Pretraga

Srednja škola

Gimnazija Daruvar

Ravnateljica: Romana Bakarić

prof.

Stručna suradnica – psihologinja: Elizabeta Sabljić,prof.

Tajnica: Anita Bili, upr. pr.

Računovotkinja: Nataša Stoklasa, dipl. oecc.

Predsjednik školskog odbora: Emir Sulik, prof.

Spremačice: Marija Samarđija i Miluška Puškarić

Naša škola ima program opće gimnazije.

Imamo 12 razrednih odjela, u svakoj generaciji po 3.

Dva odjela su na hrvatskom jeziku a jedan po generaciji na češkom jeziku, po B modelu za nacionalne manjine.

Slobodne aktivnosti u sklopu izvannastavnih aktivnosti u školi su:

  • Školski športski klub (razni sportovi)

  • dramska družina

  • recitatorska grupa

  • pjevački zbor

  • novinarska grupa

Dodatna nastava se održava iz sljedećih predmeta:

  • hrvatski jezik

  • njemački jezik

  • matematika

  • fizika

Adresa: Gundulićeva 14, 43500 Daruvar

Telefon: (043) 331-982

E-mail: gimnazija-daruvar@skole.htnet.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Gimnazija Daruvar
Share via
Copy link
Powered by Social Snap