GIMNAZIJA DUBROVNIK

Povijest Smjerovi Knjižnica Kontakti

Razvoj školstva u Dubrovniku možemo pratiti od postanka Grada. Na prostoru Dubrovnika u antičko doba je postojalo naselje koje se počelo razvijati i proširivati kad su se uslijed navale Slavena i Avara doselili bjegunci iz Epidauruma. Sa sobom su donijeli kulturu i školstvo koje se u sljedećim stoljećima pomiješalo s kršćanstvom i ostalim utjecajima. Ostatci Rimljana su se asimilirali sa Slavenima i Grad je nastavio samostalan razvoj kroz stoljeća pod zaštitom različitih zemalja.

Benediktinci su imali važnu ulogu u poučavanju mladeži u samostanima, ne samo za svećenička nego i svjetovna znanja. Prvi samostan su podigli na Lokrumu 1023.g., a bilo ih je diljem Republike.

Po svom uređenju te crkvene škole bile su slične ostalim u Europi, a imale su jako dobre, bogate knjižnice zahvaljujući dubrovačkim pomorcima koji su donosili knjige iz raznih dijelova svijeta.

Već krajem 13.st. veću važnost dobiva javna gradska škola, kao i u ostaloj Europi zbog razvoja i potreba građanstva.

Iz zapisa dubrovačke vlade se zna o učiteljima koji su dolazili u grad poučavati i pod kojim su uvjetima radili.

I u ovoj gradskoj školi kao i u ostalim europskim, nastavni jezik je bio latinski. Kako je zbog toga kod manje djece dolazilo često do nesporazuma, njih su poučavali domaći učitelji na materinskom jeziku.

Danas gimnazija otvara svoju novu stranicu na koju ispisuje nešto posve različito od proteklog pedesetogodišnjeg razdoblja. Nastavlja put prema slobodnom razvoju slijedeći moderne, zapadnoeuropske škole, a ipak čuvajući svoju dugu stoljetnu tradiciju. Ova ustanova je u današnje vrijeme dosta zapažena u cijeloj Hrvatskoj i izvan naše zemlje zbog različitih projekata koji se u njoj ostvaruju i zavidnih rezultata koje postižu njeni učenici.

Trenutno Gimnazija Dubrovnik ima 4 smjera: opći, jezični, matematički i sportski.

Povijest školske knjižnice

1992. godine ukida se Centar za odgoj i obrazovanje u Dubrovniku, te Gimnazija slijedeći višestoljetnu tradiciju u Gradu, postaje samostalna jedinica. Osamostaljivanjem Gimnazije knjižničarka Marija Čokljat preuzima stari fond Centra, isključuje neupotrebljivu građu, preinventizira stari fond, te postupno nabavlja novi fond, koji uz to stručno obrađuje i inventizira. Školske godine 2000./2001. knjižnica prelazi u nove veće prostorije, iako još uvijek ne zadovoljava standarde koji propisuju veću kvadraturu. Postupno se prelazi na korištenje Metelwina, programa za knjižnično poslovanje. Knjižničarka Marija Čokljat uvodi kompletni fond u program, izrađuje iskaznice za učenike i nastavno osoblje, te se posudba počinje odvijati preko računala. U jesen, 2010. godine Marija Čokljat odlazi u mirovinu, te je zamjenjuje Renata Lujak.

Uloga knjižnice u odgojno-obrazovnim procesima

Suvremena školska knjižnica informacijsko je, medijsko i komunikacijsko središte škole. Kao izvor informacija i znanja prvenstveno je namijenjena učenicima i nastavnicima za potrebe redovite nastave, ali je i potpora svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima škole, mjesto okupljanja i provođenja izvannastavnoga i slobodnog vremena. Nositelj djelatnosti školske knjižnice školski je knjižničar od kojeg se očekuje profesionalni pristup u komunikaciji i radu, sposobnost razumijevanja korisničkih potreba te informacijske vještine i znanja o svrsishodnoj i kvalitetnoj uporabi informacija. Školska knjižnica je prostor prilagođen potrebama učenika i omogućuje im učenje i samostalno istraživanje. Zadaća je suvremene školske knjižnice potpora odgojnoobrazovnim ciljevima i zadatcima nastavnoga plana i programa škole. Na prvome mjestu treba osigurati pristup izvorima znanja koji će učenike potaknuti na različite ideje u procesu iskustvenoga učenja i omogućiti im stjecanje stvaralačkoga iskustva pri uporabi i kreiranju informacija.

Knjižni fond se sastoji od 7200 knjiga, cjelokupni fond je uveden u knjižnični program Metelwin, te korisnici građe imaju mogućnost i preko interneta provjeravati dostupnost tražene knjige.

tajnistvo +385(20)432569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

ravnatelj +385(20)432379

ravnatelj@gimnazija-dubrovnik.hr

racunovodstvo +385(20)422033

racunovodstvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 5 Ocjena: 3.35
Kvaliteta nastave 3.6
Opremljenost učionica 3
Knjižnica 4
Izvannastavne aktivnosti 3.4
Dostupnost interneta 2.6
Prostori za druženje 3.2
Mogućnosti zapošljavanja 3.2
Preporuka upisa 3.8

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 6 Ocjena: 1.75
2017/2018 Glasova: 23 Ocjena: 2.84
2012/2013 Glasova: 3 Ocjena: 3.67

Odgovori