škola imala status škole u osnivanju.

Pod sadašnjim je nazivom počela djelovati 1. srpnja 1993. godine, kada je i registrirana kao samostalna škola. Godine 2008. Škola je preseljena u novi prostor te se sada nalazi u sklopu srednjoškolskog centra koji čine četiri škole.

Ekonomska i birotehnička škola dijeli zgradu s Komercijalnom i trgovačkom školom, a smještena je na prvom i drugom katu zgrade na adresi Poljana dr. Franje Tuđmana 9.

U Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar pokrenuti su mnogi projekti čija se važnost ogleda na razini cijeloga grada, ali i države. Tako se krajem 1990. godine u školi rodila ideja za osnivanje Fonda „Boža Tvrtković“ u koji su se ubrzo uključile sve bjelovarske srednje škole, a koji djeluje još i danas.

Isto tako, Škola je u gradu Bjelovaru 1994. godine pokrenula i telefonsku liniju pomoći za mladež – podružnicu Plavog telefona. Mnogi volonteri koji su sudjelovali u redu Plavog telefona bili su bivši učenici Ekonomske i birotehničke škole koji su redovito dolazili u svoju školu na edukacije i sastanke. Tijekom Domovinskog rata ukazala se potreba za humanitarnom pomoći te je Škola pokrenula tiskanje plakata Save Croatia, Hrvatski Uskrs, Sretan Božić u miru i toplom domu i Dan Državnosti. Ti su plakati tiskani u nakladi od 10 000 primjeraka, a Save Croatia krajem 1991. u 30 000 primjeraka. Idejno ih je osmislio ravnatelj profesor Vojislav Kranželić, a naslikao akademski slikar Krešimir Ivanček.

Osim što su promovirali bjelovarsku školu plakata, plakati su uspjeli ostvariti i veliku dobit koja je cjelokupno uplaćena u humanitarne svrhe.

Misija

Kurikulski pristup odgoju i obrazovanju, projekti Dani slobodne nastave, Podijelimo znanje i Vježbeničke tvrtke te brojne i raznolike izvannastavne i poduzetničke aktivnosti i humanitarni rad čine Ekonomsku i birotehničku školu Bjelovar prepoznatljivom po kvaliteti i naprednom promišljanju metoda učenja i poučavanja.

Pod stručnim vodstvom nastavnika, učenici stječu teorijska znanja i praktične kompetencije koje će im omogućiti konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Među učenicima, roditeljima i zaposlenicima jačamo osjećaj pripadnosti i zajedništva, a velika se pozornost posvećuje i osobnom razvoju učenika u svim područjima života: u kulturi, sportu, gospodarstvu, znanosti i tehnologiji te položaju i ulozi pojedinca kao građanina.

U pozitivnoj atmosferi, učenike potičemo na kreativnost, socijalnu osjetljivost i izražavanje vlastitih stajališta. Njegujemo sljedeće vrijednosti: toleranciju, pravednost, ljubav, poštovanje, prijateljstvo, suradnju, odgovornost, sigurnost i zdrav život.

Naša životna filozofija i profesionalne aktivnosti usmjerene su ka uspješnom povezivanju učenika, nastavnika, roditelja i društvene zajednice.

Vizija

Vizija je Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar biti otvorenom školom za suradnju s učenicima i roditeljima, za partnerstva s profitnim i neprofitnim organizacijama u globalnom okruženju, pripremati učenike za život, rad, cjeloživotno učenje i odgovorno ponašanje, a primjenom raznovrsnih metoda poučavanja i kreativnošću, pozitivno utjecati na kvalitetu i razvoj kompetencija u suvremenom, dinamičnom društvu.

Ekonomska i birotehnička škola prva je na ovom području započela s izdavanjem ljetopisa, i to u šk. god. 2000./2001. Od tada ljetopis redovito izlazi svake godine, a u njegovu nastajanju sudjeluju i učenici i profesori. Ljetopis slikom i tekstom bilježi sva događanja u školi u protekloj godini i ostaje trajna i lijepa uspomena svima koji su na bilo koji način vezani za nju.

Školska knjižnica Ekonomske i birotehničke škole zajednička je za učenike Medicinske, Komercijalne i trgovačke te Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, a obuhvaća 326,5 m² knjižničnog i čitaoničkog prostora. Knjižnični fond četiriju škola sastoji se od približno 15 000 svezaka (oko 4 500 pripada našoj školi), 500 jedinica AV građe te 40 naslova stručnih i popularno-znanstvenih časopisa.

Knjižni se fond većinom sastoji od lektirnih djela i stručne literature, a ostatak pripada beletristici te knjigama iz različitih područja znanja. Osim posudbe knjiga, učenici u knjižnici mogu posuđivati AV građu (CD-e, DVD-e), koristiti referentnu zbirku (enciklopedije, rječnike, leksikone) te provoditi svoje slobodno vrijeme (čitati, učiti, pisati zadaće).

Radno vrijeme knjižnice: svakim radnim danom od 8.00 do 19.00 sati

Knjižničarka: Alica Bačeković Pavelić, prof. i dipl. bibl.

Radno vrijeme knjižničarke naše škole:

ponedjeljak, utorak i petak* od 8.00 do 14.00 sati

srijeda, četvrtak od 13.00 do 19.00 sati

*Jedan petak u mjesecu knjižničarka radi od 13.00 – 19.00 sati telefon: 043 247 797

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

Poljana dr. Franje Tuđmana 9

43000 Bjelovar

Brojevi telefona:

ravnatelj: 043/244-029

tajništvo: 043/277-029

zbornica: 043/277-027

pedagoginja: 043/277-026

knjižnica: 043/247-797

računovodstvo: 043/277-030

fax: 043/277-028

e-mail: ebb-tajnistvo@bj.t-com.hr

tajnistvo@ss-ekonomskaibirotehnicka-bj.skole.hr

ured@ss-ekonomskaibirotehnicka-bj.skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Share via
Copy link
Powered by Social Snap