Pretraga

Srednja škola

Prva gimnazija Varaždin

Prva gimnazija Varaždin sljedbenica je Gimnazije koju su u Varaždinu 1636. godine osnovali isusovci. Gimnazija je od svojih početaka nekoliko puta mijenjala ime i programe, no uvijek je bila žarište kulturnog i obrazovnog djelovanja. Tu su se školovale mnoge znamenite ličnosti, čija su djela ostavila trajan trag tijekom povijesnih razdoblja. Prva gimnazija Varaždin ponosna je na svoju tradiciju te čuva bogatu kulturu i baštinu škole, a istodobno uvodi inovacije, nove programe, suvremenu tehnologiju, potiče stvaralaštvo, otvorenost, uključenost i suradnju.

Škola je članica nekoliko međunarodnih mreža i partnerstva. Udružena smo škola UNESCO-a. U školi se izvodi program međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme), koji osobitu pozornost posvećuje međunarodnom razumijevanju i holističkom pristupu u nastavi, pružajući učenicima priliku da steknu vrhunska znanja i kompetencije iz šest znanstvenih područja te da nakon dvogodišnjeg školovanja steknu svjetski priznatu diplomu. Značajno je spomenuti da je škola i ECDL testni centar, kao i županijski centar izvrsnosti iz Informatike i Biologije. Škola je odabrana da bude među prvih 20 škola pilot projekta e-Škole, te jedan od pet Regionalnih obrazovnih centara u sklopu projekta e-Škole.

U školsku godinu 2021./2022. Prva gimnazija Varaždin upisuje 8 razrednih odjela: tri opće gimnazije, jedan opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, tri prirodoslovno-matematičke gimnazije i jedan jezične gimnazije. Osim upisa u 1. razred, upisujemo i jedan razred programa međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Program) za učenike nakon završenog 2. razreda srednje škole.

U sva tri programa (opći, prirodoslovno-matematički, jezični) boduje se prosjek zaključnih ocjena na dvije decimale iz svih nastavnih predmeta od petog do osmog razreda. Prema ocjenama iz sedmog i osmog razreda, bodovat će se i tri obavezna predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik). U općem i jezičnom programu boduju se još i ocjene iz Povijesti, Geografije i Biologije, a u prirodoslovno-matematičkom programu ocjene iz Kemije, Fizike i Biologije. Posebno se boduje natjecanje ili smotra iz Biologije. Za program opće gimnazije uz skupinu predmeta na engleskom jeziku izuzetno je važno dobro poznavanje engleskog jezika.

Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin

Telefon: (+385)042/302-122

Fax: (+385)042/320-420

E-mail: [email protected]

OIB 41524139511

Web: http://www.gimnazija-varazdin.skole.hr/

U školi se izvode tri nacionalna gimnazijska programa – opći, jezični i prirodoslovno-matematički te jedan međunarodni program. U školskoj godini 2021./2022. u Prvu gimnaziju Varaždin upisat će se 180 učenika u 8 odjela – četiri opća, tri prirodoslovno-matematička te jedan jezični odjel. Program međunarodne mature (IB), upisat će 24 učenika koji su završili 2. razred srednje četverogodišnje škole.

OPĆA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

U jednom razrednom odjelu u nacionalnom programu opće gimnazije izvodi se dvojezična nastava, tj. nastava djelomično na engleskom jeziku iz sedam do osam predmeta. Ti nastavni predmeti su: Likovna umjetnost, Povijest, Geografija, Biologija, Kemija, Fizika, Informatika te Etika. To ujedno predstavlja i odličnu podlogu za eventualni izbor programa međunarodne mature u 3. razredu ili nastavak školovanja u inozemstvu. Cilj dvojezične nastave je razvijanje sposobnosti razumijevanja i analiziranja kompleksnih tekstova te sposobnost vođenja rasprave na hrvatskom i engleskom jeziku.

OPĆA GIMNAZIJA

Učenici općeg smjera mogu u drugom razredu odabrati još jedan izborni predmet među mnogobrojnim različitim predmetima koje škola nudi.

JEZIČNA GIMNAZIJA

Jezični program se od općeg programa razlikuje većim brojem sati prvog i drugog stranog jezika, a fakultativno učenici mogu slušati i treći strani jezik. Velika prednost je i mogućnost učenja francuskog jezika kao drugog stranog jezika, dok u 3. razredu učenici jezičnog smjera mogu slušati više sati stranog jezika umjesto Fizike, Biologije ili Kemije, za što se opredjeljuju nakon upisa.

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

Prirodoslovno-matematički program ima značajnu tradiciju u školi, a namijenjen je učenicima koje zanima prirodoslovlje, tehnika i tehnologija, zbog pojačane satnice Matematike, Fizike i Informatike. Program „A“ prirodoslovno-matematičke gimnazije uključuje daljnje učenje 2. stranog jezika 2 sata tjedno, dok program „B“ uključuje samo 1 strani jezik, dok su po 1 sat pojačani predmeti Informatika i Matematika. Međutim, i tim učenicima se pruža mogućnost da znanje jezika ostvare kroz fakultativnu nastavu jednog od 7 ponuđenih jezika, njemačku jezičnu diplomu (DSD I i DSD II) uz izvornog njemačkog govornika, te francusku jezičnu diplomu (DELF).

Na linku se nalazi pregled nastavnih predmeta i broja nastavnih sati po razredima.

PROGRAM MEĐUNARODNE MATURE (nakon završenog 2.razreda)

Program međunarodne mature – diploma program (International Baccalaureate – Diploma Programme) gotovo je jedinstven u Hrvatskoj. Osobitu pozornost posvećuje međunarodnom razumijevanju i holističkom pristupu u nastavi, pružajući učenicima priliku da steknu vrhunska znanja i kompetencije iz šest znanstvenih područja. Diploma IBD programa jednakovrijedna je diplomi koja se stječe polaganjem državne mature i omogućuje učenicima direktan upis na brojne svjetske fakultete o čemu svjedoče mnogi bivši učenici Prve gimnazije Varaždin. Rezultati IB mature na kraju školske godine 2018./2019. bili su iznad svjetskog prosjeka. Više o programu možete pročitati na našoj web stranici.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Izvannastavne aktivnosti u školi su: njemačka jezična diploma (DSD I i DSD II); austrijska jezična diploma (ÖSD); francuska jezična diploma (DELF); ECDL diploma; literarno-scenska grupa LIT, dramska družina „Theatron“, glazbena radionica; News Agency grupa; Book club; grupa Prošlost za budućnost, debatni klub; ekološka radionica; grupa naprednih programera; sudjelovanje u Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike (HONI); sudjelovanje u Američkom otvorenom natjecanju iz informatike (ACSL); filmska i foto-grupa; grupa „Govorimo francuski“; grupa za primijenjenu geografiju; ŠSK „Srednjoškolac“; knjižničarska grupa; volonterski klub; mogućnost osnivanja tematskih učeničkih klubova; izložbe; predstave; posjeti; predavanja; izvanučionička nastava.

FAKULTATIVNA NASTAVA

Razvijeno je sedam fakultativnih STEM kurikuluma: Financijska matematika, Statistika, Praktikum mikrobiologije, Praktikum kemije, Fizika i IT, Uvod u digitalnu logiku i Osnove teorije računarstva koje naši učenici mogu birati u 3. i 4. razredu i što je specifičnost škole. Nudi se mogućnost učenja: 7 stranih jezika s upisom ocjene u svjedodžbu: engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski, ruski i slovenski jezik; učenje kineskog jezika i kulture u suradnji s Konfucijevim institutom Sveučilišta u Zagrebu; Biokemija; Nacrtna geometrija; Politika i gospodarstvo; ostali programi prema željama i potrebama učenika.

DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA S UČENICIMA

Za učenike kojima treba pomoć u svladavanju gradiva, organizirana je dopunska nastava iz Matematike, Kemije, Biologije i Fizike, što je smanjilo korištenje plaćenih instrukcija, dok je za one koji žele znati više organizirana dodatna nastava iz istih predmeta.

TEČAJEVI I PROJEKTI

Otvorenost i partnerstvo s užom i širom zajednicom škola pokazuje suradnjom i realizacijom zajedničkih projekata s udrugama i institucijama, od gradskog muzeja, arhiva i knjižnice do fakulteta i škola u zemlji i inozemstvu. Organiziraju se različite vrste tečajeva zavisno od interesa učenika; razni projekti s udrugama i institucijama mladih (AIESEC, Konfucijev institut); stručne ekskurzije učenika; međunarodne razmjene sa školama u Sloveniji, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Slovačkoj, Španjolskoj, Portugalu, Finskoj pa i SAD-u; Interact klub – mogućnosti kratkoročne i dugoročne razmjene učenika; međunarodni projekti mobilnosti učenika i profesora (Erasmus+); različiti i mnogobrojni nacionalni, lokalni ili školski projekti.

ZANIMLJIVOSTI

Na županijskim natjecanjima obično sudjeluje trećina naših učenika, te osvajaju uvjerljivo najveći broj prvih mjesta u Županiji, po čemu učenici naše škole prednjače u zajednici i šire. Mnogo je medalja osvojeno na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama, zbog čega su Oskarom znanja svake godine nagrađeni naši učenici, a u školskoj godini 2017./2018. njih čak 19, zajedno s njihovih 6 mentora po čemu smo bili druga škola u Republici Hrvatskoj.

Prolaznost na državnoj maturi je potpuna, dok 97% učenika upisuje jedan od fakulteta unutar svoja prva tri izbora. Naša je škola među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj prema rezultatima ostvarenim na obveznim ispitima državne mature u školskoj godini 2018./2019.

Više o aktivnostima u školi možete pogledati i na našem webu, Facebook stranici i Twitter stranici koje su bogate objavama i fotografijama naših mnogobrojnih aktivnosti, projekata, posebnosti, akcija.

Nastava se izvodi u praktikumima te specijaliziranim učionicama koje su potpuno opremljene suvremenom tehnologijom. Veseli nas dodatno uređenje učionica Kemije i Biologije u suvremeni prostor prikladan za nove kurikulume, kao i otvaranje laboratorija za molekularnu biologiju čime ćemo postati jedina škola s takvom opremom, što je planirano tijekom ovog ljeta. Svi razredi uključeni su u sustav e-Dnevnika. Škola raspolaže s preko 280 prijenosnih računala i 85 tableta, 6 pametnih ekrana, 9 pametnih ploča, u svakoj učionici projektor. Rad se odvija u jednoj smjeni. Redovna nastava počinje u 7:30 sati i traje najkasnije do 14:05 s odmorom od 55 minuta, nakon čega su organizirane fakultativna, dodatna i dopunska nastava te slobodne aktivnosti i rad na projektima. Škola sada raspolaže s 9.000 m2 prostora u kojem se, osim učionica, nalaze i zajednički prostori stalno dostupni učenicima, kao što su višenamjenski prostor, kuhinja i blagovaonica, garderoba s ormarićima za svakog učenika, bogata fizikalna i biološka zbirka, te čitaonica i knjižnica s 24 000 knjiga. Bežičan pristup Internetu dostupan je u cijeloj školi. U školi je organizirana zdrava, topla prehrana kako bi se učenici mogli baviti različitim aktivnostima i u poslijepodnevnim satima. 42 % nastavnika škole je napredovalo u  zvanju te su prepoznati kao izvrsni na državnoj razini što dokazuje i činjenica da smo škola s najviše nagrađenih djelatnika od strane MZO u listopadu 2019. godine. Osim navedenog  imamo i 4 nastavnika koji imaju i znanstvenu titulu. Stoga  možemo reći da je nastavnički kadar u PGV jedan od boljih u Republici Hrvatskoj. Uz stručnost,  znanje i pedagoške kompetencije nastavnika i stručnih suradnika Prva gimnazija Varaždin je  škola u kojoj svaki učenik može razviti sva svoja područja interesa.

Prva je pr(a)va!

foto: Prva gimnazija Varaždin | privatna arhiva

Info kutak za osmaše i Upisi na našem webu.

Za sve informacije ili pitanja možete se javiti na [email protected].

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!