Pretraga

Srednja škola

Medicinska škola Osijek

„Znati, biti, činiti i živjeti za čovjeka“ misija je Medicinske škole Osijek, državne institucije, koja aktivno sudjeluje u odgojno-obrazovnom procesu više od 70 godina. Trenutno škola broji 650 učenika i 80 nastavnika, stručnih suradnika i administrativnog osoblja .

Obrazujemo učenike za zanimanja:

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege:

 • Samostalno i/ili u stručnom timu priprema i provodi opću njegu – uz razvijanje profesionalne savjesnosti i humana odnosa prema korisniku zdravstvene skrbi.
 • Radi u:
  • zdravstvenim ustanovama, na bolničkim odjelima, u liječničkim ordinacijama opće prakse, u specijalističkim i dijagnostičkim ordinacijama…
  • ustanovama socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne osobe, domovi za djecu…)
  • ustanovama iz odgojno obrazovnoga sustava (vrtići, centri za odgoj i obrazovanje)

Dentalni asistent/asistentica:

 • Četverogodišnje strukovno obrazovanje- završava obranom završnog rada i po želji polaganjem ispita Državne mature
 • Asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka
 • Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak
 • Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka

Dentalni tehničar/tehničarka:

 • Četverogodišnje strukovno obrazovanje- završava obranom završnog rada i po želji polaganjem ispita Državne mature
 • Stjecanje znanja o dentalnim materijalima te njihovom ponašanju tijekom tijekom tehnološkog procesa izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova
 • Samostalna izrada različitih fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija
 • Timski rad s liječnikom dentalne medicine, rukovanje različitim instrumentima i aparatima u dentalnim laboratorijima

Farmaceutski tehničar/tehničarka:

 • Četverogodišnje strukovno obrazovanje- završava obranom završnog rada i po želji polaganjem ispita Državne mature
 • Stjecanje znanja o sirovinama različitog podrijetla, kozmetičkim preparatima, pomoćnim i prirodnim ljekovitim sredstvima
 • Stjecanje vještina u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova i različitih analitičkih postupaka
 • Rad u bolničkim i biljnim ljekarnama, drogerijama, veletrgovinama, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijima

Fizioterapeutski tehničar/tehničarka:

 • Četverogodišnje strukovno obrazovanje- završava obranom završnog rada i po želji polaganjem ispita Državne mature
 • Osposobljeni su za poslove u području fizikalne medicine i rehabilitacije onesposobljenih osoba
 • Izvode različite fizioterapijske postupke, masažne tehnike, elektroterapijske tehnike, kineziterapijske tehnike i kinezimetrijska ispitivanja na odjelima različitih ustanova i u kući bolesnika

Zdravstveno-laboratorijski tehničar/tehničarka:

 • Četverogodišnje strukovno obrazovanje- završava obranom završnog rada i po želji polaganjem ispita Državne mature
 • Razvoj znanja i vještina za obavljanje poslova u dijagnostičkim laboratorijima
 • Osposobljavanje učenika za uzimanje uzoraka za analizu te za savjesno, točno i precizno izvođenje rutinskih laboratorijskih analiza
 • Suradnja u timu laboratorijskih djelatnika

Od 2015./16. do ove školske godine imali smo program zdravstvene gimnazije te obrazovali 4 generacije.

Službeni početak djelovanja Medicinske škole Osijek započinje Rješenjem Ministra narodnog zdravlja koje je službeno objavljeno u Narodnim novinama 8. listopada 1947. Dana 24. srpnja 1992. osnovana je Medicinska škola, izdvojena iz velikog centra Ruđer Bošković. Tijekom godina sustavno se nastoji školu urediti, oplemeniti prostor radovima učenika, prigodnim panoima, fotografijama i slikama. Prostor Medicinske škole Osijek proširio se dogradnjom novoga bloka zgrade koji je završen i otvoren 2015. godine. Učenici su dobili na korištenje suvremeno uređene kabinete za održavanje vježbi zdravstvene njege i fizioterapije na trećem katu te veći broj suvremeno opremljenih učionica za održavanje nastave. Osim na uređenju prostora radi se na stručnom usavršavanju djelatnika i u svim područjima nastoji se pratiti europske standarde.

Za upise u smjerove:

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

DENTALNI ASISTENT/ASISTENTICA

DENTALNI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

Zajednički element vrednovanja za upis kandidata čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta (opći uspjeh) na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Strani jezik

3. Matematika

4. Biologija

5. Kemija

6. Fizika

Postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole propisuju se Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole.

Adresa škole: Vukovarska 209, 31000 Osijek

Broj telefona 031/540-200

Mail škole [email protected]

Oib škole 56450222821

Link na web stranicu škole http://ss-medicinska-os.skole.hr/

Učenicima se pruža mogućnost sudjelovanja u zdravstveno-edukativnim aktivnostima, kulturno- umjetničkim skupinama (dramska skupina, novinari, radijska družina, recitatori, literarci…), volonterskom klubu, planinarima, Zadruzi ProNos, školskom sportskom klubu, pripremama za različita natjecanja iz opće-obrazovnih predmeta te struke (World Skills). Sudjelujemo i provodimo Erasmus+, ali i druge vrste međunarodnih projekata.

Realizacija strukovnih kurikuluma u realnom okruženju (Klinički bolnički centar, laboratoriji, odjeli za fizioterapiju, izvrsno opremljeni kabineti).

Učenici iz svih krajeva Slavonije i Baranje koji doprinose bogatstvu kulture škole.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!