Pretraga

Srednja škola

Glazbena škola u Novskoj

Glazbena škola u Novskoj je odgojno-obrazovna ustanova koja obuhvaća predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Škola od 2010. godine djeluje u novouređenom prostoru u centru Novske, na Trgu dr. Franje Tuđmana 3.

Djelatnost Škole je ostvarivanje programa osnovnog glazbenog školovanja, ostvarivanje programa srednjeg školstva na području glazbene umjetnosti u četverogodišnjem trajanju i drugih programa na području glazbene umjetnosti za djecu i mladež.
U Školi su zastupljena sljedeća obrazovna područja – programi:
Predškolski programi: glazbeni vrtić i početnički solfeggio

Program osnovne glazbene škole za instrumente: klavir, gitara, flauta, tambure, violina i harmonika

Srednjoškolski programi: glazbenik klavirist, glazbenik gitarist. glazbenik flautist, glazbenik teorijski smjer, glazbenik violinist, glazbenik harmonikaš, glazbenik orguljaš i glazbenik tamburaš

Nastava se održava u 12 učionica: 3 učionice za skupnu nastavu, 7 učionica za individualnu nastavu, 1 učionici za skupno muziciranje i prostoru školske knjižnice koja će u budućnosti igrati ulogu informatičko-glazbenog centra ne samo za učenike naše škole.

foto: Glazbena škola u Novskoj | privatna arhiva

Organizirano glazbeno obrazovanje u Novskoj počinje u školskoj godini 1989./1990. Tada je formirana glazbena škola koja radi pri Narodnom sveučilištu Novska, a kao područni odjel Glazbene škole Brune Bjelinskog u Daruvaru.

Tijekom ratnih stradanja 1991./1992. godine, glazbena škola prekida sa radom, no, nakon što su se i stanovnici Novske vratili u porušeni grad, i glazbena škola nastavlja s radom.

U ožujku 1995. godine Gradsko vijeće grada Novske osniva Osnovnu glazbenu školu kao samostalnu ustanovu.

Godine 1999., Uredbom Vlade Republike Hrvatske, osnovana je i Srednja glazbena škola Novska.

Godine 2004. Srednja glazbena škola Novska mijenja naziv u Glazbena škola u Novskoj a od 1. svibnja 2004. Osnovna glazbena škola Novska je pripojena Glazbenoj školi u Novskoj.

Dan Škole obilježava se 14. ožujka svake godine.

U I. razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina, a iznimno, uz odobrenje Školskog odbora, do navršenih 18 godina.

U I. razred četverogodišnjega srednjoškolskog glazbenog programa mogu se upisati kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II.) pripremni razred srednje glazbene škole.

 Kandidatima se za upis vrednuju:

 • zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja;
 • postignuti opći uspjeh iz 5. i 6. razreda osnovne glazbene škole ili dva razreda
  pripremnoga obrazovanja;
 • konačni rezultati ostvareni na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

Kandidat na prijamnome ispitu treba ostvariti minimalno 70 bodova.

 

Prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz solfeggia i klavira.

Za kandidate koji upisuju srednju glazbenu školu s općeobrazovnim dijelom (glazbena škola kao matična ustanova) boduje se i:

 • prosjek zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u
  posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja,
 • zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih
  predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 • tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Povijest)
 • dodatni i poseban element (uključujući prijamni ispit).

Kandidat na prijamnome ispitu treba ostvariti minimalno 70 bodova.

Adresa škole: Trg dr. Franje Tuđmana 3, 44330 Novska

Broj telefona: 044/601-299

Mail škole: [email protected]

OIB škole: 46282088134

Link na web stranicu škole: http://www.glazbena-novska.hr/

Rad na projektima unutar Škole (npr. proljetni kviz, mjuzikl…), suradnja s glazbenim školama izvan granica Republike Hrvatske

Polaznici ”muzičkog razreda” ostvaruju zajednički općeobrazovni program u Srednjoj školi Novska, dok ostali učenici pohađaju istovremeno druge općeobrazovne ustanove.

U sklopu škole djeluje knjižnica sa nototekom i fonotekom koja je djelomično otvorena i za javnost.

Škola  njeguje ulogu koncertne direkcije za Grad Novsku i organizator je profesionalnih koncerata renomiranih domaćih i svjetskih izvođača.

Posebno se njeguje nastava skupnog muziciranja (Mali i Veliki  zbor, Dječji zbor, Komorni zbor, Tamburaški orkestar, komorni sastavi) u koje su uključeni učenici od III. razreda osnovne do IV. razreda srednje škole.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!