SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

O školi Povijest Smjerovi Praktikumi Video Kontakti

Škola danas

Srednja gospodarska škola realizira programe trogodišnjih i četverogodišnjih obrazovnih smjerova koji omogućuju završenim polaznicima škole rad na različitim poslovima u poljoprivredi, a učenici koji pohađaju četverogodišnje obrazovne smjerove mogu nastaviti svoje obrazovanje na Visokom gospodarskom učilištu, Veterinarskom fakultetu, Agronomskom fakultetu i drugim srodnim fakultetima.

Školu trenutno pohađaju 422 učenika u 17 razrednih odjela, a nastava je organizirana u dvije smjene.

Nastava se odvija u glavnoj zgradi u ulici Milislava Demerca 1 te u zgradi mljekarskog praktikuma gdje se, osim učionica nalazi i kemijski laboratorij. Škola ima i opremljenu informatičku učionicu,

multimedijsku učionicu i školsku knjižnicu.

Učenici putnici

Srednju gospodarsku školu pohađa mnogo učenika iz drugih gradova i županija te za njih postoji mogućnost smještaja u Učeničkom domu Križevci, koji se nalazi u neposrednoj blizini škole. Smještajem u Učeničkom domu učenicima je olakšano pohađanje teorijske i praktične nastave jer su pošteđeni svakodnevnog napornog putovanja te su pod stalnim nadzorom odgajatelja.

Križevci su dobro povezani autobusnim i željezničkim linijama s okolnim mjestima i gradovima, što omogućuje učenicima iz susjednih mjesta svakodnevno putovanje na nastavu te se tim učenicima izlazi u susret u slučaju eventualnog kašnjenja na nastavu zbog poteškoća s prijevozom.

Individualni pristup

S obzirom na relativno mali broj učenika koji pohađaju našu školu, naši nastavnici i stručni suradnici dobro poznaju učenike i prema njima imaju individualni pristup, uzimajući u obzir sve čimbenike koji mogu utjecati na uspjeh učenika (nadarenost učenika, poteškoće u učenju, obiteljska situacija i slično). Nastavnici redovito obavještavaju roditelje o uspjehu učenika te brinu da učenici na vrijeme ispunjavaju svoje školske obaveze.

Škola bez nasilja

U Srednjoj gospodarskoj školi trudimo se omogućiti ugodno radno okružje svim učenicima, čemu u prilog govori i činjenica da u našoj školi nisu zabilježeni primjeri vršnjačkog nasilja. Zahvaljujući svemu tome, kao i našoj višegodišnjoj tradiciji, postali smo i „generacijska škola“ te nisu rijetki slučajevi da više generacija iste obitelji pohađa našu školu, ili da istovremeno našu školu pohađaju braća i sestre,

u različitim razrednim odjelima ili obrazovnim smjerovima.

Ugodno okružje

Školska zgrada okružena je njegovanim školskim perivojem u čijem održavanju sudjeluju i naši učenici.

Perivoj Srednje gospodarske škole i Visokog gospodarskog učilišta nadovezuje se na perivoj Učeničkog doma i perivoj OŠ Vladimira Nazora koji se nalaze u neposrednoj blizini te s njima čini jedinstvenu cjelinu koja je proglašena spomenikom parkovne arhitekture.

Škola se brine o 38ha obradivih poljoprivrednih površina koje služe kao osnova školske ekonomije.

Školska ekonomija djeluje kroz rad ratarskog, voćarskog, vrtlarskog, govedarskog, mljekarskog i strojarskog praktikuma, a služi praktičnom obrazovanju učenika.

Izvannastavne aktivnosti

Učenici redovito sudjeluju na različitim natjecanjima iz stručnih i općeobrazovnih predmeta.

Učenici iz područja veterine, tloznanstva i zaštite bilja postižu značajne rezultate na državnim natjecanjima.

Odlukom ugarskog ministarstva 12. travnja 1860. započelo je osnivanje prve poljoprivredne škole u Hrvatskoj koja je svečano otvorena u Križevcima 19. studenog 1860. pod nazivom „Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište“ koje je tada bilo prvo i jedino poljoprivredno učilište na prostoru jugoistočne Europe.

Križevci su krajem 19. stoljeća ubrajani u gradove središnje Hrvatske čije se stanovništvo uglavnom bavilo poljoprivredom, što je uz nastojanja Gospodarskog društva, Zemaljske vlade grada Križevaca, koja je stavila na raspolaganje 600 jutara zemlje u zakup, i građana Križevaca i susjednih općina, koji su dali dobrovoljnu radnu snagu za zemljišne radove i dovoz potrebnog građevinskog materijala, omogućilo nastajanje škole.

Do izgradnje učilišnog kompleksa na istočnom rubu grada (1861. – 1865.) Gospodarsko i šumarsko učilište bilo je privremeno smješteno u Županijskoj palači (danas zgrada Gradskog poglavarstva).

Zgrada u kojoj je danas smještena Srednja gospodarska škola i koju dijeli s Visokim gospodarskim učilištem dovršena je 1962.

U razdoblju od 1974. do 1982. tadašnja Srednja poljoprivredna škola nalazila se u novoj zgradi, sagrađenoj do dotadašnje zgrade škole, zajedno s Gimnazijom.

1982. godine Srednja poljoprivredna škola vraća se u staru, prethodno nadograđenu zgradu koju do danas dijeli s Visokim gospodarskim učilištem (tada Višom poljoprivrednom školom.)

Poljoprivredna škola u Križevcima od svog osnutka 1860. godine prolazila je kroz nekoliko promjena u nazivu i smjerovima u obrazovanju:

1860. – 1902. Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište (trogodišnja Ratarnica – niža srednja škola i dvogodišnje Gospodarsko – šumarsko učilište kao viša srednja škola)

1902. – 1920. Više gospodarsko učilište

1920. – 1960. Srednja poljoprivredna škola

1960. – 1979. Srednja poljoprivredna škola i Viša poljoprivredna škola

1979. – 1993. Poljoprivredni institut za usmjereno obrazovanje i znanstveni rad (unutar kojeg djeluje srednje usmjereno obrazovanje i više usmjereno obrazovanje)

1993. Srednja poljoprivredna škola izdvaja se iz Poljoprivrednog instituta i mijenja naziv u Srednju gospodarsku školu te pod tim nazivom djeluje kao zasebna ustanova do danas

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

 • hrvatski jezik 7. i 8. razred

 • strani jezik 7. i 8. razred

 • matematika 7. i 8. razred

 • kemija 7. i 8. razred

 • biologija 7. i 8. razred

 • tehnička kultura 7. i 8. razred

Poljoprivredni tehničar opći

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

 • hrvatski jezik 7. i 8. razred

 • strani jezik 7. i 8. razred

 • matematika 7. i 8. razred

 • kemija 7. i 8. razred

 • biologija 7. i 8. razred

 • tehnička kultura 7. i 8. razred

Veterinarski tehničar

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

 • hrvatski jezik 7. i 8. razred

 • strani jezik 7. i 8. razred

 • matematika 7. i 8. razred

 • kemija 7. i 8. razred

 • biologija 7. i 8. razred

 • tehnička kultura 7. i 8. razred

Poljoprivredni gospodarstvenik

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

Mljekar

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

DODATNE INFORMACIJE O SMJEROVIMA:

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Poljoprivredni tehničar opći

Veterinarski tehničar

Poljoprivredni gospodarstvenik

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Mljekar

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca p.p.1

48260 Križevci

Hrvatska

Tel/fax: 048/682-614

Zbornica: 048/270-367

web: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA

toni.svoboda@skole.hr

ravnatelj@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Tajnik/službenik za informiranje:

Dijana Janeš, bacc.admin.publ.

tajnistvo@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Računovodstvo:

Rada Mijić, oecc.

ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Učenička referada:

Lidija Horvat

ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Pedagog:

Nada Miščević, prof.

miscevic.pedagog@gmail.com

Knjižnica:

Maja Augustinčić Arsenović, prof.

knjiznica.sgs@gmail.com

Voćarsko-ratarski praktikum:

Gordan Bužić, bacc.ing.

gordanbuzic@net.hr

Mljekarski praktikum:

Ivanka Juraić, bacc.ing.

sgs.mljekara@gmail.com

Govedarski praktikum:

Mislav Drokan, bacc.ing.

mdrokan@optinet.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 3 Ocjena: 2.67
Kvaliteta nastave 3.33
Opremljenost učionica 2
Knjižnica 3.67
Izvannastavne aktivnosti 5
Dostupnost interneta 1.67
Prostori za druženje 2
Mogućnosti zapošljavanja 1
Preporuka upisa 2.67

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 5 Ocjena: 4.33
2017/2018 Glasova: 6 Ocjena: 3.31
2012/2013 Glasova: 4 Ocjena: 2.5

Odgovori