Pretraga

Srednja škola

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci

Danas Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca stoji široka i temeljna, kao i njezina Slavonija, pružajući mladim naraštajima suvremeni nastavni proces obogaćen novim spoznajama, proces koji uvažava učenika kao stvaralački i istraživački subjekt. 642 učenika raspoređenih u 31 razredni odjel prolazi prostorom od 5.000 m2 školujući se u zanimanjima: Ekonomist, Upravni referent, Poslovni tajnik, Prodavač i Pomoćni administrator. 66.-ta generacija naših maturanata u 2021. godini zatvorit će vrata naše Škole. Naše mlade naraštaje odgaja i obrazuje 64 profesora, 3 stručna suradnika, ukupno je u Školi zaposleno 82 djelatnika.

Našim učenicima i predavačima stoje na raspolaganju suvremene učionice za općeobrazovne i strukovne sadržaje, moderni kabineti, multimedijalni sadržaji, športska dvorana, školska knjižnica, koja je srce i duša škole te školska kuhinja. Kreativnim i suvremenim nastavnim procesom postiže se zadovoljstvo onih koji uče i onih koji podučavaju. Ponosni smo jer je naša Škola okupila svoje učenike na brojnim športskim natjecanjima na kojima su postizani vrsni rezultati, natjecanjima iz struke i općeobrazovnih sadržaja, gospodarskim susretima te kulturnim zbivanjima. Posebno smo ponosni na osvojenim mjestima na Županijskim i Državnim natjecanjima.

U školskoj godini 2008./2009. Škola je počela raditi u jednoj smjeni. Rad u jednoj smjeni motivira učenike na slobodne i izvannastavne aktivnosti, a time dolazi do izražaja kreativnost učenika i profesora.

Lokacija: Vinkovci, Antuna Akšamovića 31, Vukovarsko-srijemska županija

6. rujna 1955. godine, započela je s radom Ekonomska škola odlukom Narodnog odbora općine Vinkovci. Otvorila su se još jedna srednjoškolska vrata za našu mladež iz sela i grada, željni znanja i boljega života. Zanimanje za ekonomskim kadrovima pokazalo je slavonsko gospodarstvo već mnogo ranije, kada je 1922. godine u Vinkovcima osnovana dvorazredna Trgovačka škola koju možemo smatrati prethodnicom Ekonomske škole. Ekonomska škola nastala je potrebom gospodarstva koje je tražilo školovane kadrove. Do 1957. godine škola je radila u gimnazijskom prostoru, dva prva razreda redovitih i dva razreda odraslih polaznika. Broj učenika rastao je brzo, a šezdesetih godina izašle su i prve generacije mladih ekonomista. Paralelno, u međuvremenu, 1961. godine nastala je Upravna škola (70 učenika u dva razredna odjela).

Rješenjem Skupštine općine Vinkovci od 26. srpnja 1963. godine osnovan je Ekonomsko-upravni školski centar i ujedinio tri vinkovačke škole – Ekonomsku, Upravnu i Školu učenika u privredi, danas Trgovačku školu.
5. lipnja 1964. godine Škola seli u središte grada, u tadašnju općinsku zgradu, bivšu Brodsku imovnu općinu, vremenom dotrajalu zgradu koja je bila neprikladna za Školu.

1974. godine Savjet Centra kod ponovne registracije promijenio je naziv Škole u Ekonomsko-upravni školski centar „Braća Ribar“.

1. rujna 1992. godine Škola je promijenila ime u Ekonomsku i trgovačku školu Ivana Domca.

U školu se upisuje putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ). Uvjeti upisa su određeni Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Preduvjet upisa u srednju školu je završeno osnovno obrazovanje, predznanje prvoga stranog jezika, verificirani osobni podatci, zaprimljena prijavnica, potvrda školskog liječnika o sposobnosti za odabrano zanimanje i reguliran status boravka, sukladno zakonu kojim je uređen status stranca.

Bodovanje: za sve smjerove se boduju opći uspjesi od 5.- 8. razreda na dvije decimale i po smjerovima 7. i 8. razred:

Ekonomist: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Geografija, Povijest i Tehnička kultura.

Upravni referent: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Geografija, Povijest i Tehnička kultura.

Poslovni tajnik: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Geografija, Povijest i Tehnička kultura.

Prodavač: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Pomoćni administrator (TES) – poseban program za učenike s teškoćama. Potrebno je rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja; Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnoga školskog liječnika.

Adresa škole Antuna Akšamovića 31

Broj telefona 032 345 064

Mail škole ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr

Oib škole 69440564515

Link na web stranicu škole http://ss-ekonomska-vk.skole.hr/

Škola, uz redovnu nastavu, nudi i različite sadržaje i aktivnosti tijekom školske godine. Neke od aktivnosti su Mali poduzetnici, debata, Interkulturalci, grafiti,…

Praktična nastava smjera ekonomist se odvija u školi u vježbeničkim tvrtkama. http://ss-ekonomska-vk.skole.hr/tvrtke

Također organiziramo dodatnu i dopunsku nastavu, terensku i projektnu nastavu, pedagoške projekte, pripremu za Državnu maturu te natjecanja iz mnogih predmeta.

U Školi se odvijaju različite izvannastavne aktivnosti koje obuhvaćaju programske sadržaje u organizaciji Škole i u njezinim prostorima. U ovim aktivnostima postoje različiti oblici odgojno- obrazovnog rada kojima se žele zadovoljiti potrebe i interesi učenika.

Budući da se nastava odvija u jednoj smjeni, ostaje dovoljno vremena za razne aktivnosti.

Tu je još i Škola jednakih različitosti, Erasmus+, Crveni križ, Tamburaši, sportske aktivnosti: nogomet, rukomet, košarka, odbojka, stolni tenis, badminton.

Sve što se radi, vidljivo je na mrežnoj stranici Škole – http://ss-ekonomska-vk.skole.hr/

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap