Pretraga

Srednja škola

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Dizajneri osmišljavaju, izrađuju i uređuju čovjekovu okolinu kako bi predmeti u njoj bili što funkcionalniji, ljepši i zanimljiviji potrošačima. Prema onomu što oblikuju, dijele se na različite grane dizajna, ali se njihova djelatnost često isprepleće i rijetko se bave samo jednom granom dizajna. Oni su naime zaslužni za izgled svega što nas okružuje: od različite ambalaže, časopisa, knjiga, plakata, odjeće i obuće do računala, automobila, namještaja i građevina. Zbog toga dizajneri moraju biti kreativni i imati razvijenu sposobnost estetske prosudbe. Važno je da dobrim crtanjem mogu jasno prikazati raznovrsne prostorne odnose te da su ih u stanju s preciznošću izvesti u različitim materijalima. Također je bitno da imaju razvijenu vještinu komunikacije.

U sustavu srednjoškolskog obrazovanja umjetničke škole (programi) posebnošću svojih ciljeva i zadataka predstavljaju izuzetno važan element bez kojeg je nezamisliv kulturni i gospodarski napredak Republike Hrvatske.

Nova koncepcija nastavnih planova i programa područja likovne umjetnosti i dizajna utemeljena je na povijesnom iskustvu hrvatskih škola (Zagreb i Split) i recentnim europskim dostignućima (Milano, Monza, Beč, Hannover i Prag).

Suštinu programa čine predmeti likovne struke koji su teorijsko-praktičnog karaktera. Obrazovni proces pretpostavlja put od idejnog projekta do njegovog ostvarenja u materijalu. Zbog toga je nastava u većoj mjeri individualizirana, a odvija se u specijaliziranim radionicama (učionicama), atelijerima, laboratorijima i likovnim praktikumima. Teorijsko-praktični rad osigurava učeniku, postupnošću metoda i sadržaja, dostizanje visoke razine likovne kulture i usvajanje znanja i vještina koje ga osposobljavaju za realizaciju unikatnog dizajna, kao i uklapanje u timski proizvodni proces. Tehnička (tehnološka) obrada materijala povezuje programe sa zanatskim strukama, ali osnove su znatno šire i zasnovane na likovnosti.

Školovanje dizajnera temelji se u najvećoj mjeri na likovno-kreativnom potencijalu učenika i razvijanju njegovih sposobnosti koje će ostvariti u timskom tipu zadatka. Nastavni planovi i programi osiguravaju učenicima široko opće obrazovanje, a da to nije na štetu temeljnog obrazovanja za pojedina zanimanja.

Zanimanja:

  • aranžersko-scenografski dizajner
  • dizajner unutrašnje arhitekture
  • grafički dizajner
  • kiparski dizajner
  • slikarski dizajner
  • dizajner tekstila

Nakon završene četvrte godine i položenog završnog ispita, učenik je stekao vlastito zanimanje potrebito i za samostalan i za timski rad, ali je valjano osposobljen za praćenje i svladavanje ispita državne mature kao preduvjet upisa na fakultete, akademije i više škole.

Povijesni arhiv u Osijeku bilježi u „Tjedniku školskog učiva“ iz 1895./96. školske godine podatak da je te godine osnovana Viša pučka škola u Osijeku. Početkom šk. god.1902./1903. postojala je u Osijeku Ženska stručna škola za šiće, za krojačenje, za glađenje, za umjetničke radnje i za trgovački tečaj. Istu školu pratimo u registru od 1910. do 1932. Mijenjala je naziv kao Ženska zanatska škola i Državna ženska stručna škola u razdoblju 1941. /42.

Poslije drugoga svjetskoga rata god 1957./58. pohađaju je učenici više zanimanja u Donjem gradu u zgradi učiteljske škole.
Godine 1958./59. odvajaju se učenici tekstilne struke i pripadaju Ženskoj stručnoj školi u Vukovarskoj ulici br. 1. Godinu dana potom 1960. mijenja naziv u Škola u privredi, a 1961. osnovan je Tekstilni školski centar.

Godine 1994. škola preseljava u novoizgrađene prostore Krbavska bb, te postaje suvremeno opremljena europska škola.
Zbog slabog interesa učenika za tekstilna zanimanja, Škola otvara nove programe te prerasta u umjetničku školu, a potom mijenja i naziv u Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek.

Od školske godine 2012./ 13. tekstilni dio prebačen je u Obrtničku školu u Osijeku pa samim tim, a uz Odluku Skupštine Osječko-baranjske županije donesenu na 24.sjednici 8.svibnja 2012.godine, Škola za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek mijenja naziv u Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Osnovni uvjet za upis je dokazana darovitost za likovno izražavanje koja se u školi provjerava zadaćama:

  • Crtanjem (olovka, ugljen)
  • Slikanjem (tempera, gvaš i akvarel)

Zajednički element vrednovanja za upis kandidata čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik , Kemija, Tehnička kultura, Likovna kultura.

Adresa škole: Drinska 12, 31000 Osijek

telefonal: (031) 273 126

Mail škole: [email protected]

Oib škole: 09179210440

Link na web stranicu škole: http://www.umjetnicka-skola-osijek.hr/index.html

Škola svake godine realizira veliki broj različitih projekata, radionica i aktivnosti. Aktivan je dionik u svojoj lokalnoj zajednici te ostvaraju odličnu suradnju s mnogobrojnim ustanovama, udrugama i institucijama kroz umjetničke projekte. Uspješno provodi Erasmus+ projekte te unaprjeđuje razvoj poduzetničkih ideja mladih. Unutar Škole djeluje i Učenička zadruga LUD koja promovira Školu i umjetničke radove učenika.

Jedina srednja škola u području likovne umjetnosti i dizajna na ovom području, kojoj gravitiraju učenici iz svih 5 slavonskih županija.

Sudjelovanje na mnogobrojnim natječajima, natjecanjima i projektima na kojima učenici postižu zavidne rezultate.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap