Pretraga

Srednja škola

I. gimnazija Osijek

Srednja škola: I. gimnazija Osijek

Bodovi:

Bodovni prag iznosi 50 bodova, dok za razredni odjel za sportaše iznosi 44. 

Ako učenik ima uzorno vladanje u 7. i 8. razredu ostvaruje 1 dodatni bod.

Smjerovi:

opća gimnazija

Predmeti:

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, zemljopis i povijest. 

Zašto upisati ovu školu?

Nastava se odvija po programu opće gimnazije, koji daje podjednaku razinu znanja iz jezika, prirodne i društvene razine predmeta i dostatno znanje iz informatike. Velik broj učenika uključuje se u rad grupa iz stranih jezika (engleski, njemački), prirodne i društvene skupine predmeta (informatika, matematika, biologija, zemljopis).

Učionice/ Igralište – dvorana:

Smještajem u sadašnju školsku zgradu, nakon izvršenih neophodnih radova na saniranju objekta, zadovoljen je tek minimum prostornih uvjeta za rad I. gimnazije. Naime, nastavni prostor čini 10 univerzalnih učionica, 4 specijalizirane i dvije prostorije koje čine knjižnicu. 

Da bi I. gimnazija postala prava elitna škola, svake školske godine radi se na osiguravanju odgovarajućih materijalnih uvjeta glede opreme škole. Univerzalne učionice opremljene su najneophodnijom opremom – učenički stolovi i stolice i grafoskopi. Prioritetno je pribavljanje odgovarajuće opreme za specijalizirane učionice, odnosno kabinete.

U I. gimnaziji nema športske dvorane ili uređenih vanjskih športskih terena za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Posebnosti:

Od školske godine 1999./00. u školi se u jednom razrednom odjelu realizira program opće gimnazije za učenike sportaše. Pravo upisa u razredni odjel za sportaše imaju učenici koji iz značajnih predmeta i općeg uspjeha za ljetni rok upisa ostvare najmanje 44 boda, te prilože potvrdu Nacionalnog športskog saveza o postignućima ili statusu vrhunskog sportaša.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!