Pretraga

Srednja škola

Hotelijersko-turistička škola Opatija

Škola obrazuje učenike za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar u trajanju od 4 godine. Hotelijersko-turistički tehničar informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane za prijavu i odjavu gostiju te surađuje s ostalim turističkim djelatnicima u organizaciji turističke ponude. Radi u turističkim agencijama i uredima, na recepcijama hotela, kampovima te drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za isto. Posao uključuje informiranje gostiju, prodaju i organizaciju turističkih usluga, organizaciju turističkih putovanja i izleta, administrativne poslove vezane za boravak gostiju, suradnju s ostalim poslovnim subjektima koji rade na realizaciji turističke ponude: agencijama, turističkim uredima, prijevozničkim i putničkim tvrtkama i sl.

Sjedište škole je u ulici Drage Gervaisa 2. Danas škola ima 13 razrednih odjela. Rad je organiziran u jednoj smjeni jer prostor dijeli s Gimnazijom Eugena Kumičića.

foto: Hotelijersko turistička škola Opatija | privatna arhiva

Dana 17. listopada 1929. počela je s radom škola pod nazivom «R. Corso secondario di avviamento professionale alberghiero Ivo Olivetti» di Abbazia (strukovna hotelijerska škola). Nastavni se program izvodio u 2 godine. Školske godine 1938./1939. uvode se tri godine, čime se i mijenja nastavni plan i program škole . Škola i poučavanje učenika, te osposobljavanje kadrova za rad u hotelijerstvu nastavili su se i za vrijeme Drugoga svjetskog rata.

Godine 1942. stručna Trgovačko – ugostiteljska škola u trajanju od tri godine i Tehnička škola u trajanju od dvije godine spajaju se u jedinstvenu Tehničku školu. Potrebno je istaknuti da se prvi put u školi kao predmet javlja hrvatski jezik tek nakon Drugoga svjetskog rata i pripajanjem ovih krajeva FNRJ.

Vodeći računa o stvarnim potrebama za rad u turizmu u Opatiji se krajem 1946. u organizaciji Uprave za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe NRH pripremao tečaj za pomoćne kuhare i konobare za cijelu Republiku. Iste godine Vlada FNRJ donijela je Uredbu o osnivanju Savezne ugostiteljsko – turističke škole u Opatiji, koja je tada bila jedina škola toga tipa u Hrvatskoj i cijeloj tadašnjoj državi. Škola je bila organizirana u dva odsjeka, Nižu i Višu ugostiteljsko – turističku školu. Viša škola je nakon dvije i pol godine prerasla u Ugostiteljsko – turistički tehnikum, da bi od školske godine 1955./1956. djelovala kao Hotelijerska škola Opatija. Od tada Hotelijerska škola Opatija traje četiri godine, a na kraju su učenici polagali završni ispit.

U školskoj godini 1960./1961. razmišljalo se o gašenju Hotelijerske škole. Nastavničko vijeće i školski odbor držali su da škola mora i dalje postojati jer je ona i priprema za nastavak školovanja u netom otvorenoj Višoj ekonomskoj školi – ugostiteljskog smjera, a u pripremi je bilo otvorenje Više turističke škole u Dubrovniku. Razmišljalo se o otvaranju turističkog smjera, što bi trebalo doći do izražaja u samom nazivu škole – Hotelijersko – turistička škola.

Školske godine 1961./1962. pod upravom ugostiteljske škole nalazile su se dvije škole: Hotelijerska škola i ugostiteljska škola s redovitim i periodičnim odjeljenjima, brodskim odjelom u Rijeci, odjeljenjem na Rabu i školama za odrasle.

Skupština općine Opatija donosi 2. studenoga 1965. rješenje o osnivanju Ugostiteljske i Hotelijerske škole sa sjedištem u Dobrilinoj 2. Ugostiteljska škola bila je škola  II. stupnja i trajala je tri godine , dok je Hotelijerska škola bila II. stupnja u trajanju od četiri godine.

Godine 1967. Savjet za prosvjetu i kulturu Skupštine općine Opatija daju prijedlog za ukidanje Ekonomske škole Opatija i istovremeno osnivanje Ugostiteljskog centra u koji bi ušle sljedeće škole: Ugostiteljska škola Opatija i Hotelijerska škola Opatija (koja treba započeti s radom 1. rujna 1968. umjesto dosadašnje Ekonomske škole u Opatiji), Škola učenika u privredi Opatija, Viša ekonomska škola Opatija i Savezni centar za obrazovanje kadrova u ugostiteljstvu – hotel Adriatic Opatija. Ekonomska škola saziva sastanak proširenog savjeta 1968. na kome je istaknuto da je namjera škole otvaranje turističko – ugostiteljskog smjera, za što se izrađuju planovi i programi. Tako je početkom sedamdesetih godina došlo do udruživanja Ekonomske s Hotelijerskom školom. Tih godina Kolektiv se izjasnio o ulasku u školski centar za školovanje kadrova u turizmu i ugostiteljstvu.

Reorganizacijom Školski centar Opatija djeluje od školske godine 1974./1975., a u njegovu su sastavu Gimnazija, Ekonomska i Hotelijerska škola, Ugostiteljsko – uslužna i prehrambena škola.

Školske godine 1977./1978. dolazi do nove reforme školstva. Po toj koncepciji rada svi su učenici tijekom prve dvije godine radili po istom programu, a u trećem su se razredu opredjeljivali, tj. usmjeravali za određenu struku. Škola se tada zvala Centar usmjerenog obrazovanja Drago Gervais.

Samostalnošću Republike Hrvatske dolazi do promjena u školstvu. Godine 1991. gasi se Centar usmjerenog obrazovanja i od njega se osnivaju četiri nove škole: Gimnazija Eugena Kumičića, Ugostiteljska škola, Obrtnička i Hotelijersko – turistička škola.

Uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje- za što je potrebna potvrda nadležnoga školskog liječnika.

Uspjeh 5., 6., 7. i 8.razreda.

7. i 8. razred: – hrvatski jezik, 1.strani jezik, matematika, geografija, povijest, tehnička kultura

Drage Gervaisa 2, 51 410 Opatija

+385 (51) 27 15 95

[email protected]

[email protected]

OIB: 88785560957

http://ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr/

 • projekti: Erasmus – from theory to practice , e_voked, Das bild der anderen, , poslovno dopisivanje na njemačkom jeziku,
 • europsko natjecanje AEHT
 • WORLD SKILLS
 • Europa u školi
 • Euroscola – škola ambasador Europskog parlamenta
 • „Već znanja za već turizma“
 • natjecanja iz stranih jezika
 • veliki i mali za Opatiju
 • Lidrano
 • obilježavanje svjetskog dana turizma
 • zdrav za 5, Ekološka družina
 • Die lange nacht der kurzen texte
 • kreativna radionica
 • Crveni križ
 • Kontinuirani rad na poboljšanju teorijskog i praktičnog rada- suvremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnologije u funkcionalnom prostoru kako bi se učenike osposobilo za rad u struci prema zahtjevima tržišta, gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija te dostignuća u sektoru turizam i
 • obavezno učenje tri strana jezika- razredi se koncipiraju prema učenju stranih jezika u osnovnim školama
 • fakultativni predmet- ruski jezik
 • terenska nastava- iz povijesti, geografije i povijesti umjetnosti i kulturno povijesne baštine
 • upis učenika iz svih krajeva Republike Hrvatske
 • praktična nastava i stručna praksa koju učenici obavljaju u objektima za smještaj, putničkim agencijama i turističkim zajednicama

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!

Copy link
Powered by Social Snap