Pretraga

Srednja škola

Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor

Djelatnost škole je ostvarivanje odgojno obrazovnih programa u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija, za zanimanja ekonomist i prodavač, te u obrazovnom sektoru turizam i ugostiteljstvo za zanimanja konobar, kuhar, slastičar i hotelijersko-turistički tehničar. Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola obrazuje učenike u četverogodišnjem strukovnom programu i trogodišnjem strukovnom programu. U četverogodišnjem strukovnom programu obrazujemo učenike za zanimanja: ekonomist i hotelijersko- turistički tehničar, a u trogodišnjem strukovnom obrazovanju obrazujemo učenike za zanimanja: konobar, kuhar i slastičar. U trogodišnjem strukovnom programu obrazujemo učenike i za zanimanje prodavač, ali ne za školsku godinu 2020./2021.

Srednje obrazovanje u strukovnom programu završava izradom i obranom završnog rada, a učenici mogu polagati i ispite državne mature. Dakle, nakon završetka strukovnog obrazovanja učenici se mogu zaposliti, a ukoliko žele, mogu i nastaviti daljnje obrazovanje na fakultetima bilo kojeg smjera.

Jeste li znali da je u Samoboru škola postojala još 1535. godine? Dakle, obrazovanje na našem području kontinuirano se provodi 483 godine. Naša škola samo je jedan čimbenik bogate obrazovne povijesti Samobora. Prve tečajeve iz ekonomskog obrazovanja počelo je provoditi Narodno sveučilište Samobor 1959. godine da bi iste godine kod nas bilo otvoreno područno odjeljenje III. Ekonomska škole iz Zagreba. Ekonomska škola Samobor utemeljena je 1962. godine i djelovala je do 1968. Krajem sedamdesetih godina, kad se nakon dvije godine općeg obrazovanja upisivalo 3. i 4. razred ili općeg, ili strukovnog usmjerenja, u tadašnjem Školskom centru „Skender Fabković“ u Samoboru bilo je moguće upisati ekonomski program, koji od školske godine 1985./86. prerasta u četverogodišnji ekonomski program. 1991. godine samoborski Srednjoškolski centar pretvara se u tri samostalne srednje škole od kojih je jedna naša škola, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola. U početku Škola je imala samo ekonomske i ugostiteljske razrede, a trgovački razredi otvaraju se godinu dana poslije. Danas Škola obrazuje: ekonomiste i hotelijersko-turističke tehničare u četverogodišnjem programu te prodavače, konobare, kuhare i slastičare u trogodišnjem programu. Kod nas djeluje i večernja škola koja obrazuje za zanimanja komercijalist i hotelijersko-turistički komercijalist, a moguća je i prekvalifikacija i dokvalifikacija za sva navedena zanimanja.

Tisuće učenika prošlo je našom školom, brojni su uspješno završili fakultete, neki od bivših učenika imaju već puno godina radnoga staža, a neki su postali članovi našeg kolektiva.

Uvjeti upisa definirani su natječajem za upise, a predmeti koji se uz opći uspjeh boduju su:

Za ekonomiste i hotelijersko turističke tehničare: hrvatski jezik, 1.strani jezik, matematika, povijest, geografija, biologija

Za konobare, kuhare i slastičare: hrvatski jezik, 1.strani jezik i matematika

Adresa škole: Andrije Hebranga 26, 10 430 Samobor

Broj telefona: 01 3360 323

Mail škole: ured@ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr

Oib škole: 91103934855

Link na web stranicu škole: http://www.ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr

Aktivnosti koje se odvijaju u školi unutar redovne nastave izvode se prema propisanom nastavnom planu i programu i kurikulumu, a izvannastavne aktivnosti u školi su brojne sportske aktivnosti, Novinarski klub „Etuščak“, Dramska grupa, Izvannastavna aktivnost – medijska kultura, Crveni križ, Turističko-geografska grupa, Volonterski klub. U izvanškolskim aktivnostima učenici imaju mnogobrojne stručne posjete i ekskurze

Temeljni nam je cilj obrazovati učenike da budu konkurentni na tržištu rada, osigurati im stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija s mogućnošću nastavka obrazovanja i da svojim učeničkim postignućima, obrazovnim rezultatima i znanjem budu poželjni zaposlenici poslodavcima.

Želja nam je da se prepozna i valorizira značaj strukovnog obrazovanja, osobito u trenutno učenicima manje atraktivnim zanimanjima, kao što su prodavač i konobar. Posljedice neprepoznavanja važnosti stručne i educirane radne snage, naročito u trogodišnjim strukovnim zanimanjima, reflektiraju se nažalost i na upise posljednjih nekoliko godina.

Kroz razvojnu strategiju škole svakako želimo raditi na razvijanju digitalne zrelosti škole, na afirmaciji strukovnih zanimanja, na implementaciji EU-projekata, usvajanju i provedbi suvremenih tržišno orijentiranih strukovnih kurikula, primjeni novih modela poučavanja, na maksimalnoj korelaciji potreba tržišta rada s obrazovnom politikom i nastavnim sadržajima.

Primarni cilj nam je ustrajati na dogradnji školske zgrade, povećanju učioničkog prostora i izgradnji praktikuma za ugostiteljstvo. Radi se o zahtjevnom projektu, no uz potporu Osnivača i racionalnim korištenjem financijskih sredstava nadamo se realizaciji projekta i uspjehu.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap