Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Biograd na Moru

Da bi se unaprijedila privreda ovog područja, osjetila se potreba nakon drugog svjetskog rata za radom stručne škole i školovanje mladih stručnih kadrova za potreba biogradskog gospodarstva. Osnovana je tako škola učenika u privredi. U prvim godinama osnivanja radila je ova škola po skraćenom programu. Od školske 1948/49. godine škola djeluje po nastavnom planu i programu koji je donesen 1947. godine. Školujući se po ovom nastavnom planu i programu, učenici su bili tri sata dnevno u nastavi, a pet sati su bili u proizvodnim organizacijama. Nastavne 1948/49. školske godine škola učenika u privredi upisuje 20 učenika. Škola je djelovala uz Osnovnu školu „Marija Eškinja“, a imala je posebnu upravu. Godinu dana iza toga, tj. 1949. godine je stupi na snagu novi nastavni plan i program. Ovaj novi nastavni plan je propisivao četiri sata dnevno teoretske nastave, a četiri sata praktične nastave. Zbog neadekvatnih materijalnih i prostornih uvjeta rad Škole učenika u privredi bio je otažan. Razvojem gospodarstva na razini grada i cijelog područja, poboljštavaju se i uvjeti rada Škole učenika u privredi.

Školske 1949/50. godine Škola učenika u privredi je imala u prvom radzredu 20 učenika, a u drgom 21 učenika. Treći razred nije te godine djelovao. Pojedini razredi su imali i paralelke, a što je ovisilo o broju učenika pojedinih struka. Učenici su praktičnu nastavu obavljali u Poljoprivrednom kombinatu „Vrana“ ili u privatnim radnjama. Škola učenika u privredi je pripremala kvalificirane radnike za sljedeća zanimanja: prodavač, stolar, kovač, električar, automehaničar, brijač, konobar, kolar kao i druga zanimanja koja su bila potrebna biogradskom gospodarstvu. Škola učenika u privredi je u početku trajala dvije godine, a iza toga tri godine. Ovisilo je to o pojedinoj struci. Nastavni predmeti su bili: hrvatski jezima, povijest, tehnologija, matematika, moralni odgoj, stručno crtanje, kalkulacije, tjelesni odgoj, predvojnička obuka i organizacija rada.

Ravnatelj Škole učenika u privredi je bio Petar Popović. U školi su radili sljedeći nastavnici: Milan Potkonjak, Paula Marče, Hrvoje Govorčin, Ksaver Barani, Ante Olivari, Ivan Jeličić i Enes Čohodarević. Ovi profesori su radili u početku formiranje Škole učenika u privredi. Prema evidencijama u imenicima, odnosno dnvenicima rada večina učenika je s uspjehom zvršavala zanate, odnosno školovanje. U našim razgovorima s tadašnjim mastavnicima, koje smo konzultirali prilikom izrade ove monografije nije bilo gotovo nikakvih problema s ponašanjem i vladanjem učenika u Školi učenika u privredi.

Više o povijesi škole pročitajte ovdje.

Smjerovi u školi

Četverogodišnje škole

 • opća gimnazija
 • ekonomska

Trogodišnje škole:

 • brodograditelj(instalater brodskih instalacija)
 • brodomehaničar
 • brodograditelj nemetalnog broda(plastičar)
 • prodavač
 • kuhar
 • konobar
 • instalater klime i grijanja
 • vodoinstalater
 • plinoinstalater

Školska knjižnica sadrži zbirku knjižne i ne knjižne građe koja je prvenstveno namijenjena učenicima i nastavnicima za potrebe redovite nastave. Nalazi se na katu naše škole.

U sklopu knjižne građe je učenički i nastavnički fond. Većinski dio obuhvaća naslove lektira, referentnu građu ( rječnike, leksikone, enciklopedije…) i stručnu literaturu.
U dijelu ne knjižne građe nalazi se AV i elektronička građa (audio, video ,DVD, CD).

Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa. Podržava obrazovne ciljeve onako kako su zacrtani u nastavnom planu i programu škole te pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama. Promiče čitanje, izvore i službe školske knjižnice u školi i izvan nje te je mjesto gdje učenici stječu vještine za učenje kroz cijeli život, i osposobljavaju se za život odgovornih građana.

e-mail: [email protected]

web adresa: ss-biogradnamoru.skole.hr

adresa: Augusta Šenoe 29

kontakt broj: telefon: 023 383-278

faks: 023 386-760

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!