Pretraga

Srednja škola

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Svima koji dijelite interes za kreativni sektor, prepoznajete svoj talent u likovnom, vizualnom ili glazbenom području, volite crtati, slikati, pjevati, svirati, dizajnirati, fotografirati, istražujete medijsku pismenost, kreirate vlastite web stranice, modno ste osviješteni ili se bavite sličnim aktivnostima, želimo poručiti da je upravo Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok pravi izbor za vas.

Mi smo jedina umjetnička škola u Krapinsko – zagorskoj županiji i kod nas se upisuju učenici iz svih krajeva Krapinsko- zagorske i Zagrebačke županije, Zagreba te ostalih dijelova RH.

Ono što nas razlikuje od svih drugih škola svakako je poticanje mladih osoba na kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje, rad po modelu individualiziranog pristupa učenicima i projektnog planiranje kao sastavnog dijela redovnog nastavnog procesa, a sve kako bi učenicima omogućili razvoj osobnih jakosti i različitosti te usvajanje poželjnih vještine za 21. stoljeće.

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok je umjetničko – strukovna škola i obrazujemo učenike u dva osnovna sektora obrazovanja: umjetnost (likovna i dizajn; glazbena) i grafičke tehnologije i audiovizualno oblikovanje te nudimo obrazovanje za zanimanja grafičkog dizajna, industrijskog dizajna, modnog dizajna, web dizajna, medijskih tehničara, grafičkih tehničara pripreme i srednjoškolsko obrazovanje za glazbenike – instrumentaliste i teoretičare.

foto: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok | privatna arhiva

Školske godine 1960./1961. osnovana je SREDNJA TEHNIČKA TEKSTILNA ŠKOLA u Zaboku. Nakon osam promijenjenih naziva škole i reprogramiranja osnovnih sektora obrazovanja i zanimanja, odlukom Županijskog poglavarstva Krapinsko-zagorske županije 2006. škola je dobila naziv Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok ( ŠUDIGO – Zabok ) i pod tim nazivom djeluje i danas.

Likovna umjetnost i dizajn (do izbora zanimanja)

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • u I. godini obrazovanja primjenjuje se zajednički program, a u II. razredu odabiru se zanimanja: grafički dizajner/dizajnerica, industrijski dizajner/dizajnerica ili dizajner/dizajnerica odjeće, prema afinitetu i ocjenama iz I. godine obrazovanja
 • uvjet za upis u prvu godinu obrazovanja je dokazana darovitost likovnog izražavanja koja se provjerava crtanjem i slikanjem
 • provjera likovne darovitosti održat će se 13.7. 2020. u 9 sati ili 14.7.2020. u 14 sati, a za učenike s teškoćama u razvoju 1.7. 2020. u 10 sati
 • Prijavnicu za provjeru likovne darovitosti kandidat koji žele upisati 1. razred srednje škole u programu likovna umjetnost i dizajn u školskoj godini 2020./2021. potrebno je dostaviti do 1.7. 2020. elektroničkom poštom ili osobno u administraciju Škole.
 • na provjeru je potrebno donijeti: pribor za crtanje i slikanje, papir (blok 5), mekanu olovku, tempere
 • na provjeri likovne sposobnosti učenici moraju steći najmanje 70 bodova od mogućih 120
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)

Glazbenik/glazbenica – srednjoškolski program

 • obrazovanje traje 4 godine, 16 upisnih mjesta ( 6 cjeloviti +10 paralelni program)
 • uvjet za upis je uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II) pripremni razred srednje glazbene škole i prijamni ispit glazbene darovitosti
 • prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia
 • provjera glazbene darovitosti održat će se 13.7. 2020. u 9 sati (solfeggio pismeno i usmeno) i 14.7.2020. u 9 sati (instrumenti), a za djecu s teškoćama 1.7. 2020. u 10 sati
 • na temelju prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.
 • za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, glazbena kultura i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova

NAPOMENA: Obrazac Prijavnica za provjeru glazbenih sposobnosti treba dostaviti u školu do 1.7. 2020. elektroničkom poštom ili osobno u administraciju Škole.

 • učenici koji nisu završili završni razred (8. razred) u općeobrazovnoj ustanovi, a imaju uvjete za upis u srednju glazbenu školu obavezni su najkasnije do 20.6. 2020. dostaviti svoj OIB kako bi se mogla izvršiti aktivacija u sustavu (za ljetni rok), odnosno najkasnije do 24.8. 2020. (za jesenski rok)

Medijski tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Web dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Grafički tehničar/tehničarka pripreme

 • obrazovanje traje 4 godine, 20 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

VAŽNO!

Zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije može se obaviti osobno u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok: 27.07.2020. od 8 do 15 sati ili 28.07.2020. od 13 do 18 sati ili upisnicu može dostaviti samo roditelj/skrbnik elektroničkim putem ( skenirano, fotografirano) na adresu skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

U e-poruci roditelj je dužan dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Adresa škole: Prilaz prof. Ivana Vrančića 5,

Broj telefona: 049 221 620

Mail škole skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr; sudigo.zabok@skole.hr

Oib škole 54719033509

Link na web stranicu škole http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/
https://tabulanova.sudigoz.hr/

Svojom aktivnošću opravdavamo misiju Škole u kojoj se ističe važnost odgoja i obrazovanja učenika u stručno kompetentne, etički odgovorne i kreativne osobe kroz interdisciplinaran pristup u kojem se potiču i razvijaju osobne jakosti i različitosti.

Škola kao takva zauzima posebnu poziciju u Krapinsko- zagorskoj županiji, a prepoznatljiva po svojim uspjesima u umjetničko likovnim i glazbenim natjecanjima, filmskim festivalima, multimediji i natjecanjima iz ostalih opće obrazovnih predmeta. Uz redovnu nastavu te različite oblike dodatne i fakultativne programe te izvannastavne aktivnosti, nastavnici i učenici sudjeluju u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, poput Erasmus + i eTwinning. Škola je ove godine dobila eTwinning oznaku i prepoznata je kao škola koja promiče rad na projektima, suradnju i razvoj vještina 21. stoljeća među učiteljima i učenicima. Ponosni smo na tiskani školski list Tabula nova kojeg je Jutarnji list proglasio najboljim školskim listom u 2018. i 2019. godini te na verziju digitalnog školskog lista koji je za 2019. godinu proglašen kao najbolji školski list https://tabulanova.sudigoz.hr/ a već dugi niz godina na Lidranu istican je kao najkvalitetniji školski list. Škola planski ulaže u modernizaciju opreme i usklađuje svoje programe i djelovanje sa suvremenim nastavnim tehnologijama i metodologijama rada. Tome pridonosi i suvremeno opremljen Multimedijalni centar – Šudigo Zabok, školska interaktivna knjižnica, formiran Školski radio „ŠUDIGO-Zabok“, specijalizirane IKT učionice, a u svim ostalim učionicama i kabinetima instalirana je oprema koja profesorima omogućuje izvođenje interaktivne i suvremene nastave. Školska zadruga Plavi trnac vrlo aktivno djeluje sa serijom zanimljivih sekcija: etno, grafika, poduzetništvo i dekorativno oblikovanje u kojima se izrađuju proizvodi koji njeguju tradicijske vrijednosti obogaćene novim trendovima i nužnom funkcionalnošću.

 • jedina umjetničko- strukovna škola u sjevernoj regiji,
 • arhitektonski prilagođena škola osobama s tjelesnim invaliditetom,
 • radimo u dvije smjene, po modelu: 1. i 2. razred ujutro, a 3. i 4. svaki tjedan mijenjaju smjene
 • svi naši programi su u 4-godišnjem trajanju nakon čega je učenicima omogućen nastavak školovanja na akademijama, sveučilištima, veleučilištima i sl., kao i zapošljavanje ili samozapošljavanje i uključivanje na tržište rada
 • specifičnosti pri upisu su: provjera likovnih odnosno glazbenih sposobnosti
 • digitalno smo zrela škola, suvremeno opremljena, škola koja prati suvremene trendove
 • surađujemo s grafičkim tvrtkama u okruženju koje našim učenicima nude stipendije i omogućavaju zapošljavanje pos završetku škole
 • sudjelujemo u brojnim lokalnim projektima i projektima na razini EU, nositelji smo niza e- Twining projekata, Erasmus + programa, koji su usmjereni na odlazak naših učenika na praksu u druge europske zemlje
 • održavamo višegodišnju međunarodnu suradnju sa zemljama u regiji – Sjeverna Makedonija, BIH, Slovenija
 • prisutni smo u brojnim medijima te on-line aplikacijama i mrežama: FB, You tube, Instagram

Vizija škole je postati vodeća umjetničko-strukovna škola u regiji koja kod svojih učenika razvija kreativnost i umjetničke potencijale, poduzetništvo te digitalne kompetencije.

Slogan škole: „Kreativnost je naša stvarnost i doprinos budućnosti“.

Ravnateljica škole: Božica Šarić, prof.

Pedagoginja: Monika Antunović, prof.

Knjižničarka: Valentina Petric Klaužer, prof.

Tajnik: Branko Barlović

Voditeljica računovodstva: Blaženka Dlesk

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap