SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

O školi Povijest Smjerovi Praktikumi Video Kontakti

Škola danas

Srednja gospodarska škola realizira programe trogodišnjih i četverogodišnjih obrazovnih smjerova koji omogućuju završenim polaznicima škole rad na različitim poslovima u poljoprivredi, a učenici koji pohađaju četverogodišnje obrazovne smjerove mogu nastaviti svoje obrazovanje na Visokom gospodarskom učilištu, Veterinarskom fakultetu, Agronomskom fakultetu i drugim srodnim fakultetima.

Školu trenutno pohađaju 422 učenika u 17 razrednih odjela, a nastava je organizirana u dvije smjene.

Nastava se odvija u glavnoj zgradi u ulici Milislava Demerca 1 te u zgradi mljekarskog praktikuma gdje se, osim učionica nalazi i kemijski laboratorij. Škola ima i opremljenu informatičku učionicu,

multimedijsku učionicu i školsku knjižnicu.

Učenici putnici

Srednju gospodarsku školu pohađa mnogo učenika iz drugih gradova i županija te za njih postoji mogućnost smještaja u Učeničkom domu Križevci, koji se nalazi u neposrednoj blizini škole. Smještajem u Učeničkom domu učenicima je olakšano pohađanje teorijske i praktične nastave jer su pošteđeni svakodnevnog napornog putovanja te su pod stalnim nadzorom odgajatelja.

Križevci su dobro povezani autobusnim i željezničkim linijama s okolnim mjestima i gradovima, što omogućuje učenicima iz susjednih mjesta svakodnevno putovanje na nastavu te se tim učenicima izlazi u susret u slučaju eventualnog kašnjenja na nastavu zbog poteškoća s prijevozom.

Individualni pristup

S obzirom na relativno mali broj učenika koji pohađaju našu školu, naši nastavnici i stručni suradnici dobro poznaju učenike i prema njima imaju individualni pristup, uzimajući u obzir sve čimbenike koji mogu utjecati na uspjeh učenika (nadarenost učenika, poteškoće u učenju, obiteljska situacija i slično). Nastavnici redovito obavještavaju roditelje o uspjehu učenika te brinu da učenici na vrijeme ispunjavaju svoje školske obaveze.

Škola bez nasilja

U Srednjoj gospodarskoj školi trudimo se omogućiti ugodno radno okružje svim učenicima, čemu u prilog govori i činjenica da u našoj školi nisu zabilježeni primjeri vršnjačkog nasilja. Zahvaljujući svemu tome, kao i našoj višegodišnjoj tradiciji, postali smo i „generacijska škola“ te nisu rijetki slučajevi da više generacija iste obitelji pohađa našu školu, ili da istovremeno našu školu pohađaju braća i sestre,

u različitim razrednim odjelima ili obrazovnim smjerovima.

Ugodno okružje

Školska zgrada okružena je njegovanim školskim perivojem u čijem održavanju sudjeluju i naši učenici.

Perivoj Srednje gospodarske škole i Visokog gospodarskog učilišta nadovezuje se na perivoj Učeničkog doma i perivoj OŠ Vladimira Nazora koji se nalaze u neposrednoj blizini te s njima čini jedinstvenu cjelinu koja je proglašena spomenikom parkovne arhitekture.

Škola se brine o 38ha obradivih poljoprivrednih površina koje služe kao osnova školske ekonomije.

Školska ekonomija djeluje kroz rad ratarskog, voćarskog, vrtlarskog, govedarskog, mljekarskog i strojarskog praktikuma, a služi praktičnom obrazovanju učenika.

Izvannastavne aktivnosti

Učenici redovito sudjeluju na različitim natjecanjima iz stručnih i općeobrazovnih predmeta.

Učenici iz područja veterine, tloznanstva i zaštite bilja postižu značajne rezultate na državnim natjecanjima.

Odlukom ugarskog ministarstva 12. travnja 1860. započelo je osnivanje prve poljoprivredne škole u Hrvatskoj koja je svečano otvorena u Križevcima 19. studenog 1860. pod nazivom „Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište“ koje je tada bilo prvo i jedino poljoprivredno učilište na prostoru jugoistočne Europe.

Križevci su krajem 19. stoljeća ubrajani u gradove središnje Hrvatske čije se stanovništvo uglavnom bavilo poljoprivredom, što je uz nastojanja Gospodarskog društva, Zemaljske vlade grada Križevaca, koja je stavila na raspolaganje 600 jutara zemlje u zakup, i građana Križevaca i susjednih općina, koji su dali dobrovoljnu radnu snagu za zemljišne radove i dovoz potrebnog građevinskog materijala, omogućilo nastajanje škole.

Do izgradnje učilišnog kompleksa na istočnom rubu grada (1861. – 1865.) Gospodarsko i šumarsko učilište bilo je privremeno smješteno u Županijskoj palači (danas zgrada Gradskog poglavarstva).

Zgrada u kojoj je danas smještena Srednja gospodarska škola i koju dijeli s Visokim gospodarskim učilištem dovršena je 1962.

U razdoblju od 1974. do 1982. tadašnja Srednja poljoprivredna škola nalazila se u novoj zgradi, sagrađenoj do dotadašnje zgrade škole, zajedno s Gimnazijom.

1982. godine Srednja poljoprivredna škola vraća se u staru, prethodno nadograđenu zgradu koju do danas dijeli s Visokim gospodarskim učilištem (tada Višom poljoprivrednom školom.)

Poljoprivredna škola u Križevcima od svog osnutka 1860. godine prolazila je kroz nekoliko promjena u nazivu i smjerovima u obrazovanju:

1860. – 1902. Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište (trogodišnja Ratarnica – niža srednja škola i dvogodišnje Gospodarsko – šumarsko učilište kao viša srednja škola)

1902. – 1920. Više gospodarsko učilište

1920. – 1960. Srednja poljoprivredna škola

1960. – 1979. Srednja poljoprivredna škola i Viša poljoprivredna škola

1979. – 1993. Poljoprivredni institut za usmjereno obrazovanje i znanstveni rad (unutar kojeg djeluje srednje usmjereno obrazovanje i više usmjereno obrazovanje)

1993. Srednja poljoprivredna škola izdvaja se iz Poljoprivrednog instituta i mijenja naziv u Srednju gospodarsku školu te pod tim nazivom djeluje kao zasebna ustanova do danas

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

 • hrvatski jezik 7. i 8. razred

 • strani jezik 7. i 8. razred

 • matematika 7. i 8. razred

 • kemija 7. i 8. razred

 • biologija 7. i 8. razred

 • tehnička kultura 7. i 8. razred

Poljoprivredni tehničar opći

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

 • hrvatski jezik 7. i 8. razred

 • strani jezik 7. i 8. razred

 • matematika 7. i 8. razred

 • kemija 7. i 8. razred

 • biologija 7. i 8. razred

 • tehnička kultura 7. i 8. razred

Veterinarski tehničar

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

 • hrvatski jezik 7. i 8. razred

 • strani jezik 7. i 8. razred

 • matematika 7. i 8. razred

 • kemija 7. i 8. razred

 • biologija 7. i 8. razred

 • tehnička kultura 7. i 8. razred

Poljoprivredni gospodarstvenik

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

Mljekar

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

Vrednuju se:

 • opći uspjeh od 5. do 8. razreda

DODATNE INFORMACIJE O SMJEROVIMA:

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Poljoprivredni tehničar opći

Veterinarski tehničar

Poljoprivredni gospodarstvenik

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Mljekar

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca p.p.1

48260 Križevci

Hrvatska

Tel/fax: 048/682-614

Zbornica: 048/270-367

web: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA

toni.svoboda@skole.hr

ravnatelj@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Tajnik/službenik za informiranje:

Dijana Janeš, bacc.admin.publ.

tajnistvo@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Računovodstvo:

Rada Mijić, oecc.

ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Učenička referada:

Lidija Horvat

ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Pedagog:

Nada Miščević, prof.

miscevic.pedagog@gmail.com

Knjižnica:

Maja Augustinčić Arsenović, prof.

knjiznica.sgs@gmail.com

Voćarsko-ratarski praktikum:

Gordan Bužić, bacc.ing.

gordanbuzic@net.hr

Mljekarski praktikum:

Ivanka Juraić, bacc.ing.

sgs.mljekara@gmail.com

Govedarski praktikum:

Mislav Drokan, bacc.ing.

mdrokan@optinet.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 5 Ocjena: 4.33
Kvaliteta nastave 4.2
Opremljenost učionica 4.6
Knjižnica 4.4
Izvannastavne aktivnosti 4.2
Dostupnost interneta 4.4
Prostori za druženje 4.4
Mogućnosti zapošljavanja 4.2
Preporuka upisa 4.2

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2017/2018 Glasova: 6 Ocjena: 3.31
2012/2013 Glasova: 4 Ocjena: 2.5

Odgovori