Pretraga

Osnovna škola

Osnovna škola August Šenoa

Osnovnu školu August Šenoa pohađa 249 učenika u 15 odjela. O učenicima brine 43 djelatnika škole. Od školske godine 2015. / 2016. škola je i vježbaonica za studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Od 2003. imamo međunarodni status Eko škole. Provodimo brojne Erasmus + projekte, u kojima sudjeluju i učitelji i učenici.

Škola je osnovana  1. rujna 1968. godine. Prvo je ime škole bilo OŠ Industrijska četvrt, zatim se zvala “Milan Tomljanović”. Tek 1991. godine dobila je ime OŠ August Šenoa. Škola je dobila status Međunarodne eko-škole 2. travnja 2003. godine, a poslije, 2005. godine, dobila je i status Škole bez nasilja.

Adresa škole: Drinska 14, 31000 Osijek

Broj telefona: 031 / 271 842

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 51819889227

Link na web stranicu škole: http://os-asenoa-os.skole.hr/

eTwinning projekti, robotika, sudoku, Klokan bez granica, Dabar, ReArt festival, Erste plava liga, Festival znanosti, Dani kruha, maskenbal, kemičari, dramska skupina..

U OŠ August Šenoa nastava se provodi u jednoj smjeni, a za učenike naše škole organizirali smo i produženi boravak. Škola ima uređeni edukativni park sa hrvatskim i latinskim nazivima drveća, a za njegovanje sportskih aktivnosti  imamo malonogometno i košarkaško igralište. Od školske godine 2015. / 2016. škola je i vježbaonica za studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Studenti prate nastavu naših učiteljica te samostalno održavaju nastavne sate. Cilj je osposobiti studente za primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi, što će se ostvariti kroz suradnju naših učiteljica, profesora metodike Fakulteta i studenata. Od 2019. škola se uspješno prijavljuje na natječaje u okviru Erasmus + programa. Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. U provedbu 3 Erasmus projekta, ukupne vrijednosti 230.000 E, uključeno je 17 djelatnika škole, po čemu smo jedna od najuspješnijih gradskih škola.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap